PƠTÔ PƠCHUAT BƠI SANG PLEIKU 10/2016

“MUT HROM AMANG BRUA| PƠTÔ PƠ}UAT {ING MƠIT NAO” Kiang kơ abih [ing mơit nao mu\t hrom ama\ng brua\ pơhmư\ brơi tơlơi Mơak Kla\, [ing Banar hang [ing Jrai, [ơi ]ư\ siang ta anai. Dua khul, Pleiku ha\ng khul Ma\ng Yang pơ[ut hrom kiang kơ kom sang tôm pơtô pơ]uat brơi kơ [ing pô ma\ brua\ ha\ng [ing ana\ khul mơn ama\ng thu\n 2016 anai. Ma\ brua\ ama\ng tlâo hrơi mơ\, hrơi 17, 18, 19 blan 10 thun 2016. Hmâo tơlơi kiang di ama\ng tlâo hrơi anun: “Dum brua\ kiang kơ pơtô pơ]uat brơi kơ [ing mơit nao”. Hrơi tal … đọc tiếp ->

HRƠI BING PÔ MƠYANG DJAI YUA KƠ ĐĂO BƠI CAR VIỆT NAM

TRING ĐA|O KONTUM  THU|N PƠBLIH KHUL ĐA|O PLƠI PLA BRƠI JING TƠLƠI MƠAK KLA| TƠLƠI MƠAK KLĂ HRƠI KHUA TAL 33 THU|N ĐA|O  B  (15/11/2015)  (Lk 9,23-26) HRƠI {ING PÔ MƠYANG DJAI YUA KƠ ĐA|O {ƠI }AR VN  23Ha\ng ~u la\i kơ abih bang: “Hlơi kiang tui tlon Kâo, hơngah lui be\ `u pô, glam be\ kơyâo bơrơkal `u pô rim hrơi ha\ng tui Kâo be\!” “24Kơyuadah hlơi kiang pơtlaih tơlơi hơdip `u pô, amra rơngia\ h^, samơ\ hlơi pơrơngia\ tơlơi hơdip `u pô yua kơ Kâo, pô anun amra pơtlaih gơ\”. “25Hơgơt hmâo yua kơ mơnuih tơdah `u hmâo … đọc tiếp ->

PƠPHUN THUN MƠYANG BUAH PAP PRONG RUP AMI MARIA HƠNONG GUM DJRU

PƠPHUN THU|N MƠYANG BUAH PAP PRONG RUP AM& MARIA HƠNO|NG GUM DJRU Ama\ng dum hrơi pơpra\p kơ brua\ anai, [uh gla\i khul đa\o [ing gơmơi pơpra\p rơmet pran jua đah mơ ]ơka\ tu\ bưng ai buah pap prong. Hrơi anai [lep djơ\ hrơi pơphun Thu\n Buah Pap Prong Rup Mơyang Am^ Maria Hơno\ng Gum Djru. Ma\h hơjan bia\ ma\ samơ\ [ing ana\ đa\o mơng djop kual, djop plơi tu\n rai pơ plơi ]uêt đah mơ iâo hrom tôm Am^ Maria pơyơr đ^ kơ Khua Yang Adai dum tơlơi dueh rơkâo ha\ng tơlơi amuaih kiang. Laih kơtuai A`u\ Bơnga Hiam giong, … đọc tiếp ->

DUM TƠLƠI PƠĐOK HRƠI JUAT BƠYAN KƠHƠMAL

DUM TƠLƠI PƠĐOK HRƠI JUAT BƠYAN KƠHƠMAL NHỮNG BÀI ĐỌC CỰU ƯỚC NGÀY THƯỜNG MÙA CHAY   HRƠI SA AMĂNG HA WOT HRƠI TƠJUH TAL IV BƠYAN KƠHƠMAL   HIĂP ADAI MA| MƠNG HRA| ISAIA PÔ BA HIA|P ADAI (65, 17-21)   17Kơyuadah anai Kâo hrưh pơjing adai brâo hăng lo\n brâo; hăng  [u hơdor tah kơ dum tơlơi đưm hlâo, gơ\ [u ru\ đ^ tah amăng hơtai bôh. 18Samơ\ mơak hlak hăng hok kơdok be\ nanao amăng tơlơi Kâo hrưh pơjing; kơyuadah anai Kâo hrưh pơjing Yêrusalem hok kơdok, hăng khul ană plơi gơ\ mơak hlak. 19Kâo amra hok … đọc tiếp ->

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CHEOREO

AYUN PA còn có các tên gọi cũ là CHEO REO hay PHÚ BỔN, truyền thuyết của người Jarai kể lại rằng: từ ngàn xưa nơi đây là vùng núi non trùng điệp, bốn mùa cây trái tốt tươi, chim kêu vượn hót suốt ngày, hổ, báo, hươu, nai, voi rừng … đếm không thể hết. Một ngày nọ có hai anh em tên RCHOM CHEO và RCHOM REO trong một lần vào rừng săn bắn, mải đi theo dấu vết của thú rừng nên đă lạc vào đây…. Cảm nhận được cảnh thanh bình và tràn đầy sức sống … đọc tiếp ->