TIN MỪNG CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY – NĂM A

Lời Chúa: (Mt 4, 1-11).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.
- Ðức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa:  Đức Giêsu luôn luôn làm việc dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần (Cv 10,37-38; Lc 4,21; Mt 3,16; Mt 12,28; Lc 10, 21; Dt 9,14; Rm 8,11)
-Quỷ:  là “tên cám dỗ”, “kẻ vu khống”, “ông chúa của thế gian này”. Nó là kẻ thù của Thiên Chúa và loài người, nó chống lại sự thiện (“xatan” có nghĩa là “đối thủ”).
-Hoang địa: nơi khô cằn sỏi đá, không có ai sống được ở trong đó. Bởi vậy, hoang địa còn là nơi thử thách: dân Israel xưa đã chịu thử thách trong hoang địa sốt 40 năm, nay Chúa Giêsu ở trong Hoang địa  40  đêm  ngày cũng bị  ma  quỷ  thử thách.
KỂ chuyỆn ĐỨc Giêsu
1.Đức Giêsu vào hoang địa:
“Bấy giờ Ðức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa”
-Tại sao Chúa vào hoang địa ? Để làm gì ?
– Đức Giêsu vào hoang địa để ở một mình, không có ai ở bên cạnh Người. Người cần ở một mình để cầu nguyện, để chuẩn bị cho công việc loan báo Tin Mừng. Vì Chúa Cha đã trao sứ vụ cho Người, nên Người phải sắp đặt mọi việc trước khi khởi sự. Trước khi làm gì, Chúa Giêsu cũng thường tìm một nơi hoang vắng để cầu nguyện như thế (Lc 6,12; 9,18; Mt 14,23…)
-Câu chuyện này do chính Chúa Giêsu kể lại cho chúng ta biết: bởi vì trong hoang địa Chúa ở một mình, không có ai ngoài Chúa. Chúng ta biết là nhờ chính Chúa đã kể lại cho các môn đệ. Chính Chúa đã cho chúng ta biết câu chuyện này. Chúng ta phải đón nhận với lòng cung kính đặc biệt. Ở đây, Chúa Giêsu đã tỏ lộ điều sâu kín trong lòng Người. Người tỏ lộ ra, để dạy cho chúng ta biết cách chiến đấu trong cuộc chiến của ta.
2.Ba cơn cám dỗ:
“Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người “
Tên cám dỗ biết Chúa Giêsu đang chuẩn bị cho sứ vụ cứu thế Chúa Cha trao cho, nên nó cám dỗ Người thực hiện sứ vụ này theo đường lối không đúng với ý của Chúa Cha.
-Cám dỗ I:“Hãy truyền cho những hòn đá naỳ hoá thành bánh đi”: Trong hoang địa khô cằn có đầy dẫy những viên đá giống hệt những ổ bánh nhỏ. Lợi dụng trong lúc Chúa đói, ma quỷ đã dùng chính những viên đá đó để cám dỗ Chúa: cám dỗ Chúa cậy dựa vào sức mạnh trần gian để thực hiện sứ vụ, thay vì trông cậy phó thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không làm như thế, vì nó không đúng thánh ý Chúa Cha.
-Cám dỗ II: “Gieo mình xuống đi”: Kẻ cám dỗ đưa Chúa lên nóc đền thờ, xúi Chúa nhảy xuống an toàn, chắc chắn đám đông dân chúng phía dưới sẽ kinh ngạc tin theo Người. Nó cám dỗ Chúa dùng những đường lối vinh quang, dễ dàng, để thực hiện sứ vụ, giống như sau này người ta cũng sẽ đề nghị Người xuống khỏi Thập Giá để họ tin (Mt 27,42). Chúa đã dứt khoát trả lời “không”.
-Cám dỗ III: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó”:  Ma quỷ cám dỗ Chúa bằng mọi thứ của cải lợi lộc và vinh quang trần thế. Chỉ cần quỳ xuống bái lạy nó, là có tất cả mọi sự đời này. Sau này, ngay cả Phêrô cũng thuyết phục Chúa làm như thế để công việc cứu thế mau đạt đến thành công (Mt 16,23). Đến đây, Chúa Giêsu đã thẳng tay đuổi cổ tên cám dỗ xéo đi.
Chúa Giêsu đã chiến thắng tên cám dỗ. Người vui lòng chấp nhận đau khổ, các nỗi nhục nhã, cái thất bại, cái chết để thi hành Thánh Ý của Chúa Cha.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Noi gương Chúa Giêsu, gia đình chúng ta hãy dứt khoát nói “không” với tất cả những gì do ma quỷ: đó là tất cả những gì là tội lỗi, nhất là tính  kiêu căng, hám danh, hám của, ham mê xác thịt…
Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Người đã trung thành với thánh ý Chúa Cha đến cùng. Người cũng dạy chúng ta cách đối phó với chước cám dỗ của ma quỷ: đó là dù trong mọi hòan cảnh, phải trung thành với Thiên Chúa đến cùng.
Gia đình ta đừng bao giờ vì mê mải sự đời này mà bỏ quên Thiên Chúa, mà bỏ quên anh chị em mình.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Cha của chúng con ở trên trời. Xin gìn giữ gia đình chúng con giữa cảnh đời gian nan thử thách. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự  dữ. Xin  che chở chúng con khỏi mọi  cám dỗ  của ma quỷ. Amen