KHÓA THƯỜNG HUẤN CỘNG ĐOÀN 09/2017

“SỨ VỤ THỪA SAI”.
Để hiệp thông trong sứ vụ loan báo Tin mừng cho anh chị em người sắc tộc, Bana và Jrai, trên vùng Tây Nguyên này. Hai cộng đoàn Pleiku và Măng Yang đã cùng nhau tổ chức khóa thường huấn năm 2017 cho anh em trong hai cộng đoàn cũng như cho giáo dân của hai sắc tộc Bana và Jrai. Khóa thường huấn trong vòng ba ngày 19,20 và 21 tháng 09 năm 2017. Với chủ đề chính của khóa thường huấn: “Sứ vụ thừa sai”.
Ngay trong ngày đầu tiên của khóa tĩnh tâm, vào lúc 7g30, thứ ba, ngày 19.09.2017, tại Nhà Thờ Plei Chuet, các anh em Dòng Chúa Cứu Thế Tây Nguyên và anh chị em giáo dân từ bốn vùng đã có mặt để ổn định chỗ ở. Sau khi các anh chị em bốn vùng Măng Yang, Pleiku, Pleikly và Cheoreo tay bắt mặt mừng, với những lời chào hỏi thân tình và thân mật, các anh chị em đã bước vào giờ khai mạc dầu tiên cho ba ngày thường huấn vào lúc 08giờ. Với thuyết trình viên của ba ngày, đó là cha Giuse Trần Sĩ Tín. Cha đã dẫn dắt anh em với chủ đề “Tân Phúc Âm Hóa” trong đời sống của vị thừa sai, nhưng để có thể nhận ra chính mình trong Tân phúc âm hóa, thì trước tiên mình phải trở nên người “phục vụ” hơn là người “ban phát”. Kinh nghiệm của cha Tín chia sẻ về nhóm của ngài gồm 4 người đầu tiên lên vùng Tây Nguyên này, là một nhóm trước tiên là tìm kiếm, một nhóm Tầm Đạo. Ngài muốn nói đến một lối tu khác, một dung mạo khác về Hội Thánh mà nhóm các ngài muốn làm, đó là nhóm “Ra Đi” – ra đi khỏi một cơ cấu, một khuôn mẫu nào đó của đời tu, của Hội Thánh mà nhóm các ngài và mọi người không thấy phù hợp. Từ kinh nghiệm này của cha Sĩ Tín, ngài đã hướng dẫn mọi người, tất cả những tham dự trong khóa thường huấn về một đặc nét và kinh nghiệm trong việc loan báo Tin mừng cho những anh chị em sắc tộc, đó chính là ra khỏi chính mình, đến với anh chị em sắc tộc, cùng đồng lao cộng khổ với họ, cùng sống đức tin với họ, có như thế chúng ta cũng sẽ được Tân Phúc Âm hóa bản thân mình, ngang qua anh chị em sắc tộc.
Từ việc nhìn lại Tân Phúc Âm Hóa, cha Giuse Sĩ Tín đã dẫn dắt mọi người sáng ngày thứ hai với chủ đề: Sứ vụ của Thần Khí”, với sự hướng dẫn và chia sẻ đầy kinh nghiệm của cha Sĩ Tín, mọi người được hiểu hơn về “sứ vụ của Chúa Giê-su ra sao”, “Sứ vụ của các Tông Đồ” và “Sứ vụ của Mẹ Maria” trong việc tràn đầy “Thần Khí”, đồng thời, cha Giuse Sĩ Tín cũng mời gọi mọi người cảm nghiệm về một đời sống cầu nguyện với Lời Chúa (Lectio Divina và Kêrygma). Cha Sĩ Tín đã chia sẻ: “lúc người Jrai bắt đầu đón nhận Tin mừng (năm 1985), người Jrai chỉ có cuốn sách Tân Ước bằng tiếng Jrai. Đối với người bình dân, cầu nguyện theo Lời Chúa là con đường hữu hiệu nhất. Cầu nguyện cộng đồng, cầu nguyện tự tâm và tự phát, đó là cách cầu nguyện của anh chị em Jrai. Xen kẻ giữa mỗi tiết chia sẻ của cha Giuse Sĩ Tín, các anh em linh mục mỗi vùng tự ngồi lại với nhau, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau chia sẻ việc gặp Chúa trong đời mình, và được Chúa mời gọi dấn thân trong vai trò là một trưởng cộng đoàn. Sau phần chia sẻ và phần đúc kết chung, dưới sự điều phối của cha Giuse Sĩ Tín. Mỗi lần chia sẻ kinh nghiệm của từng người là mỗi lần anh chị em càng xác tín thêm, và càng xác tín thì anh chị em lại muốn làm chứng cho Chúa giữa anh chị em mình, muốn được ra đi để rao truyền niềm vui mà mình đã lãnh nhận.
Bước vào ngày thứ ba của khóa thường huấn (21.09.2017), dưới sự điều phối của Cha Giuse Sĩ Tín, ngang qua chủ đề: “Con đường khởi giảng”,  và “Đời sống hội nhập”, với mục đích: nhằm đào tạo và hướng dẫn anh chị em Jrai, những người Ki-tô hữu. Cha Giuse Sĩ Tín đã chia sẻ: “Anh chị em Jrai đã quen sống và được đào tạo theo Lectio Divina và Kêrygma. Mà Kê ry gma chính là ngọc lửa của Chúa Thánh Thần được ban trong hình thức các ngôn ngữ và làm cho chúng ta tin vào Đức Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng qua cái chết và sống lại của Người mặc khải cho chúng ta lòng thương xót vô cùng của Chúa Cha”. Qua sự trình bày cha Giuse Sĩ Tín, các anh chị em của bốn vùng đã nhập vai thật sự trong chính đức tin và niềm xác tín của mình, mà đến phần đúc kết chung, anh chị em đã có dịp chia sẻ những xác tín của mình một cách sôi nổi.
Ba ngày thường huấn kết thúc với Thánh Lễ bế mạc, vào lúc 10g00, ngày 21.09.2017. Trong Thánh lễ đồng tế kêt thúc với nghi thức sai đi của cha Giuse Sĩ Tín.
Khóa thường huấn đã khép lại, nhưng lại mở ra lời mời gọi anh em không ngừng làm chứng cho niềm tin, lòng xác tín vào Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại, vì ta. Với phương pháp “Lectio Divina và Kêrygma” sẽ là phương châm và định hướng cho kỳ thường huấn này. Hy vọng anh chị em trong vai trò trưởng cộng đoàn (ako Khul, ako But, Giáo Khu) sẽ làm cho mỗi ngày thêm gắn kết, đồng trách nhiệm, đầy tình huynh đệ. Khóa thường huấn kết thúc với những lời cảm ơn chân thành đến cha Giuse Sĩ Tín và mọi người phục vụ cho kỳ thường huấn được thành công tốt đẹp, trước khi các anh chị em giản tán.
Nguyện xin Chúa luôn cho mỗi ước nguyện và lời chứng của anh chị em chúng con luôn được tràn đầy Thần khí của Chúa.

Vài hình ảnh

IMG_0338[1]

IMG_0300[1]IMG_2610 IMG_0299[1]