CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – C

TIN MỪNG: (Ga 13, 31-33a.34-35).
31Khi Giuđa đi rồi, Ðức Giêsu nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người, 32Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 33Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. 34Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau”.
Chú giải
-“Giờ đây Con người được tôn vinh” (13,31): Giuđa ra khỏi phòng Tiệc ly để đi tìm các thầy tư tế và Biệt phái. Chúa Giêsu biết rõ đã đến lúc Người sắp chịu khổ nạn và chịu chết. “Giờ Con người được tôn vinh”, đó là lúc Người hoàn thành sứ mạng Chúa Cha giao phó, là giờ Người hi sinh mạng sống  và chết trên Thánh Giá.
-“Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”  (13, 34): Yêu thương là điều răn “Mới” của Chúa, bởi vì từ nay phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương ta. Tình yêu của Chúa Giêsu từ nay phải là mẫu mực của tình chúng ta yêu thương nhau.
-“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em yêu thương nhau” (13,35): Yêu thương nhau cũng chính là Truyền giáo, vì qua tình thương yêu huynh đệ của người có đạo, mọi người sẽ nhận ra đạo Chúa là đạo tình thương, là đạo thật.
Kể chuyện Đức Giêsu
-“Thầy ban cho anh em một điều răn mới”
Vào cuối đời, khi biết giờ sắp ra đi chịu nạn chịu chết, Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ “Điều Răn Mới”  của Người, đó là Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”  (13,34).
Đây là điều rất quan trọng, là điều căn bản của đời sống đạo: yêu người như Chúa đã yêu ta.
Chúa Giêsu đã yêu thương ta như thế nào, thì chúng ta đã biết rõ: Chúa đã yêu thương ta bằng cây Thánh Giá. Trên cây Thánh Giá đó, Người đã chết cho ta, gánh tội ta, đền thay tội lỗi ta.
Từ đó, Thánh Giá đã trở nên dấu hiệu của người có đạo: Khi đeo Thánh Giá trên cổ, khi thờ lạy Thánh Giá trên bàn thờ, khi làm dấu Thánh Giá trên mình…Tôi nhắc nhở mình: Tôi có đạo, tôi theo đạo Giêsu, tôi tin Giêsu, tôi đi theo Giêsu, tôi phải sống như Giêsu, tôi phải biết yêu thương như Giêsu..
-“Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
Sống đạo là cố gắng tu thân sửa mình theo mẫu gương của Chúa Giêsu, là sửa lại lòng mình nên giống như lòng Chúa: yêu thương bác ái, hiền lành và khiêm nhường  như Chúa Giêsu.
Sống đạo là phải nên giống Đức Giêsu đầy lòng yêu thương. Đạo của Chúa là đạo yêu thương. Tin vào Chúa Giêsu là đi theo Người để yêu thương nhau, yêu thương mọi người, cho dù yêu thương là phải hi sinh đau khổ nhiều.
Là người có đạo, phải biết yêu thương bác ái là việc chính trong đạo, là điều phải làm trên tất cả mọi việc khác. Sống đạo là yêu thương, luôn luôn yêu thương, và chỉ có yêu thương mà thôi, không có gì khác.
Đó là con đường sống đạo của Phúc Âm Đức Giệsu. Trên con đường đó, chúng ta có người đi được nhiều, có người đi được ít. Nhưng cứ đi vào con đường đó, là không sợ bị lầm đường lạc lối.
-“Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ cũa Thầy”
Thực hành Giới Luật Yêu Thương cũng chính là loan báo tình thương của Chúa cho mọi người.
Khi yêu thương, người Kitô hữu làm chứng cho Chúa, giới thiệu khuôn mặt xót thương của Chúa, cho mọi người nhận ra: Thiên Chúa là Tình Yêu, đạo của Chúa là đạo Yêu Thương, Hội Thánh Chúa là cộng đoàn tình thương, và theo đạo Chúa là học để biết yêu thương như Chúa đã dạy.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Chúng ta hãy cố gắng sống đạo yêu thương của Chúa Giêsu đã dạy, với tất cả tấm lòng thành.
Chúng ta đi lễ, đọc kinh, xưng tội, rước lễ…Tốt lắm ! Nhưng phải kèm theo đời sống bác ái yêu thương với hết mọi người.
Chúng ta đều là những con người mọn hèn yếu đuối, biết bao lần đã làm buồn lòng Chúa, rất nhiều lần đã làm phiền lòng người khác. Chúng ta khiêm nhường xin Chúa đổ vào lòng chúng ta một chút tình thương của Chúa, để trong cuộc đời, chúng ta luôn luôn cố gắng yêu thương.
Nếu chúng ta khiêm nhường cầu xin, và nếu chúng ta dốc lòng cố gắng, Chúa sẽ giúp chúng ta biết yêu thương, và Chúa sẽ thưởng công Nước Thiên Đàng cho chúng ta vì đã biết yêu thương.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban Giới Luật Yêu Thương của Chúa cho chúng con, xin biến đổi lòng con nên như lòng Chúa. Xin giúp con biết yêu thương như Chúa đã yêu thương con. Amen
Câu chuyện minh họa
Hai cha con cùng đi qua một cánh đồng lúa. Người con hỏi cha:
-Cha ơi, có phải những bông lúa đứng thẳng kia là những bông lúa mạnh, và những bông lúa cúi xuống thấp kia là những bông lúa yếu, phải không cha?
Người cha trả lời:
-Không phải đâu con, ngược lại mới đúng: Những bông lúa con thấy đứng thẳng, cao hơn những bông lúa khác, thực ra là những bông lúa lép, lúa xấu. Còn những bông lúa con thấy cúi xuống thấp đó, mới thực là những bông lúa tốt, bông lúa trĩu hạt…
Tục ngữ Malaysia có câu: “Càng mang nhiều hạt cây lúa càng cúi xuống, càng mang ít hạt cây lúa càng đứng cao”
Trong cuộc sống cũng vậy: Những con người mang nặng tình thương, thường cúi xuống trong âm thầm khiêm tốn, và ngược lại, kẻ kiêu căng muốn cất cao đầu thường lại là những con người trống rỗng tình thương.