TRẠI HUẤN LUYỆN ANPHONG LẦN I – PLƠI KLY

Nhân dịp Mừng Lễ Thánh Anphongsô. Quý Cha Cộng đoàn Pleiku đã tổ chức “Trại huấn luyện Anphong lần 1″ cho các bạn trẻ Jrai trên vùng Tây Nguyên này. Chương trình trại huấn luyện nhằm mục đích giúp các bạn trẻ Jrai có một đời sống cầu nguyện với Chúa Giêsu qua Lời Chúa.
Sau đây là nội dung và chương trình:
TRẠI HUẤN LUYỆN ANPHONG LẦN 1
Chủ đề: Cầu Nguyện Với Chúa Giêsu.
1. Nội dung:
- Tập sống cầu nguyện với Chúa Giêsu.
- Học hỏi Lời Chúa và Giáo lý với các trò chơi.
2. Thành phần tham dự:
+ Các bạn trẻ Jrai. Mỗi vùng chỉ 30 em, các em này sẽ làm nồng cốt cho Buôn Làng sau này. Xin quý cha chọn kỹ các em để gửi đi.
+ Có 40 Ami Ama cùng đồng hành với các em.
+ Các cha Dòng Chúa Cứu Thế Pleiku.
3. Địa điểm:
+ Trung Tâm Truyền Giáo Plơi Kly
4. Thời gian:
+ Từ 07g00, ngày 31 tháng 07 đến ngày 01 tháng 08 năm 2015.
+ Kết thúc lúc 15g30 ngày 01 tháng 08 năm 2015.
5. Ẩm thực + Y tế:
+ Các Ami và Ama Plơi Kly.
6. Phụng vụ + âm thanh ánh sáng
+ Giới trẻ Plơi Kly.
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
Ngày 31/7
07g:00: Tập trung + ổn định + chia tổ.
07g30: Dựng trại + khai mạc.
08g15: Sinh hoạt chung.
09g15: Học cầu nguyện + tập sống với Chúa Giêsu.
10g00: Giải lao
10g10: Chia sẻ theo nhóm + cầu nguyện riêng.
11g10: Chia sẻ cảm nghiệm gặp gỡ Chúa.
12g10: Cơm trưa + nghỉ trưa.
13g15: Học cầu nguyện + tập sống với Chúa.
14g15: Giải lao.
14g30: Chia sẻ theo nhóm + cầu nguyện riêng.
15g30: Chia sẻ cảm nghiệm gặp gỡ Chúa.
16g00: Đúc kết: tập sống với Chúa và cầu nguyện.
16g30: Tắm rửa vệ sinh.
17g00: Thánh lễ.
18g00: Cơm tối.
19g00: Lửa thiêng với Chúa Kitô.
21g00: Nghỉ đêm + thinh lặng.
Ngày 1/8
05g00: Thức dậy.
05g30: Thể dục buổi sáng – Vệ sinh chung.
06g00: Thánh lễ Anphong + lãnh Ơn Toàn xá.
07g00: Ăn sáng.
07g45: Trò chơi lớn: “Tìm về Vườn Cây Dầu”.
10g45: Giải lao.
11g15: Cơm trưa + nghỉ trưa.
13g00: Rung chuông vàng Kinh Thánh và Giáo lý.
14g00: Trò chơi thi đua.
14g45: Đúc kết + Phát thưởng
15g15: Sinh hoạt, giao lưu giữa các Buôn Làng, lập Fanpage giới trẻ Jrai (giao lưu giới trẻ Jrai trên Facbook, Twitter và trang web: nhathopleichuet).
15g30: Bế mạc trại + Nghi thức sai đi.
CHÚ Ý:
* Mỗi địa phương tự lo khoản di chuyển đi lại
* Mỗi địa phương tự lo phần lều trại cho mình, xin đem theo Kinh Thánh Jrai, Sách hát, áo Jrai.
* Mỗi em đóng góp 1kg gạo + 10 ngàn.
* Thánh lễ sáng ngày 01/08 xin Cha Bề Trên chủ tế, cha phó Bề trên giảng lễ.
                                                                                                       Thay mặt Ban Tổ Chức
                                                                                                          Jos. Huỳnh Lê Pháp