CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Lời Chúa: Mc 14, 12-16.22-26).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-Các ông dọn tiệc Vượt Qua: Chúa Giêsu ăn bữa cuối với các môn đệ và lập Bí Tích Mình Máu Thánh Người trong một bữa tiệc Vượt Qua. Ông Môsê đã truyền cho dân hằng năm phải làm thịt con chiên ăn tiệc Vượt Qua để nhớ lại việc Thiên Chúa đã cứu dân khỏi ách nô lệ người Ai Cập. Nhưng Đức Giêsu mới chính là con chiên Vượt Qua đích thật, đổ máu ra trên bàn thờ Thập giá để cứu muôn người.
-Máu Giao Ước mới: Xưa trên núi Sinai, Thiên Chúa đã giao ước với dân Do Thái bằng máu của các con vật. Ông Môsê đã cắt nghĩa: “Đây là máu của Giao Ước” (Xh 24,8). Nay Đức Giêsu đã đổ chính Máu Thánh của Người để lập Giao Ước Mới: “Đây là Máu Thầy, Máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người” (14,24). Chính nhờ MáuThánh Đức Giêsu đổ trên Thập Giá, loài người được làm con Thiên Chúa, được sống trong Giao ước tình yêu với Thiên Chúa.
KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể để ở với chúng ta:
Trước khi lên trời rời xa các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói với các ông: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Người đã ở với chúng ta như thế nào ?
-Trong thời Cựu Ước xưa, Thiên Chúa đã ở với Dân của Người bằng Lời của Người: Người đã nói với loài người qua miệng các Ngôn sứ: “Thủa xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các Ngôn sứ”   (Dt 1,1). Những Lời ấy đã được ghi chép lại trong sách Kinh Thánh.
-Khi đến thời Tân Ước, Chúa Cha đã sai chính Con Một của Người là Đức Giêsu nhập thể làm người để ở với loài người: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Đức Giêsu đã ở với loài người trong thân xác con người, ăn uống như loài người, làm việc như loài người. Tay Người đã đụng đến các người bệnh. Bước chân Người đã rảo khắp các nẻo đường đất Do Thái…Nhưng chỉ một số ít người thời ấy đã được tận mắt thấy Người, được tận tay đụng chạm Người.
-Vì muốn ở với mọi người, mọi nơi mọi thời, nên Đức Giêsu đã lập Phép Thánh Thể. Trong Phép Thánh Thể, Thiên Chúa thực sự ở với loài người: “Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy…Hãy cầm lấy mà uống, đây là Máu Thầy” (14, 22-  23). Trong Phép Thánh Thể, Đức Giêsu tiếp tục nuôi sống     ta, chữa lành bệnh hoạn tội lỗi ta, dẫn chúng ta đến sự sống muôn đời: “Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51)
* Thánh Lễ là lúc chúng ta đến gặp gỡ Đức Giêsu trong Phép Thánh Thể:
-Thánh Lễ là nơi truyền phép Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Chúng ta đi Lễ là để gặp gỡ Đức Giêsu. Trong mỗi Thánh Lễ, chúng ta được gặp chính Đức Giêsu, được tiếp đón chính Đức Giêsu vào trong thân xác và linh hồn ta, để con người ta được ở lại trong Chúa, và Chúa ở lại trong ta.
-Trong Thánh Lễ, chúng ta nghe đọc Lời Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta ca hát, chúng ta đứng, quỳ, ngồi…Chúng ta rước Mình Thánh Chúa…Tất cả những việc đó, chúng ta đừng làm theo thói quen bề ngoài, đừng làm vì miễn cưỡng bắt buộc, mà hãy làm như một sự gặp gỡ Đức Giêsu, một sự gặp gỡ trong tình yêu.
-Trong Thánh Lễ, chúng ta luôn nhớ: Chúa Giêsu đang ở đây. Chúa Giêsu đang nhìn ta. Chúa Giêsu nói với ta, ta lắng nghe tiếng Chúa, ta đáp lại tiếng Chúa. Chúa ban ơn, ta khiêm nhường đón nhận. Tâm hồn nào có lòng thành kính, có đức tin, có lòng yêu mến, sẽ gặp được Chúa, sẽ được Chúa thương đổ tràn muôn ơn
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Tất cả chúng ta đều mong ước được gặp Chúa Giêsu trong cuộc đời mình. Vì thế chúng ta hãy dành hết tâm hồn và thân xác chúng ta cho Chúa trong giờ phút thiêng liêng của Thánh Lễ.
Chúng ta hãy dốc lòng tham dự Thánh Lễ cách đạo đức, tham dự đầy đủ từ đầu tới cuối, tham dự sốt sắng bằng lời kinh tiếng hát, bằng thái độ, cử chỉ nghiêm trang…
Cứ cố gắng như thế luôn luôn: Chúa sẽ thương, Chúa sẽ cứu chúng ta, Chúa sẽ ban phúc trường sinh cho chúng ta
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu ngự trong Phép Mình Thánh. Con tôn thờ Chúa. Con tin kính Chúa. Con yêu mến Chúa. Chúa đã hạ mình xuống, ngự trong tấm bánh nhỏ này để ở với con. Con xin cảm tạ Chúa. Amen