THỨ 5 TUẦN THÁNH – NĂM A

Lời Chúa: Ga 13,1-15.
Bài Tin mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giê-su rửa chân cho các môn đệ, để làm gương cho các ông về tinh thần phục vụ.
Chiều thứ Năm Tuần Thánh là một buổi chiều của tình yêu. Từng lời nói, từng cử chỉ của Chúa Giê-su đều trang trọng và đậm sứ điệp tình yêu làm cho phòng Tiệc ly hôm nay thật ấm cúng.
Hai cử chỉ nổi bật trong bữa Tiệc ly là việc Chúa Giê-su lập Phép Thánh Thể và rửa chân cho các Môn đệ.
Thánh Gio-an không tường thuật việc lập Phép Thánh Thể, nhưng chỉ tập trung vào việc rửa chân. Việc rửa chân được miêu tả rất tỉ mỉ, rành rọt, từng chi tiết: “Chúa Giê-su đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Người đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ.”
Chúa Giê-su cử hành việc rửa chân một cách trang trọng như cử hành một bí tích. Vì việc rửa chân bổ túc cho bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể được cử hành trong nhà thờ. Việc rửa chân được thực hiện ngoài cuộc đời. Khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giê-su có ý dạy ta hãy thực hành sống đạo không chỉ trong nhà thờ mà còn ngoài xã hội nữa. Bí tích Thánh Thể hướng lòng ta về Chúa. Việc rửa chân hướng lòng ta về con người.
Chúa Giê-su cử hành nghi thức rửa chân một cách trang trọng vì Người kính trọng con người. Đangăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài, lấy khăn thắt lưng, đó là cử chỉ của người đầy tớ. Khi chủ đang ngồi ăn, đầy tớ phải đứng phục vụ. Để việc phục vụ được dễ dàng đầy tớ phải cởi bỏ áo ngoài, thắt lưng cho gọn gàng. Hãy xem, Người quỳ gối xuống trước mặt môn đệ. Một Thiên Chúa quỳ đối trước mặt con người. Thiên Chúa hạ mình phục vụ con người. Thật là một cảnh tượng mà không trí óc nào có thể tưởng tượng nổi.
Thiên chúa hạ mình thẳm sâu để tôn vinh con người. Thiên chúa trân trọng con người, biến con người thành đối tượng phục vụ.
Khi rửa chân cho các môn đệ, Người muốn dậy chúng ta về sự phục vụ và biết yêu thương. Khi ta yêu thương nhau, chúng ta sẽ làm chứng cho Chúa, giới thiệu khuôn mặt xót thương của Chúa cho mọi người, để  họ nhận ra Chúa là Thiên Chúa của tình yêu và phục vụ tha nhân, đạo của Chúa là đạo Yêu thương, đạo của Chúa là đạo phục vụ quên mình.
Chúng ta khiêm nhường xin Chúa đổ vào lòng chúng ta một chút tình thương của Chúa, để trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn cố gắng sống yêu thương và phục vụ như Chúa.