NĂM THÁNH, LINH ẢNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP.

Kính Thưa Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Toàn Thể Anh Chị Em Giáo Dân.
Hội Dòng Chúa Cứu Thế đã đươc Tòa Ân Giải Tối cao, thừa lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, ban Năm Thánh Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kèm theo Ơn Toàn Xá, 27/6/2015 – 27/6/2016.
Và được sự cho phép của Đức Giám Mục giáo phận.
Con xin thông báo chương trình khai mạc năm thánh Linh Ảnh ĐMHCG tại cộng đoàn pleiku như sau:
Địa điểm: Nhà Thờ Plei Chuet
Thời gian: thứ 5, ngày 9/7/2015
Chương Trình Chi Tiết:
* 6g00: đón tiếp Đức Giám Mục, Quý Cha, Tu si, giáo dân
* 6g30: cầu nguyện, lần chuỗi kính Đức Mẹ
* 7g00: Rước kiệu Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
* 7g30: Cầu nguyện theo ý người xin và làm việc kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
* 8g30: Thánh lễ trọng thể khai mạc năm thánh
Chúng con xin kính mời Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Toàn Thể Anh Chị Em Giáo Dân hiệp thông với anh em Cộng Đoàn DCCT Pleiku và toàn thể Hội Dòng trong biến cố trọng đại này.
Bề Trên Cộng Đoàn
Lm. Micae Hoàng Quí Ân