CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN C

TIN MỪNG: (Lc 10, 1-12.17-20).
1Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2Người bảo các ông: «Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: «Bình an cho nhà này!» 6Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em. 7Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Ðừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. 8Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. 9Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: «Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông». 10Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: 11”Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần». 12Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơđom còn được xử khoan hồng hơn thành đó». 17Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”. 18Ðức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19Ðây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.
Chú giải
-“Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống” (10,18): Xatan là ma quỉ. Nó đã được Thiên Chúa dựng nên để ở với Người, nhưng đã kiêu căng phản bội, nên đã sa ngã và bị loại trừ “từ trời sa xuống”, và từ đó nó trở thành “thế lực Kẻ Thù” , chống lại kế hoạch yêu thương cứu độ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi, ban cho họ “quyền năng để đạp lên rắn rết”, nghĩa là để cứu con người khỏi mọi sự dữ do ma quỉ.
Kể chuyện Đức Giêsu
-“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”
Chúa Cha đã sai Con Yêu Dấu của Người là Đức Giêsu đến trần gian, để loan báo Tin Mừng: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”  (4,18). Đức Giêsu đã không đi Truyền giáo một mình, Ngài kêu gọi nhiều người nữa để cùng Người ra đi loan báo Tin Mừng.
Không phải chỉ “Nhóm Mười Hai” (9,1-6) thôi, mà những “người khác” (10,1) cũng đã được Chúa sai đi tham gia vào sứ vụ Truyền giáo. Nhưng vẫn còn ít, chưa đủ người cho cánh đồng nhân loại bao la, Người bảo họ hãy cầu nguyện để xin Thiên Chúa sai thêm thợ gặt đến: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”  (10,2).
-“Anh em hãy ra đi”
Chúa Giêsu thao thức sao có nhiều người, càng nhiều càng tốt, lên đường theo Người trên con đường Truyền giáo, mang tâm hồn hăng say cho việc Truyền giáo, không để cho những khó khăn trở ngại làm chùn bước khi đi Truyền giáo.
Họ phải can đảm lên đường, cho dù phải ra đi “như chiên con đi vào giữa bầy sói”  (10,3).
Họ phải bước đi thanh thoát, không để cho tiền bạc của cải làm vướng bận nặng nề: “Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép”  (10,4).
Họ phải khẩn trương mau lẹ, không có giờ mà chào hỏi như quen làm, không bận tâm cho nơi ăn chốn ở của mình. Phải làm như những thợ gặt phải nhanh tay gặt lúa chín, kẻo lúa hư đi hay bị đám chuột bọ phá phách.
-“Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù”
Chúa thương cho nhân loại lầm than đau khổ, vì bị ma quỉ hành hạ, lôi kéo. Ma quỉ chính là “Kẻ Thù”  (10,19) đã lén gieo cỏ dại vào trong cánh đồng của Chúa: “Kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất”  (Mt 13,25). Từ đó, con người phải đau khổ, bất an, bệnh tật, chết chóc…
Đức Giêsu đã được sai đến để cứu độ thế gian, cứu con người khỏi mọi sự dữ. Người chính là Đấng Cứu Độ Duy Nhất. Chỉ có Tin Mừng Người rao giảng là con đường dẫn đến ơn giải thoát. Truyền giáo là loan báo điều đó cho mọi người, làm chứng về điều đó cho mọi người, để họ tin vào Đức Kitô và đón nhận Tin Mừng của Người.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Chúa Cha là “chủ mùa gặt”  (10,2). Việc gặt lúa, tức là việc Truyền giáo là việc của Thiên Chúa. Các môn đệ chỉ là những người thợ được sai đến làm việc thôi. Do đó, Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho công việc Truyền giáo.
Chúng ta phải hết lòng hết sức đi theo Đức Giêsu để Truyền giáo, làm cho mọi người biết Chúa, tin Chúa, theo Chúa, không bị lạc lối vào con đường hư hỏng của ma quỉ. Nhưng chúng ta cũng hãy năng cầu nguyện để xin Chúa làm, Chúa giúp trong việc Truyền giáo. Truyền giáo là việc của Người. Chỉ có Chúa mới làm được. Chúa làm hơn con người làm.
Hăng say làm việc cho Chúa, hãy siêng năng cầu nguyện với Chúa, và cứ “mừng lên vì tên anh em đã được ghi trên trời” (10,20)
Cầu nguyện
Lạy Cha, xin Cha ban Thánh Thần thúc đẩy chúng con biết bước theo Con Cha là Đức Giêsu, ra đi đến với những người chưa biết Cha, cho họ đón nhận niềm tin nơi Cha, là Thiên Chúa Giầu Lòng Xót Thương. Amen
Câu chuyện minh họa
Mẹ Têrêxa Calcutta kể:
“Một người ngoại giáo kia nói với mẹ: trước đây tôi nghĩ ông Giêsu cũng chỉ là một con người như mọi người. Nhưng kể từ khi tôi thấy các nữ tu của mẹ chăm sóc cho những người cùng khổ bệnh tật, tôi nghĩ rằng Giêsu phải là một Vị Thiên Chúa. Vì chỉ một Vị Thiên Chúa mới có thể ban cho con người một trái tim biết yêu thương đến mức ấy”.