VỌNG PHỤC SINH – NĂM A

Lời Chúa: Mt 28,1-10.
Tối hôm nay, chúng ta mừng kỷ niệm biến cố trọng đại nhất khi Đức Giêsu Kitô đã chôn trong mồ 3 ngày, nay Ngài phục sinh khải hoàn. Ngài đã đập tan xiềng xích, bóng tối của tội lỗi để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và ban cho chúng ta ánh sáng chẳng bao giờ tàn lụi. Ánh sáng đó biến đổi con người tội lỗi của chúng ta trở nên trong sạch và trở thành con cái của Thiên Chúa.
Sự phục sinh của Đức Giêsu đến quá bất ngờ khiến cho các người phụ nữ và các môn đệ phải ngỡ ngàng. Niềm vui đó đánh tan nỗi u buồn và sợ hãi của các môn đệ để giờ đây, họ sống trong một đời sống mới vì biết rằng Đức Giêsu là chân lý, là sự thật. Ngài đã sống lại như lời Ngài đã phán. Tin tưởng vào Đức Giêsu, các môn đệ cũng biết rằng mình sẽ được phục sinh. Niềm tin và niềm vui đó đã lan rộng đến khắp thế giới và chúng ta tin rằng nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người.
Lạy Chúa Giêsu phục sinh, sự phục sinh của Chúa đã cứu chúng con khỏi xích xiềng tội lỗi, xóa bỏ nơi chúng con những ngờ vực, u buồn để giờ đây, chúng con được sống trong hạnh phúc và bình an. Xin cho chúng con cũng biết đem niềm vui phục sinh đến với những ai chưa nhận biết Chúa để tất cả chúng con cùng nhau ngợi ca và chúc tụng vinh quang Chúa đến muôn đời. Chúa đã sống lại rồi. Alleluia.