LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Lời Chúa: Lc 1,26 – 38.
Suy niệm:
1. Mẹ Maria đơn sơ khiêm nhường
Đức Mẹ xưa đã sống đơn sơ khiêm nhường. Mẹ Không hề làm sự gì có vẻ khác thường: không làm phép lạ, không giảng dạy điều gì cao siêu, lớn lao, không hoạt động gì gây tiếng tăm.
Như biến cố truyền tin xảy đến cho Mẹ hôm nay, là một biến cố lớn của lịch sử Cứu độ, lại diễn ra trong một khung cảnh quá âm thầm. Ngoài sứ thần ra, chỉ có một mình Đức Mẹ, chỉ có mình Đức Mẹ biết, không có một người nào khác chứng kiến.
Một phụ nữ bé nhỏ ở một làng quê nghèo, được Thiên Chúa sai sứ thần đến đề nghị làm Mẹ Đấng Tối Cao. Lời thưa ‘xin vâng” cũng đơn sơ khiêm nhường, không rào đón trước sau, không vòng vo lý luận…
Lòng đơn sơ khiêm nhường của Đức Mẹ không phải là một sự thiếu thốn, nghèo nàn, nhưng là một sự tràn đầy: Mẹ “tràn đầy ân sủng” của Thiên Chúa, Mẹ “có Chúa ở cùng” (1,28); Mẹ “đẹp lòng Thiên Chúa” (1,30), nghĩa là tràn đầy tình thương của Thiên Chúa.
Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa tình yêu ở cùng mẹ, ở trong mẹ. Mẹ sống trong hạnh phúc tràn đầy của tình thương Thiên Chúa.
2. Kinh Mân Côi, lời kinh đơn sơ khiêm nhường:
Hội Thánh luôn dạy chúng ta phải siêng năng lần chuỗi Mân Côi.
Kinh Mân Côi là lời kinh của mọi người. Ai cũng đọc được, từ người bình dân ít học đến người trí thức. Đọc lúc nào cũng được. Đọc ở đâu cũng được: trong nhà, ngoài đường, trên giường bệnh, khi vui khi buồn, cả lúc hấp hối.
Kinh Mân côi đúng là lời kinh đơn sơ khiêm nhường. Khi lần chuỗi mân côi, ta đọc, ta suy… Ta đặt cuộc đời, ta đặt trái tim khiem nhường, bác ái, vâng phục của Đức Mẹ trước mắt mình, để ta chiêm ngắm, học hỏi, bắt chước và sống như thế. Cố gắng bắt chước như vậy, được càng nhiêu càng tốt.
Với chuỗi Mân côi, ta nhìn ngắm Mẹ, ca ngợi Mẹ, cầu xin cùng Mẹ, học với Mẹ.
Ta muốn nên giống Mẹ, được phần nào giống như Mẹ: sống đẹp lòng Chúa, đầy tràn tình thương Chúa, đầy tràn hạnh phúc Chúa dành cho những tấm hồn đơn sơ khiêm nhường.
Chúng ta hãy làm theo lời Mẹ dạy: siêng năng cầu nguyện bằng Chuỗi Mân côi.
Hãy lần chuỗi mân côi mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình. Chúng ta có thể lần chuỗi một mình, nhưng tốt nhất là lần chuỗi chung với nhau trong gia đình, trong cộng đoàn.
Nếu ta trung thành lần chuỗi mân côi mỗi ngày, chắc chắn Đức Mẹ sẽ thương gìn giữ chở che chúng ta “là kẻ có tội, khii nay và trong giờ lâm tử”.
Cau nguyen:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân lành, Mẹ xót thương, Mẹ của chúng ta. Xin cầu bầu cùng Chúa Giê-su cho chúng con, là con cái của Mẹ còn ở giữa trần the nhiều gian nan đau khổ. Xin Mẹ dắt con về với Chúa, về bến bình an Nước trời. Amen.