CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG C

TIN MỪNG: (Ga 14, 15-16.23b-26).
15Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. 25Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em, 26Nhưng khi Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Chú giải
-“Thầy sẽ xin Chúa Cha” (14,16): Chúa Thánh Thần là món quà cao quí nhất mà Chúa Cha tặng ban cho con người, qua Đức Kitô Phục Sinh.
-“Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác”  (14,16): Đức Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần. Bao lâu còn sống ở trần gian, Đức Giêsu chưa ban Thánh Thần: “Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em”  (16,7). Sau khi sống lại, Người thực hiện lời hứa là ban Thánh Thần. Thánh Thần là hơi thở của Đức Kitô Phục Sinh. Hơi thở ấy, Người ban cho người Kitô hữu để họ sống chính sự sống của Người, sự sống làm con cái Thiên Chúa.
-“Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”  (14,16): Nhờ Bí tích Thánh tẩy và các Bí tích khác, người Kitô hữu nhận lấy ơn Chúa Thánh Thần và trở thành con cái Thiên Chúa: “Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa”  (Rm 8,14). Và cùng với Chúa Thánh Thần, cả Ba Ngôi Thiên Chúa đến ngự trong lòng họ.
-“Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều”  (16,26): Chúa Thánh Thần đến trong lòng các tín hữu để soi sáng, dạy dỗ, và nung đốt tâm hồn họ bằng lửa yêu mến nồng nàn. Hãy năng cầu xin với Chúa Thánh Thần, xin Người ban ơn soi sáng, ban thêm sức mạnh.
Kể chuyện Đức Giêsu
-Nhờ Chúa Thánh Thần
Sau khi về trời, Chúa Giêsu đã gửi Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng các môn đệ, đúng như lời Người đã hứa với các ông: “Thầy sẽ xin với Chúa Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Bảo Trợ Khác, đến ở với các con luôn mãi” (14,16).
Khi lãnh nhận Phép Rửa, chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa, chúng ta được nhận vào trong gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng không phải chúng ta đã có thể tự mình sống xứng đáng là con của Thiên Chúa đâu. Ngay cả các môn đệ ngày xưa, khi còn sống với Chúa Giêsu, cũng không hiểu hết Lời Chúa dạy, mà phải chờ Chúa Thánh Thần dạy dỗ, như chính Chúa Giêsu đã nói: Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em (14,26).
-Cầu xin ơn Chúa Thánh Thần
Trong đời sống làm con cái của Cha trên trời, làm môn đệ và chứng nhân Tin Mừng của Đức Giêsu, có nhiều điều chúng ta không thể tự mình làm được cho tốt, cho đầy đủ, thì Chúa Thánh Thần sẽ ban ơn của Người. Chúa Thánh Thần sẽ giúp cho chúng ta biết  làm đẹp lòng Chúa Cha, biết sống xứng đáng là người con thảo hiền của Chúa Cha.
Bởi vậy, trước khi cầu nguyện, trước khi làm một công việc nào, chúng ta phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần: “Có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp chúng ta”  (Rm 8, 26)
Giống như một đứa con nhỏ, chúng ta không thể tự mình làm được điều gì tốt, chúng ta phải cần đến Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức, ban ơn soi sáng, ban ơn nâng đỡ an ủi.
-Vâng theo Chúa Thánh Thần
Bổn phận của chúng ta là phải ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để cho Chúa Thánh Thần làm việc trong chúng ta, để Chúa Thánh Thần uốn nắn đổi mới chúng ta.
Vâng theo Chúa Thánh Thần, đó là: biết những gì là ý Chúa Cha, biết những gì là đúng Tin Mừng của Chúa Giêsu, thì chúng ta cố gắng mà làm, cố gắng sống theo. Đừng bỏ qua, dù là việc nhỏ.
Nếu chúng ta biết khiêm nhường cầu xin, nếu chúng ta biết thành tâm cố gắng, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi chúng ta. Chúa Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta nên xứng đáng  là những con cái của Cha trên trời, hôm nay và mãi mãi đời sau.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Chúng ta đã nhận lấy ơn Chúa Thánh Thần khi chịu Phép Rửa tội, nhưng “tội vẫn ở trong tôi” (Rm 7,20), “tính xác thịt vẫn chi phối” (Rm 8,8) chúng ta.
Trong cuộc chiến đấu với sự dữ, chúng ta không phải chiến đấu một mình, nhưng có Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng ta. Có Chúa Thánh Thần giúp sức, nên chúng ta phải biết “sống theo Thần Khí” (Rm 8,5), “nhờ Thần Khí mà tiến bước” (Gl 5,25).
Sống theo Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ được hưởng “Hoa trái của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an…” (Gl 5,22) ở đời này, và sự sống đời sau: “Ai thắng, Ta sẽ cho ăn quả cây sự sống trồng nơi ngự uyển của Thiên Chúa”  (Kh 2,7).
Cầu nguyện
Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Ủi An, xin giúp đỡ con. Xin đốt lửa mến trong lòng con, cho con nên xứng đáng là con cái Chúa Cha trên trời. Amen
Câu chuyện minh họa
Tôi hỏi đất: đất sống với nhau thế nào? Đất trả lời:
-Chúng tôi nương tựa vào nhau.
Tôi hỏi nước: nước sống với nhau thế nào? Nước trả lời:
-Chúng tôi chan hòa với nhau.
Tôi hỏi gió: gió sống với nhau thế nào? Gió trả lời:
-Chúng tôi nâng đỡ nhau.
Tôi hỏi mây: mây sống với nhau thế nao? Mây trả lời:
-Chúng tôi tan biến vào nhau.
Tôi hỏi cỏ: cỏ sống với nhau thế nào? Cỏ trả lời:
-Chúng tôi reo vui bên nhau.
Tôi hỏi cây: cây sống với nhau thế nào? Cây trả lời:
-Chúng tôi che chở cho nhau.
Tôi hỏi người: người sống với nhau thế nào:
Không ai trả lời…
Không ai nói gì cả…