CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN NĂM C

Lời Chúa: Lc 24, 46-53.
Đầu lễ:
Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Chúa Giêsu lên trời. Người trở về cùng Chúa Cha, sau khi đã hoàn tất sứ vụ Chúa Cha trao phó. Sau thời gian 33 năm ở trần gian, Người trở về trong vinh quang phục sinh và “được đưa về trời ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19). Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết thay đổi con người chúng ta nên tốt mỗi ngày, đồng thời xin Chúa cho chúng ta luôn biết rao giảng Tin mừng của Chúa cho anh chị em của mình.
Suy niệm:
Tin mừng hôm nay, thuật lại biến cố Chúa về trời. Biến cố này nhằm biến đổi các tông đồ và khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin mừng của toàn thể Hội Thánh. Sự ra đi của Chúa Giêsu để trở về với Chúa Cha đem lại cho các tông đồ và mỗi người chúng ta một niềm vui. Niềm vui đó được cắt nghĩa với những lý do sau:
  • Chúa Giêsu lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha. Chính Chúa Cha đã sai Ngài đến trần gian. Cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là bằng chứng chắc chắn về ơn cứu độ và sự tha thứ tội lỗi (Do Thái 10,22-24). Đây là căn nguyên niềm vui nơi các môn đệ cũng như nơi chúng ta.
  • Khi Chúa Giêsu về trời, Ngài đảm nhận vai trò trung gian giữa con người với Chúa Cha. Nhờ Ngài và với Ngài, chúng ta được thông dự vào thế giới thần linh cùng Chúa Cha (1Ga 2,1).
  • Khi Chúa lên trời, nước trời vĩnh cửu của Ngài bắt đầu khai mở. Đó là nơi đánh bại kẻ thù là Satan và ác thần. Thánh Phêrô đã viết: “ Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền (1P 3,22).
  • Cuối cùng, Khi Chúa Giêsu lên trời, Hội thánh được phú ban năng quyền để thực thi sứ mệnh Chúa trao phó, đó là ra đi loan báo Tin mừng cho mọi người.
Trước sự kiện Chúa Giêsu lên trời, tâm hồn các tông đồ ngập tràn niềm vui, chứa chan niềm hy vọng và sẵn lòng rộng mở để thực thi sứ mạng mà Chúa Giêsu đã chuyển giao, đó là trần đầy niềm vui, niềm hy vọng, và thực thi sứ mạng rao giảng Tin mừng.
Chớ gì mỗi người chúng ta hôm nay, cũng như các tông đồ năm xưa, có thể trải nghiệm niềm vui và niềm hy vọng. Đồng thời, tiếp nối dấu chân của các tông đồ, chúng ta hân hoan lên đường thực thi sứ mạng cứu thế mà Chúa Giêsu đã chuyển giao cho chúng ta trước khi Ngài trở về với Chúa Cha.
Hôm nay Chúa cũng nói với chúng ta qua Hội Thánh, đó là anh em hãy đi công bố Tin Mừng cho tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi, trong mọi cơ hội, mà không do dự, không chần chừ và không sợ hãi. Đồng thời, bổn phận quan trọng nhất của mỗi người chúng ta khi chịu Phép Rửa Tội, là phải đem Tin Mừng đến cho những người chưa biết Chúa. Mỗi người, tùy khả năng, tùy hoàn cảnh sống, tùy chức vụ của mình…đều phải làm theo lời Chúa đã truyền đó. Việc rao truyền Tin mừng một cách cụ thể, đó là khi chúng ta đến nhà thờ để dâng Thánh Lễ, để thờ phượng và tạ ơn Chúa, chúng ta đang loan báo cho mọi người biết về Chúa. Khi thấy người có đạo đến nhà thờ với đức tin, cầu nguyện nghiêm trang sốt sắng, người ta sẽ nhận ra có một Thiên Chúa là Đấng Thiêng Liêng đang hiện diện.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người trong chúng con luôn biết không ngừng trao ban tình thương, ơn cứu độ và hạnh phúc cho mọi người. Khi Chúa về trời, Chúa mời gọi chúng con phải vào đời làm chứng nhân cho Chúa bằng đời sống yêu thương và bác ái của chúng con nhiều hơn nữa. Amen.