CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN C

Lời Chúa: Lc 6,27 – 38.
Đầu lễ:
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta sống theo “luật yêu thương”, một tình yêu bao là rộng lớn, một tình yêu vượt trên sự công bằng, vượt ra ngoài sự giới hạn tình gia đình, tình bằng hữu, tình đồng hương, đó là yêu thương kẻ thù và luôn cầu nguyện cho họ. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết tha thứ và yêu thương anh chị em của mình nhiều hơn nữa.
Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu phán với chúng ta: Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét bỏ chúng ta. Bởi vì có thực hiện được điều đó, chúng ta mới xứng đang là con cái Thiên Chúa và mới trở nên giống Ngài, Đấng đã cho mưa xuống trên người lành cũng như trên kẻ dữ.
Trước một điều bất công, vô tình hay hữu ý, người khác gây cho ta: như xỉ nhục, chê cười, nói hành, vu vạ, cáo gian… Tất nhiên lòng tự ái chúng ta bị va chạm, không thể nhịn được, lòng chúng ta như muốn trả đũa ngay. Đó là tính tự nhiên của con người. Nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta sống khác hơn, sống cao thượng hơn, sống quân tử hơn. Chúa muốn chúng ta tha thứ và làm hoà. Tha thứ và làm hoà là điều kiện phải có để đến với Chúa. Không thể đến với Chúa mà lòng còn ngổn ngang những tức giận, ghen tương, đố kỵ. Nhân vô thập toàn, ai cũng có những lầm lỗi, ai cũng cần được tha thứ, thế nên cũng cần phải biết tha thứ cho nhau.
Người ta vẫn thường nói để sống với Chúa cần có đức tin, để mình tin tưởng, phó thác và cậy trông vào Chúa giữa những phong ba của dòng đời; và để sống với tha nhân, cần phải có lòng độ lượng, để mình sống bao dung và tha thứ cho người khác. Nếu chúng ta không có lòng độ lượng có lẽ mình sẽ chẳng sống được với ai, và cũng chẳng ai sống được với mình. Đây cũng là điều mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải công chính hơn những người biệt phái trong tình yêu tha thứ. Không chỉ yêu kẻ yêu mình mà còn yêu cả kẻ ghét mình. Không chỉ quý mến kẻ thi ân cho mình mà còn làm ơn cho kẻ làm hại chính mình.
Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho kẻ thù, hãy làm hoà cùng kẻ thù và hãy cầu nguyện cho kẻ thù. Chính Chúa đã sống tình yêu đó trên thập giá, nơi đó người ta đã tuôn đổ sự tàn ác trên thân thể của Chúa, thế mà Chúa vẫn xin tha thứ cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Tình thương Chúa không dừng lại ở việc tha thứ mà còn thi ân cho mọi người, kẻ lành cũng như người dữ. Kẻ thờ phượng Chúa cũng như kẻ chống đối lại Chúa.
Chúa Giêsu không phải chỉ truyền dạy chúng ta mà chính Ngài đã làm gương trước cho chúng ta trong việc thực thi giới luật yêu thương này. Đúng thế, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, ngay cả trong khi chúng ta còn nằm trong tội lỗi, hay chúng ta quay lưng chống lại Ngài như lời thánh Phaolô trong bức thư gởi tín hữu Rôma đã viết: Thiên Chúa đã chứng tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, đó là khi chúng ta còn tội lỗi, thì Chúa Giêsu đã chết để chúng ta được sống.
Ước gì mỗi người chúng ta hãy sống tình thương bao dung đó đối với anh chị em của mình. Hãy quên đi những xúc phạm của nhau. Hãy làm hoà để thêm bạn bớt thù. Hãy tha thứ để tìm được sự bình an tâm hồn cho bản thân và cho những người sống chung quanh. Xin Chúa là Đấng hằng thương xót và tha thứ, xin giúp chúng ta biết tha thứ lỗi lầm của anh chị em mình, như Chúa đã tha thứ cho chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết yêu thương thù địch, làm lành cho kẻ ghét và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ và vu khống chúng con…, để chúng con trọn lành như Cha trên trời. Amen.