KHÓA TĨNH HUẤN NHÀ PLEIKU – 2015

Trưa ngày 21 cho đến trưa ngày 25 tháng 09 năm 2015, với 22 anh em tu sĩ thuộc Nhà PleiKu, Cộng đoàn Măng Đen và 64 anh chị em Jrai thuộc các giáo điểm của anh em đang coi sóc, đã tề tựu về Nhà Thờ Plei Chuet – Gia Lai để tham dự khóa Tĩnh Huấn năm 2015 của Cộng Đoàn.
Ngay từ sáng sớm, ngày 21 tháng 09 năm 2015, một số anh em tu sĩ và giáo dân của mình đã có mặt tại Nhà thờ Plei Chuet – Gia Lai. Sau đó là cái bắt tay, những lời hỏi thăm nhau giữa anh em với nhau, cũng như giữa anh em với anh chị em Jrai sao mà đầy thắm thiết và tình yêu mến đến thế. Chắc có lẽ, anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và anh chị em Jrai không còn là khoảng cách, không còn là xa lạ nữa, mà giờ đây, họ đã trở thành một gia đình, một cột nguồn, một văn hóa, một nếp sống, một Thần Khí, một Cha Trên Trời.
Sau đó, anh em cùng nhau chia sẻ bữa cơm trưa gia đình và nghỉ trưa. Vì chương trình bắt đầu từ lúc 14g00, ngày 21 tháng 09 năm 2015.
 Hinhnho
             Thánh lễ khai mạc Tĩnh Huấn