CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KRISTÔ – NĂM A

Lời Chúa: Ga 6,51 – 59.
Suy niệm:
Mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Giê-su trong Thánh Thể, chúng ta mới có thể mở rộng trái tim và đôi bàn tay để đón nhận Chúa Giê-su nơi anh chị em của mình. Chúa Giêsu là Bánh từ trời xuống để lôi kéo chúng ta về với Thiên Chúa. Chia sẻ sự sống thần linh nơi bàn tiệc Thánh Thể, chúng ta được mời gọi chia sẻ cơm bánh hằng ngày với anh chị em của mình. Và kỳ diệu thay, chính khi chia sẻ với tha nhân, chúng ta cảm nhận được sự sống trường sinh và hạnh phúc đích thực tràn ngập trong tâm hồn chúng ta.
Anh chị em thân mến, Bí tích Thánh Thể là Bí tích của Tình Yêu. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã có một sáng kiến lạ lùng là lấy chính Thịt Máu của Ngài làm của ăn của uống để nuôi sống chúng ta. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Thịt Ta thật là của ăn Máu Ta thịt là của uống” và “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời”. Cho nên, Bánh mà Chúa Giê-su ban cho chúng ta, chính là “Thịt Máu” Ngài. Con Thiên Chúa đã nhập thể mang lấy xác phàm trong thân phận con người và đã đổ máu ra trên Thập giá để cứu chuộc nhân loại. Ngài đã chấp nhận trở thành của ăn của uống cho cuộc sống chúng ta, để đưa chúng ta đến sự sống vĩnh hằng.
Mỗi khi chúng ta rước lấy mình máu Chúa Kristô, là mỗi lần chúng ta được kết hiệp với Chúa Giêsu. Từ việc kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ đưa chúng ta đến việc hiệp nhất với các anh chị em của mình. Vì liên kết với Chúa Kitô, nên chúng ta cũng liên kết với anh chị em của mình, để làm thành một thân thể duy nhất trong Chúa Kitô, điều mà Thánh Phaolô gọi là “Nhiệm thể Chúa Kitô”.
“Ăn Thịt và uống Máu” Chúa Kitô là lãnh nhận một động lực mạnh mẽ nhất để dẹp bỏ tự ái, ganh ghét, đố kỵ và xua tan những mối bất đồng, những mâu thuẫn, những tham lam, những ham muốn sâu xa nhất để chỉ còn trở về với Chúa Kitô trong một thân xác và một linh hồn. Sự hiệp nhất của cộng đoàn, nơi buôn làng, trong gia đình của chúng ta trong Bí tích Thánh Thể có sức mạnh thu phục những người không có đạo, những người chưa biết Chúa, và đem lại sự ảnh hưởng lớn lao cho những người ngoại giáo
Vậy nếu chúng ta muốn được tiếp nhận Sự Sống thần linh từ Chúa Giêsu thông ban, thì chúng ta cũng phải tìm cách ở trong Chúa Giêsu và để cho Chúa Giêsu ở trong chúng ta. Cách đó thật quá dễ dàng vì chính Chúa Giêsu đã quảng đại mách bảo cho mọi người: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56). Ngoài ra, khi chúng ta ăn uống Mình và Máu Chúa Kitô, chúng ta nên một với Người, cùng một thân mình, cùng một dòng máu. Như thế, chúng ta trở thành những người mang Đức Kitô, có Mình Máu Người thấm nhập khắp toàn thân.
Một khi được ở trong Chúa Giêsu, trở nên đồng huyết nhục với Chúa Giêsu thì tất nhiên Sự Sống của Chúa Giêsu sẽ được chuyển thông cho người lãnh nhận. Người ấy được mang lấy sự sống bất tử của Thiên Chúa trong chính bản thân mình nên có được sự sống đời đời. Chính vì thế nên, Chúa Giêsu mới nói là “ai ăn Thịt và uống Máu tôi sẽ được sống đời đời.” (Ga 6, 54). Để có được “sự sống đời đời”, thì không chỉ tin vào Chúa, mà còn cần phải sống như Chúa, sống bằng sự sống của Chúa. Vì vậy mà Ngôi Lời đã Nhập Thể, chết và sống lại. Người đã ban cho ta Thánh Thần của Ngài, nhờ vậy mà chúng ta biết Thánh Thể, ngõ hầu chúng ta có thể sống nhờ Ngài, như Ngài sống nhờ Chúa Cha (Ga 6,57). Bí tích Thánh Thể là bí tích của hồng ân mà chính Chúa Kitô đã trao ban cho chúng ta, là bí tích của tình thương, là sức sống sung mãn “Bánh Hằng Sống, Bánh ban sức sống”.
Ước gì lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm nya, gia tăng đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu, vào Bí Tích Thánh Thể nhiều hơn nũa. Chúa Giêsu hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng ta, ban cho chúng ta sự sống đời đời, đó là niềm tin của chúng ta, đó là lòng cậy trông, đó là niềm yêu mến của chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, bước theo Chúa Chúng con cần có sức mạnh của tình thương Chúa, chúng con cần lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa để được sống sự sống của Chúa, để được sức mạnh của Chúa, sức mạnh của tình yêu thương
Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn, nhờ bí tích Thánh Thể chúng con được lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa, chúng con lãnh nhận sự sống của Chúa trong mình chúng con, xin cho chúng con mỗi ngày trở nên giống Chúa nhiều hơn. Amen.