CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM C

Lời Chúa: Lc 22,14 – 23,56.
Đầu lễ:
Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi mỗi người trong chúng ta nhìn vào sự can đảm, sẵn sàng chịu đau khổ, chịu chết của Chúa Giêsu mà kiểm điểm lại đời sống đức tin của chúng ta. Để ngõ hầu, cho dù gặp gian nan thử thách, chúng ta vẫn không chối bỏ Chúa, vẫn tin tưởng và cậy trông vào Chúa. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết tin tưởng, cậy trông vào tình thương của Chúa nhiều hơn nữa.
Suy niệm:
Với Chúa Nhật lễ lá hôm nay, chúng ta bắt đầu một tuần lễ quan trọng nhất của năm phụng vụ, gọi là Tuần Thánh. Bài thương khó hôm nay gợi lên cho chúng ta về lòng dạ của con người đối với Chúa Giêsu.
Trước hết là đám đông dân chúng. Lúc Chúa Giêsu bước vào thành Giêrusalem thì dân chúng vui mừng nghênh đón Chúa như một vị vua, tay cầm lá  tung hô: “Vạn tuế con vua Đavít”, nhưng chỉ vài ngày sau, cũng những con người đó lại la ló: “Đóng đinh nó vào thập giá”. Vì họ nhận thấy Chúa Giêsu không phải là vua theo cách họ muốn, không thỏa mãn nhu cầu của họ, nên đã loại bỏ Chúa.
Các môn đệ của Chúa Giêsu thì bỏ chạy hết, không có ai bên cạnh Ngài. Giuda bán Chúa Giêsu 30 đồng bạc. Phêrô lại chối thầy đến 3 lần.
Chỉ trong một thời gian chưa đầy 1 tuần mà chúng ta chứng kiến lòng dạ của con người thay đổi đối với Chúa Giêsu. Vì sao thế? Vì họ sợ thánh giá, sợ đau khổ, sợ mất quyền lợi mà con người đã đối xử tệ bạc với Chúa Giêsu.
Lòng dạ con người là thế, nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn trung thành với tình yêu. Chúa chấp nhận vác lấy tất cả sự phụ bạc của con người, sự phản bội của Giuda, sự yếu hèn của Phêrô mà không một lời trách mắng. Trên thập giá, chỉ còn một chút hơi thở, Chúa Giêsu đã xin với Chúa Cha hãy tha cho những kẻ làm khổ mình, đóng đinh mình. Đây là một tình yêu cho đến tận cùng, một sự tha thứ cho tới chết.
Đối khi và lắm lúc, chúng ta cũng giống như đám đông chối bỏ Chúa. Chúng ta sẽ dễ dàng theo Chúa, tôn xưng Chúa là vua, là Chúa của cuộc đời chúng ta, khi chúng ta ở trong nhà thờ, trong hoàn cảnh thuận lợi, trong gia đình hạnh phúc, tiền bạc đầy đủ, sức khỏe dồi dào. Thế nhưng khi cuộc sống của chúng ta gặp thử thách, bệnh tật, nghèo khổ, hay vì phải mất một số quyền lợi khi xưng nhận mình là người có đạo thì việc trung thành với Chúa và giữ đạo lại thật khó khăn và đôi khi chúng ta chối Chúa, bỏ Chúa.
Chúa Nhật lễ lá hôm nay nhắc nhở chúng ta, vị vua Giêsu mà chúng ta đang theo chân Ngài, đó là một vị vua của hòa bình, của yêu thương và tha thứ. Để được vào vương quốc của Ngài, chúng ta phải đi trên con đường Ngài đã đi qua, đó là con đường của Thập giá, con đường của yêu thương và tha thứ. Chỉ những ai dám can đảm dấn bước trên con đường đó thì mới trở nên con Chúa, và được Ngài hứa ban đời sống vững cửu sau này.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp cho chúng con luôn biết can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống của chúng con. Cho dù chúng con gặp gian nan thử thách, chúng con vẫn một lòng tin tưởng vào Chúa, phó thác vào Chúa. Amen.