CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Lời Chúa: (Ga 15,26-27; 16, 12-15).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-Đấng Bảo Trợ: Khi còn ở với các môn đệ, Chúa Giêsu chính là “Đấng Bảo Trợ” các ông: Người săn sóc họ, hướng dẫn họ, giúp đỡ họ…Khi trở về với Chúa Cha, Đức Giêsu không bỏ các ông một mình, Người gởi đến cho các ông “Một Đấng Bảo Trợ khác” (14,16), là Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần sẽ ở luôn mãi với Hội Thánh, để che chở Hội Thánh trong những lúc khó khăn.
-Người là Thần Khí Sự Thật: Chúa Thánh Thần là “Thần Khí Sự Thật”, để đối lại với “thần khí dối trá” của thế gian này. Người sẽ soi sáng cho các môn đệ, để họ hiểu được chân lý, hiểu được những điều Chúa Giêsu đã dạy. Chính Chúa Thánh Thần sẽ gìn giữ Hội Thánh của Đức Giêsu khỏi mọi tinh thần thế gian gian tà sai lầm: “Phần chúng ta đã không lãnh nhận thần khí của thế gian, nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên Chúa” (ICr 2,12).
-Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn:        Sự thật tòan vẹn chỉ có nơi Đức Giêsu, là chính Đức Giêsu (14,6). Như Đức Giêsu tôn vinh Chúa Cha và đã mặc khải Chúa Cha cho loài người thế nào (17,4), thì nay Chúa Thánh thần sẽ tôn vinh Đức Giêsu bằng cách mạc khải Người cho loài người: “Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em” (16,14)
 KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
  • Chúa Giêsu ban Thánh Thần của Người cho chúng ta:
Con người chúng ta khác với con vật ở chỗ nào? Thưa ở chỗ con người có trí khôn, còn loài vật thì không. Nhờ có trí khôn, con người hơn hẳn con vật. Nhờ có trí khôn, con người mặc dù bên ngoài
nhỏ bé yếu ớt hơn, nhưng có thể làm chủ được muôn loài muôn vật.
Đức Giêsu khác với loài người chúng ta ở chỗ nào ? Thưa  ở chỗ Đức Giêsu có Thánh Khí, nghĩa là có Chúa Thánh Thần, còn con người tự nhiên chúng ta thì không có.
Đức Giêsu là Đấng tràn đầy Chúa Thánh Thần “từ nơi Chúa Cha…phát xuất từ Chúa Cha” (15,26):
Đức Giêsu đã sinh xuống thế làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria “nhờ Thánh Thần ngự xuống trên bà”  (Lc 1,35)
Đức Giêsu đã ra đi rao giảng Tin Mừng, nhờ “quyền năng Thần Khí thúc đẩy” (Lc 4,14); làm các phép lạ, xua đuổi ma quỷ nhờ “dựa vào Thần Khí của Thiên Chúa”  (Mt 12,28)
Sau khi dâng mình làm của lễ đến tội cho loài người, Đức Giêsu đã được Phục sinh nhờ “Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết”  (Rm 8,11)
Loài người chúng ta, theo bản tính tự nhiên, chúng ta không có Chúa Thần và không thể tiếp nhận Người. Nhưng Đức Giêsu đã xuống thế làm người, chết và Phục sinh, là để ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, và nhờ Chúa Thánh Thần mà được làm con cái của Thiên Chúa: “Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên : Ap ba ! Cha ơi !” (Rm 8,15)
2.Hãy sống theo  Chúa Thánh Thần:
Chúng ta đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần trong ngày chịu Phép Thánh Tẩy để làm con Thiên Chúa. Chúng ta cũng đã nhận thêm ơn Chúa Thánh Thần trong ngày chịu Phép Thêm Sức để trở nên chứng nhân của Đức Kitô chết và sống lại.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta đã có thể tự mình sống xứng đáng là con của Thiên Chúa và làm chứng nhân của Đức Kitô đâu. Ngay cả các môn đệ ngày xưa, khi còn sống với Chúa Giêsu, cũng không hiểu hết lời Người nói, mà phải nhờ Chúa Thánh Thần dạy dỗ: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”  (16,12-13)
Chúng ta là một người phàm sinh ra ở trần gian, mà lại được làm con cái Thiên Chúa, tức là vượt quá sức tự nhiên của chúng ta. Bởi đó, trong cuộc đời làm con cái Chúa, có nhiều điều chúng ta không thể tự mình làm cho tốt, làm cho đầy đủ, thì Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ, ban ơn soi sáng, ban ơn nâng đỡ ủi an.
Bổn phận của chúng ta, là phải luôn luôn sống theo Chúa Thánh Thần, để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn: “Tôi xin nói với anh em, hãy sống theo Thần Khí, như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn những đam của xác thịt nữa” (Gl 5,16)
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Sống theo Chúa Thánh Thần, đó là: biết những gì đẹp ý Chúa Cha, đúng với Tin Mừng Đức Giêsu, thì chúng ta cố gắng mà làm, cố gắng sống theo. Đừng bỏ qua, dù việc nhỏ.
Rồi sau đó, chúng ta xin Chúa Thánh Thần giúp sức, xin Chúa Thánh Thần đốt lửa yêu mến, để chúng ta biết làm công việc đó cho thật tốt.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Thánh Thần ! Xin đến viếng thăm lòng con. Xin giúp sức cho con. Xin đổi mới lòng trí con, cho con nên xứng đáng là con cái Cha trên trời. Amen