LỄ GIỖ 10 NĂM: CHA ANTÔN VƯƠNG ĐÌNH TÀI

154din~1

Cộng đoàn Tây Nguyên thông báo: Lễ giỗ 10 năm cha cố Antôn Vương Đình Tài
Lễ Giỗ sẽ được cử hành trọng thể tại Nghĩa Trang của Giáo xứ Plei Cuêt – Gia Lai, vào lúc 6 giờ, ngày 27 tháng 05 năm 2015. Nhưng chiều hôm trước, vào lúc 18g, ngày 26 tháng 05 năm 2015, sẽ có nghi thức cầu nguyện cho cha cố Antôn.
Xin kính báo đến các Buôn làng và Xứ đạo để hiệp thông cầu nguyện cho cha cố Antôn Vương Đình Tài mau được hưởng nhan thánh Chúa.