Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su Năm B

Lời Chúa: Ga 19,31 – 37.
Đầu lễ:
Khi Chúa Giê-su chịu treo trên Thập Giá, thánh Gioan đã nhấn mạnh đến vết thương ở cạnh sườn của Chúa đã tuôn chảy máu cùng nước, như muốn nói với chúng ta rằng: đó chính là dấu chỉ của tình yêu thương mà Thiên Chúa dành cho chúng ta qua chính con một của Người là Chúa Giê-su. Trong khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết yêu mến và siêng năng chạy đến với thánh tâm Chúa Giê-su, để được kín múc ân sủng và tình thương của Chúa luôn tuôn trào cho những ai có lòng yêu mến.
Suy niệm:
Vết thương mở rộng nơi cạnh sườn Chúa Giêsu chết treo trên thập giá mời gọi chúng ta khám phá mối tình mãnh liệt và nhiệm mầu đã nung nấu con tim Thiên Chúa từ muôn thuở. Qua con tim bị đâm thấu này, chúng ta khám phá ra rằng: không một lời, một cử chỉ, hay một khoảng thinh lặng nào của Chúa Giêsu lại không nói lên tình yêu của Người dành cho Thiên Chúa và tự hiến cho loài người tội lỗi chúng ta.
Chính từ trái tim bị lưỡi đòng khai mở mà phát sinh ra nơi chúng ta lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Vì thế Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa, và sẵn sàng để cho tình yêu ấy biến đổi tận căn con người mình.
Quả đúng như thế, trái tim Chúa Giêsu bị lưỡi đòng đâm thủng ngày nào đã cho phép thánh Gioan ‘nhìn thấy tận mắt, đã chiêm ngưỡng và đã (hầu như) chạm tới được… Lời Hằng Sống’ (1Ga 1,1). Ông không chỉ nhìn thấy một cái chết đau thương, mà còn nhận ra tình yêu thương bao la vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đối với ông cảnh tượng này không chỉ minh chứng Chúa Giêsu treo trên thập giá đã thật sự tắt thở mà còn cho ông nhận ra ánh sáng chói lòa của “sự sống đã được tỏ bày”. Kể từ đó cả cuộc sống còn lại của ông sẽ dành cho việc ‘làm chứng về điều ông đã thấy, và loan báo cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được bày tỏ cho chúng tôi’.
Thánh Gioan đã khám phá ra nơi con tim bị đâu thâu là mạc khải vĩ đại nhất về Thiên Chúa, đó là ‘Thiên Chúa là tình yêu’; ‘anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi ban Con Một của Người cho chúng ta’ (1 Ga, 3,1).
Hôm nay, Hội Thánh mong muốn mỗi người chúng ta cũng phải là một Gioan trong việc chiêm ngưỡng Tình Yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua người Con Một của Ngài là Chúa Giê-su. Đây mới chính là cốt lõi của một lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giê-su một cách chân thành và đích thực nhất.
Cầu nguyện:
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin hãy khai mở cho chúng con hiểu biết thêm về tình yêu của Chúa Cha; xin hãy trở nên cho chúng con dấu chứng tỏ tường Thiên Chúa quả thực là tình yêu; và xin hãy biến đổi chúng con nên chứng nhân đầy thuyết phục về tình yêu vô biên của Chúa. Ôi Thánh Tâm Giêsu luôn là cột sống của niềm tin chúng con, là ‘dầu’ hằng được đổ xuống để niềm tin yêu của chúng con luôn vững mạnh. Amen