CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

Lời Chúa: (Lc 9, 11b-17).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-“Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá” (9,13): Chúa Giêsu đãi cho đám đông ăn no nê, nhưng các môn đệ phải góp phần vào, dù chỉ là một phần nhỏ bé. Trong bữa tiệc Thánh Thể cũng vậy, các tín hữu phải góp phần mình là bánh và rượu, là “hoa màu ruộng đất và công lao của con người”, để dâng lên Cha, trở nên của ăn của uống thiêng liêng cho con người.
-“Dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ, để các ông dọn ra cho đám đông (9, 16): Các môn đệ nhận bánh Đức Giêsu trao ban và phải chia ra cho đám đông, cũng như sau này các ông nhận lấy Mình Thánh do Chúa trao cho: “Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, trao cho các ông”, và phải cử hành Bí Tích Thánh Thể “mà nhớ đến Thầy” (22,19). Từ đó trong Hội Thánh, “các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng”  (Cv 2,42).
KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
-Bí Tích Thánh Thể để nhớ lại Chúa đã chịu chết
Chúa Giêsu thương đám đông đói khát giữa nơi hoang vắng: “Đức Giêsu thấy một đám đông thì chạnh lòng thương” (Mc 6,34), Người đã bẻ bánh, dọn ra cho đám đông, và “ai nấy được no nê”  (9, 17).
Chúa Giêsu thương xót nhân loại tội lỗi và khổ đau, Người hiến mạng sống mình cho loài người trong cái chết đẫm máu trên Thập Giá.
Để báo trước cuộc khổ nạn ấy, trong phòng tiệc ly với các môn đệ, Người đã hiến mình cho loài người dưới hình bánh và hình rượu: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em…Đây là máu Thầy, đổ ra vì anh em”  (22, 19-20).
Từ đây, mỗi lần cử hành Bí Tích Thánh Thể, là Hội Thánh tưởng nhớ lại lễ tế Thập Giá đó cho tới khi Chúa lại đến: “Cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết” (I Cr 11,26). Bí Tích Thánh Thể nhắc nhở cho chúng ta: Chúa đã yêu thương loài người, đến nỗi đã hi sinh mạng sống mình cho loài người như thế đó.
-Bí Tích Thánh Thể để yêu thương loài người
Chúa Giêsu đã lập Phép Thánh Thể không phải vì chính Người, nhưng vì loài người chúng ta, để tiếp tục yêu thương chúng ta trên trần gian này:
Nhờ Phép Thánh Thể, Người tiếp tục ở với loài người, ở giữa trung tâm đời sống Hội Thánh trên trần gian.
Nhờ Phép Thánh Thể, Người ban sự sống của Người cho chúng ta, để nuôi sống, chữa lành và biến đổi chúng ta.
Nhờ Phép Thánh Thể, Người liên kết chúng ta lại với nhau, giúp chúng ta nên một với nhau, tha thứ cho nhau, phục vụ lẫn nhau: “Bởi vì chỉ có một Tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể”  (I Cr 10,17).
-Bí Tích Thánh Thể để dẫn loài người về với Thiên Chúa
Đức Giêsu lập Phép Thánh Thể để làm của ăn, của uống, chuyển sự sống của Người vào trong tâm hồn chúng ta. Mỗi khi nhận lấy Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, linh hồn chúng ta nhận được sự sống của Thiên Chúa, chúng ta “tập” sống cuộc sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Như thế, với Bí Tích Thánh Thể, Thiên Chúa giúp cho loài người chúng ta đi dần về với Người. Chúng ta phải tin như thế, cố gắng đón nhận ơn Chúa để “tập sống đời đời” ngay từ trần gian này. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Ai ăn Thịt Tôi và uống Máu Tôi, thì sẽ được sống muôn đời”  (Ga 6, 54).
Bởi vậy, mỗi lần dự tiệc Thánh Thể, chúng ta không chỉ nhớ lại Chúa đã chịu chết, nhưng còn chờ đợi Người sẽ trở lại trong vinh quang, dẫn chúng ta vào hưởng niềm vui vĩnh cửu trong bàn Tiệc Nước Trời.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Trong mỗi Thánh Lễ, Chúa Giêsu đến với ta, ở lại với ta, ở trong ta, đổ ơn phúc vào đời ta. Hãy dành hết tâm hồn cho Chúa trong giờ phút thiêng liêng của Thánh Lễ. Nhờ đó, Thánh Thể Chúa sẽ là nguồn ơn phúc cho ta. Để rồi chính bản thân chúng ta sẽ dần dần được biến đổi, trở thành của lễ sống động trong Thánh Lễ của Chúa Giêsu.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu ngự trong Phép Mình Thánh, con tin Chúa, con thờ lạy Chúa, con ca ngợi tình thương của Chúa. Xin thương nhận lấy con làm của lễ, hợp với Của Lễ Rất Thánh Chúa, dâng lên Chúa Cha mỗi ngày. Amen