LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Lời Chúa: Mt 28,16 – 20.
Đầu lễ:
Chúa nhật hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo trong Giáo Hội. Qua Bí tích Thanh Tẩy, mỗi Kitô hữu được trao ban nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu cho anh em đồng loại của mình, những người chưa biết Chúa, những người nguội lạnh và thờ ơ đối với Chúa. Khi tham dự Thánh lễ, chúng ta nguyện xin Chúa cho chúng ta biết hăng hái, nhiệt tình đem Chúa đến với anh chị em của mình nhiều hơn nữa.
Suy niệm:
Hôm nay ngày khánh nhật truyền giáo, chúng ta nghe lại lời mời gọi của Chúa Giê-su nơi bài Tin mừng này: “anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo“. Chúa không nói riêng một ai. Chúa mời gọi tất cả mọi người. Chúa không đòi hỏi khả năng, bằng cấp, học vị mà chỉ cần có nhiệt huyết làm tông đồ cho Chúa và lòng quảng đại dấn thân mở mang nước Chúa. Chúa đã sai 72 môn đệ ra đi với đôi bàn tay trắng, thế mà khi trở về ai cũng vui mừng vì thành quả họ đã đạt được. Chúa đã thưởng công cho mỗi người như nhau, không phân biệt người đến sớm, kẻ đến muộn, người đạo gốc hay mới theo đạo.
Vậy cách thức truyền giáo hay loan báo Tin mừng hữu hiệu nhất cho người tông đồ của Chúa là noi gương Chúa Giê-su. Đấng đã mặc lấy thân phận con người, để có thể gần gũi, cảm thông và chia sẻ với những khổ đau của con người. Cuộc sống của Ngài đã trở thành lẽ sống cho con người, “Sống để yêu thương”, và Ngài đã đi trọn con đường tình yêu là “dám chết cho người mình yêu”. Vì vậy, cách thức duy nhất mà Chúa trối lại cho chúng ta là “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Lời Chúa và giáo huấn của Chúa phải trở thành cung cách sống của người tín hữu. Một đời sống bác ái yêu thương mới thực sự là phương thế hữu hiệu nhất để giới thiệu về Chúa cho tha nhân. Lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau.
Mang danh kitô hữu và sống đời kitô hữu phải nên một trong con người có đạo của chúng ta, mới thực sự trở thành chứng nhân cho Chúa. Người chứng nhân của Chúa là người có cuộc sống tốt, có uy tín, đáng tin đối với anh chị em của mình.
Việc loan báo Tin mừng không gì khác hơn là làm chứng cho Chúa. Để làm chứng cho Chúa, trước hết chúng ta phải hiểu Chúa, biết Chúa và tin vào Chúa. Một người không tin Chúa hoặc có một đức tin sơ sài thì không thể “kể về Chúa” được. Tiếp đến, người làm chứng phải có một cuộc sống tốt lành thì chứng của người đó mới đáng tin và có giá trị thuyết phục người khác. Một người nói về Chúa mà chính bản thân họ không sống những lời Chúa dạy thì không thể thuyết phục người khác theo Chúa, thậm chí họ còn làm biến dạng giáo huấn của Chúa và giáo lý của Giáo Hội.
Chính đời sống gương mẫu của chúng ta mới là một bài giảng hùng hồn nhất có sức lôi cuốn và hấp dẫn người khác đến cùng Chúa. Chính nhờ những việc làm cụ thể trong khi dấn thân để phục vụ, yêu thương hiệp nhất trong gia đình, trong hội đoàn trong buôn làng, nơi Giáo xứ là dấu chỉ sống động nhất cho Đức Kitô.
Cầu nguyện:
         Xin Chúa cho mỗi người trong chúng con luôn ý thức trách nhiệm đem Chúa đến cho anh chị em của mình, bằng chính đời sống yêu thương, bác ái và phục vụ của chúng con hơn là những người chỉ biết nói suông mà không dấn thân phục vụ.