CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Lời Chúa: Mt 13,1 – 23.
Đầu lễ:
Lời Chúa trong Chúa Nhật 15 thường niên hôm nay, Chúa Giê-su dùng dụ ngôn về người gieo giống đi gieo lúa, để dạy chúng ta rằng Hạt giống Lời Chúa luôn luôn là tốt, nó có sinh hoa kết quả nhiều hay ít là tùy theo thuở đất, tức là tùy theo thái độ của chúng ta đón nhận Lời Chúa. Chính vì thế, trong thánh lễ này, chúng ta nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn biết thiết tha lắng nghe Lời Chúa và chăm chỉ thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng ta.
Suy niệm:
Qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giê-su đề cập đến bốn thái độ trước Lời Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau nghe chính Chúa Giêsu giải nghĩa 4 loại đất, tiêu biểu cho 4 thái độ của con người trước Lời Chúa :
- Thái độ thứ nhất: Đất vệ đường : những kẻ chẳng thiết tha gì đến Lời Chúa. Lời gieo xuống đó chẳng bao lâu thì bị quỷ dữ cướp đi.
- Thái độ thứ hai: Đất lẫn sỏi đá : những người mau mắn đón nhận Lời Chúa nhưng không quý chuộng bao nhiêu. Khi gặp chút gian khó thì bỏ cuộc.
- Thái độ thứ ba: Đất có nhiều gai : những người cũng đón nhận lời Chúa, nhưng điều họ quan tâm hơn là những đam mê, vui thú, của cải… Các thứ xấu này như gai góc um tùm dần dần làm cho Lời Chúa chết ngạt.
- Thái độ thứ bốn: Đất tốt : những người sốt sắng nghe Lời và quảng đại thi hành.
Mỗi ngày Chúa Nhật chúng ta tham dự Thánh Lễ, Lời Chúa đều được gieo vào lòng chúng ta.
- Có khi nghe xong chúng ta quên liền. Sau Lễ, nếu có ai hỏi ta bài Tin Mừng hôm nay nói gì, chắc ta không trả lời được. Chúng ta là vệ đường.
- Có khi chúng ta cảm thấy Lời Chúa rất hay và có ý muốn làm theo. Nhưng trở về với cuộc sống nhộn nhịp, vài ngày sau ý muốn ấy đã tắt ngúm. Chúng ta là đất lẫn sỏi đá.
- Có khi chúng ta thực tâm thi hành lời Chúa. Thế rồi chuyện này chuyện nọ trong cuộc sống xảy đến. Chúng ta quan tâm giải quyết những chuyện ấy hơn. Lời Chúa bị bóp chết. Chúng ta là đất có nhiều gai góc.
- Chỉ cần một câu Tin Mừng thôi nhưng được suy gẫm kỹ và được kiên trì thực hiện thì sẽ sinh kết quả gấp trăm.
Chúa Giê-su hôm nay mời gọi mỗi người trong chúng ta phải biết chuẩn bị mảnh đất tâm hồn của chúng ta thật tốt để đón nhận Lời Chúa. Những mảnh đất tâm hồn chúng ta đó là:
- Đất phải xốp: không cứng như vệ đường, tức là phải có tinh thần khao khát Lời Chúa như một nhu cầu của sự sống để lắng nghe, tìm hiểu và thực hành Lời Chúa.
- Đất không có đá sỏi: là phải gạt bỏ những chướng ngại vật như sự lười biếng, thờ ơ, chểnh mảng đọc Lời Chúa, bỏ các thành kiến, và khuynh hướng xấu trong tâm hồn.
- Đất không có gai: tức là tâm hồn phải thanh thản, bình an, không có những bồn chồn lo lắng về những sự ở đời như thú vui xác thịt, danh vọng, của cải vật chất, tham lam, ích kỷ… vì những cái đó là gai góc bóp chết Lời Chúa.
- Đất tốt: là tâm hồn khiêm nhường, biết tin tưởng, cậy trông và yêu mến Lời Chúa, và để cho Lời Chúa biến đổi đời sống chúng ta.
Chúng ta phải biết quý trọng đời sống làm con Chúa của chúng ta, vì mỗi ngày Chúa luôn chăm sóc và nuôi dưỡng chúng ta bằng bàn tiệc Lời Chúa và Thánh thể trong thánh lễ hàng ngày, có rất nhiều người ước ao có được như vậy mà không có.
Nguyện xin Chúa cho chúng ta biết siêng năng học hỏi, tìm hiểu và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày trong gia đình của chúng ta, trong buôn làng của chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con hồi tâm trở về, lắng nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa, xin Chúa giúp chúng con biết cộng tác với ơn Chúa, để mảnh đất tâm hồn chúng con trở nên mảnh đất tốt, để chúng con luôn biết đón nhận Lời Chúa và để cho Lời Chúa trổ sinh hoa trái trong tâm hồn chúng con mỗi ngày một nhiều hơn. Amen.