Lễ Thánh Gia Thất

Lời Chúa: Lc 2,22 – 40.
Đầu lễ:
Con Thiên Chúa đã đến làm người trong một gia đình nhân loại. Gia đình đó gồm có Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, được gọi là Thánh Gia. Thánh Gia trở thành một mẫu gương nổi bật cho các gia đình Kitô hữu chúng ta noi theo. Lời Chúa hôm nay cho thấy chúng ta vai trò và bổn phận mà mỗi thành viên trong gia đình phải có để kiến tạo một gia đình hạnh phúc; đồng thời cho thấy mỗi gia đình Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh và sẽ được phúc lành mà Thiên Chúa hứa ban cho những gia đình sống theo ý Chúa. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết yêu thương nhau, luôn biết giúp đỡ nhau trong chính gia đình của mình.
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Thánh Giuse và Đức Maria đem Hài Nhi lên đền thờ Giêrusalem theo luật dạy. Luật Do thái quy định người mẹ phải được thanh tẩy sau khi sinh con và nếu là con trai đầu lòng  thì phải dâng vào Đền Thờ để thánh hiến cho Thiên Chúa. Chính vì thế, Thánh Giuse và Đức Mẹ lên Đền Thờ để Đức Mẹ được thanh tẩy và để dâng Hài Nhi Giêsu cho Thiên Chúa. Lễ phẩm dâng Chúa là lễ vật của một gia đình nghèo: một cặp bồ câu non.
Đúng ra, các ngài không buộc làm việc này vì Đức Maria thụ thai bởi quyền năng Thánh Thần nên sinh con mà không cần thanh tẩy, còn Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nên không cần phải dâng để được thánh hiến. Cuộc hành hương lên Giêrusalem này cho chúng ta biết Thánh Gia là một gia đình hiệp nhất, gương mẫu vì cùng nhau tuân giữ luật Chúa truyền. Tuy nhiên, cũng nhờ lên Đền Thờ, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã được hai vị ngôn sứ Simêon và Anna mạc khải về sứ vụ của Chúa Giêsu và về việc các ngài sẽ được hiệp thông vào chương trình cứu độ như thế nào.
Sau khi lên Đền Thờ, Thánh Gia đã trở về Nadarét để Chúa Giêsu sống cuộc đời nghèo khó bình dị với cha mẹ mình suốt 30 năm. Cũng tại trường học Nadarét mà Chúa Giêsu “ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa”.
Thánh Gia là một gia đình đã sống theo những nguyên lý căn bản của một gia đình thực thi luật Chúa truyền. Nhờ biết sống theo ý Chúa như thế, Thánh Gia là một gia đình trên thuận dưới hòa, luôn biết yêu thương nhau, luôn biết giúp đỡ nhau, luôn biết quan tâm đến nhau và trở thành một gương mẫu để mọi gia đình và nhất là gia đình Kitô hữu chúng ta noi theo.
Gia đình chúng ta hãy noi gương Thánh Gia: biết kính trên nhường dưới, anh chị em biết nhường nhịn lẫn nhau.
Gia đình chúng ta hãy noi gương Thánh Gia: mỗi người trong gia đình phải biết chu toàn bổn phận của mình, là những người cha người mẹ thì phải biết chăm sóc và yêu thương, dạy dỗ con cái; con cái chu toàn bổn phận làm con, sống thảo hiếu với cha mẹ, biết tôn trọng cha mẹ, biết giúp đỡ cha mẹ.
Gia đình chúng ta hãy noi gương Thánh Gia: luôn chuyên cần lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, để Thánh ý Chúa và tinh thần Phúc Âm thấm đẫm mọi sinh hoạt của đời sống gia đình chúng ta và chiếu tỏa cho anh chị em chung quanh.
Gia đình chúng ta hãy noi gương Thánh Gia: chúng ta hãy sống hiệp nhất và yêu thương nhau, giúp nhau vượt qua mọi khó khăn và vất vả trong cuộc sống, cũng như biết siêng năng làm việc để nuôi sống nhau. Biếng nhác, mê chơi, rượu chè hư hỏng là không tốt.
Gia đình chúng ta hãy noi gương Thánh Gia: vợ chồng đều bình đẳng với nhau về quyền lợi và trách nhiệm trong gia đình, để cùng nhau xây dựng gia đình thành “tổ ấm yêu thương”, thành “trường dạy nhân bản và đức tin” đầu tiên cho con cái.
Gia đình chúng ta hãy noi gương Thánh Gia: biết siêng năng cầu nguyện với nhau hằng ngày, đọc Lời Chúa hằng ngày.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, xin thương đến mỗi gia đình chúng con, xin Thánh Gia ban nhiều ơn lành hồn xác trên gia đình chúng con, nhất là xin Thánh Gia giữ gìn gia đình chúng con trong yêu thương và thuận hòa. Amen