HOA TRÁI SAU 46 NĂM TRUYỀN GIÁO TÂY NGUYÊN

IMG_0065

IMG_0066

Vào lúc 8g30 ngày 01 tháng 07 năm 2015, Thánh lễ Khấn Lần Đầu của 13 Tập Sinh sẽ được cử hành tại Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh, do cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế.
Thánh Lễ Khấn Lần Đầu hôm nay thật đặc biệt, vì lần đầu tiên sau 46 năm Dòng Chúa Cứu Thế có mặt trên vùng Tây Nguyên này, có một tu sĩ người sắc tộc Jrai tuyên Khấn Lần Đầu. Đây là một niềm vui, một hồng ân, một hoa trái mà Cộng đoàn Tây Nguyên sau 46 năm mới được hưởng “quả ngọt trái thơm” nơi người anh em sắc tộc Jrai, thầy Luka Kpă Yưk.
Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho thầy Luka Kpă Yưk luôn bền đỗ đến cùng trong chính ơn gọi tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.