CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A

Lời Chúa: Mt 21,1 – 11.
Đầu lễ:
Chúa nhật Lễ Lá hôm nay tưởng niệm cuộc vào thành Giêrusalem cách long trọng của Chúa Giêsu. Biến cố này cho chúng ta thấy giờ của Chúa đã đến. Chúa sẽ phải bước vào cái chết để đem lại ơn cứu độ và sự phục sinh, như hạt lúa mì cần phải mục nát đi thì mới nẩy mầm và kết trái. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết đón nhận những đau khổ và chấp nhận hy sinh cùng với Chúa Giêsu trên thập giá, để mai ngày chúng ta cũng được sống lại với Chúa Giêsu.
Suy niệm: 
Thánh lễ hôm nay họa lại hai hình ảnh trái ngược trong một tuần thương khó. Khung cảnh ban đầu là đoàn rước thật long trọng, hồ hởi với đàn hát, với trải lá lót đường … Khung cảnh thứ hai là phiên tòa kết án, với những lời thóa mạ, với đòn roi, với án tử Chúa Giêsu. Xuyên suốt hai khung cảnh ấy là hình ảnh Chúa Giêsu luôn bình tĩnh trước mọi biến cố. Dường như Ngài đã không tìm cách lẩn trốn trước những gì đang diễn ra. Ngài bình thản đi vào tuần thương khó, để mọi sự được nên trọn theo thánh ý Chúa Cha.
Chúa Giêsu đã bình thản trước mọi biến cố vì Ngài muốn để thánh ý Chúa Cha nên trọn. Ngài biết những cam go trước mắt, thế nhưng, Ngài vẫn mạnh dạn tiến lên Giêrusalem. Ngài biết ở đó bản án đang chờ Ngài, nhưng “Giờ” để biểu lộ tình yêu đã tới. Ngài phải lên Giê-ru-sa-lem để thi hành thánh ý Chúa Cha là cứu độ trần gian. Đây là động lực khiến Ngài can đảm đối diện khó khăn và thử thách. Đây cũng là cách, nói lên lòng trung thành của Ngài với thiên ý nhiệm mầu của Thiên Chúa Cha.
Lễ Lá dẫn đưa chúng ta vào cuộc thương khó của Chúa, chuẩn bị chúng ta chiêm ngắm cái chết đau thương của Chúa trên đỉnh Canvê. Khi chấp nhận vác thập giá mình mà bước theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng chia sẻ gánh nặng của Ngài. Thế nhưng điều quan trọng không phải là vác đi trong than khóc, mà vác đi trong hy vọng. Bởi vì với Chúa Giêsu, thập giá và phục sinh không thể tách lìa nhau. Với Chúa Giêsu, đau khổ và sự chết không đẩy con người vào ngõ cụt, mà trái lại đem con người tiến bước trên con đường dẫn tới ngày phục sinh.
Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta bước vào tuần thương khó với tâm tình sám hối ăn năn, vì có những lần chúng ta cũng thay lòng đổi dạ để kết án Chúa, cũng có những lần chúng ta bỏ rơi Chúa. Nhưng điều quan trọng là chúng ta hãy luôn nhận ra tình yêu của Chúa, để biết tri ân tình yêu cao vời mà Chúa đã dành cho chúng ta. Xin cho chúng ta đừng bao giờ phụ bạc ân tình mà Chúa vẫn dành cho chúng ta.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tiến bước theo Chúa trên mọi nẻo đường Chúa đi. Xin thêm sức cho chúng con để con kiên trì theo Chúa trên đường lên Núi Sọ. Amen.