CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH – NĂM A

Lời Chúa: Mt 2,1 – 12  .
Đầu lễ:
Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta mừng trọng thể lễ Hiển Linh. Hay nói cách khác, lễ Chúa Giê-su tỏ mình ra cho những người chưa biết Chúa. Trong bài Tin mừng hôm nay, kể về 3 nhà chiêm tinh ngoại đạo đã đi tìm Chúa nhờ ánh sáng sao dẫn đường, và cuối cùng họ đã gặp được Hài Nhi Giê-su, họ đã bái thờ Chúa, dâng lên Chúa những lễ vật quý giá nhất. Với tấm lòng nhiệt tâm và hăng say, họ đã gặp được Chúa Giê-su. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta luôn có tấm lòng nhiệt tâm và hăng say tìm gặp Chúa, siêng năng chạy đến với Chúa, qua việc cầu nguyện và thường xuyên tham dự thánh lễ mỗi ngày.
Suy niệm: 
Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, Thiên Chúa không chỉ tỏ mình ra cho dân tộc Israel, mà còn tỏ mình ra cho tất cả các dân tộc khác, vì Ngài muốn cứu độ hết thảy mọi người chẳng trừ một ai. Các nhà chiêm tinh trong bài Tin mừng hôm nay, họ đại diện cho dân ngoại, họ lên đường, họ đi theo ánh sao xuất hiện trên bầu trời để tìm đến Hài Nhi Giê-su. Và cuối cùng, với tấm lòng nhiệt thành, hăng say, không nản lòng, họ đã tìm gặp được Chúa Giê-su Hài Nhi sinh ra tại Bêlem. Họ đã bái lạy Chúa Giê-su Hài Nhi, họ dâng lên Chúa vàng, nhũ hương và mộc dược, đó là tất cả của cải quý giá mà họ muốn dâng lên Chúa.
Với hành trình của các nhà chiêm tinh, chúng ta được mời gọi sống những tâm tình sau đây:
-Các nhà chiêm tinh đã biết ra khỏi nhà, ra khỏi con người mình để tìm đến với Chúa Giê-su Hài Nhi. Các ngài đã không sợ khó khăn, vất vả, nguy hiểm để tìm Chúa Giê-su cho bằng được. Cho dù họ chỉ biết Chúa rất ít, chỉ biết Chúa nhờ ánh sao dẫn đường, ấy thế mà, họ vẫn can đảm ra đi, tích cực tìm kiếm, tin tưởng Chúa sẽ giúp mình tìm được đường đến với Chúa. Còn mỗi người trong chúng ta. Chúng ta có thật sự ra khỏi nhà, ra khỏi cái người ích kỷ và nhỏ nhen của chúng ta để đi tìm Chúa Giê-su không? Chúng ta có thật sự biết tin tưởng vào Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống hằng ngày không? Chúng ta hãy bắt chước các nhà chiêm tinh, đó là có tấm lòng biết can đảm ra đi đến với Chúa mỗi khi chúng ta gặp khó khăn, vất vả, thử thách trong cuộc sống.
-Các nhà chiêm tinh lên đường và đã gặp Chúa vì lòng họ khao khát. Khao khát sự thật, khao khát sống hạnh phúc, khao khát được gặp Chúa, nên đêm đêm họ không ngừng quan sát bầu trời tìm kiếm ánh sao, chỉ một ánh sao lạ xuất hiện, họ đã nhận biết. Khao khát sự thật, hạnh phúc và muốn gặp Chúa, nên khi Chúa vừa tỏ mình qua dấu hiệu ngôi sao, họ đã vội vã theo sát dấu ánh sao đi tìm, cho dù có khi ánh sao vụt biến mất, họ đã không nản lòng, quyết tâm dò hỏi cho ra, để tìm gặp Chúa. Vì thế, mỗi người trong chúng ta cũng hãy bắt chước các nhà chiêm tinh, đó là chúng ta phải có được một cõi lòng khao khát tìm kiếm Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Có những lúc chúng ta mệt mỏi, vất vả vì cuộc sống lao động cực nhục, vất vả nơi nương rảy, nhưng chúng ta vẫn không quên Chúa qua việc siêng năng tham dự thánh lễ, siêng năng cầu nguyện, siêng năng đọc kinh thánh.
-Các nhà chiêm tinh đã gặp Chúa vì tâm hồn họ đơn sơ, thành thực. Đi tìm Chúa chứ không tìm bản thân. Đi tìm Chúa để thỏa lòng khao khát chân lý chứ không để thỏa mãn những tham vọng đen tối. Đi tìm Chúa để thờ lạy Chúa chứ không vì lợi lộc cá nhân. Với tâm hồn đơn sơ, họ đã nhận ra ý Chúa, dù ý Chúa chỉ nhẹ nhàng qua một ánh sao. Với tâm hồn đơn sơ, họ đã nhận ra chính Chúa, dù Chúa có ẩn thân dưới hình dáng một em bé yếu ớt nghèo nàn, trong khung cảnh rất tồi tàn của chuồng bò hôi hám.
Đời sống đạo của mỗi người trong chúng ta cũng là một cuộc đi tìm Chúa. Chúng ta sẽ chỉ gặp được Chúa nếu chúng ta noi gương ba vua, có tâm hồn đơn sơ thành thực, có lòng khao khát Chúa vì chính Chúa, và dám ra khỏi con người ích kỷ, kiêu căng để thực hành những điều Chúa truyền dạy, đặc biệt là giới răn bác ái – yêu thương, phục vụ – giúp đỡ Chúa trong những anh em nghèo khổ, khó khăn và bệnh tật nơi buôn làng của chúng ta.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con trở nên đơn sơ bé nhỏ, nhờ đó chúng con dễ nghe được tiếng Chúa nói, dễ thấy Chúa hiện diện và hoạt động trong đời sống của chúng con và gia đình chúng con. Amen.