LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ NĂM C

Lời  Chúa: (Mt 5, 1-12a).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-“Phúc thay ai” (5,3): Ngay từ hôm nay, trên cuộc đời này, những người tin và đi theo Đức Kitô đã là người có phúc: “Niềm vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và toàn thể đời sống của những người gặp gỡ Chúa Giêsu” (Evangelii Gaudium 1). Giữa những sầu khổ, đói khát, bị bách hại…họ vẫn vui vì có Chúa và có Chúa ở cùng, “Niềm vui ấy không ai lấy mất được” (Ga 16,22).
-“Có tâm hồn nghèo khó” (5,3): Chúa Giêsu chúc phúc trước tiên cho người nghèo. Người không chúc phúc cho cái nghèo vật chất. Nghèo khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, không nhà không cửa…không phải là điều tốt đâu. Người “có tâm hồn nghèo khó” là người nhận biết mình bé nhỏ thiếu thốn về mọi sự, và đặt hết lòng tin của mình vào Thiên Chúa, biết rằng chỉ có Thiên Chúa mới đem lại ơn lành và hi vọng.
KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
-Đức Giêsu là mẫu gương thánh thiện :
Chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng Thánh, và Đức Giêsu là tấm gương phản chiếu trọn vẹn sự thánh thiện của Thiên Chúa.
Các Thánh khi còn sống ở trần gian cũng là những con người như chúng ta : Không hẳn là những con người hoàn hảo, toàn thiện, không vướng mắc lỗi lầm hay tật xấu nào. Không hẳn là những con người vĩ đại, làm được những việc phi thường, vượt trên đám đông nhân loại…
Các Thánh là những con người bình thường như mọi người, nhưng nhờ ơn Chúa, các Ngài đã cố gắng tiến tới mẫu mực của mình là Đức Giêsu, đã cố gắng đi trên con đường Tám Mối Phúc Thật của Đức Giêsu nghèo khó, hiền lành, xót thương, trong sạch, xây dựng hòa bình…
-Mọi người đều được mời gọi nên thánh :
Sách Khải Huyền cho biết cộng đoàn các Thánh trên Thiên đàng là « một đám đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi nước mọi dân và mọi ngôn ngữ » (Kh 7,9).
Hạnh phúc trên Nước Trời là điều Thiên Chúa muốn ban tặng cho mọi người, mọi dân, mọi hạng người. Ơn Cứu Độ, nghĩa là ơn được làm thánh, là ân sủng Thiên Chúa muốn ban nhưng không cho mọi người, dù là kẻ dốt nát quê mùa hay người tội lỗi, bởi « Nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô, còn chứa chan hơn biết mấy cho muôn người »  (Rm 5, 15).
Thiên Chúa là Cha từ bi xót thương. Cha không muốn bất cứ ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người được sống, được hạnh phúc trong Nhà của Cha: « Anh em đừng xao xuyến. Trong Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở…Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em » (Ga 14,1-2).
Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta biết rằng Thiên đàng có nhiều chỗ ở hơn hỏa ngục, rộng lớn hỏa ngục, bởi lòng Chúa Cha thương yêu loài người thật bao la: «Thiên Chúa giàu lòng xót thương  và rất mực yêu thương chúng ta, nên dù chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng sẽ cho chúng ta cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ » (Ep 2,4-5).
-Con đường hẹp để vào Nước Trời :
Nói vậy không có nghĩa ai chết cũng được lên Thiên đàng  cả ! Cứ phạm tội, buông thả lười biếng đều được làm thánh hết !… Không phải vậy. Làm thánh là điều con người phải cố gắng, phải có thiện chí, phải muốn. Phải cố gắng mỗi ngày suốt đời.
Thiên đàng, là Nhà của Cha, thì luôn rộng mở, nhưng con đường dẫn vào đó là con đường hẹp: « Đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống » (Mt 7,13-14).
Trên con đường để làm thánh, để vào Nhà Cha, loài người chúng ta phải cố gắng từng bước, phải trung tín từng ngày, phải luôn luôn bắt đâu đi bắt đầu lại để sống Phúc Âm, để đi theo Đức Giêsu trên con đường Tám Mối Phúc: nghèo khó, hiền lành, xót thương, trong sạch, xây dựng hòa bình…
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Các Thánh không xa chúng ta, không khác chúng ta. Các Ngài cảm thông những nỗi khó nhọc đường đời của ta. Hãy năng cầu xin các Ngài chuyển cầu cho ta, mai sau cũng được vào dự Hội Vui muôn đời trên Thiên Quốc cùng các Ngài.
Cầu nguyện
Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh Nam Nữ trên Thiên Quốc, xin Cha cho chúng con là những kẻ yếu hèn tội lỗi, biết cố gắng sống theo Tám Mối Phúc của Đức Giêsu Kitô Con Cha đã dạy, để mai sau được hưởng hạnh phúc Cha hứa ban, cùng với Các Thánh trên Trời. Amen