CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Lời Chúa: Ga 20,19 – 23.
Đầu lễ:
Hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Khi mừng lễ này, chúng ta được mời gọi sống trong tâm tình vui mừng và xác tín, vì chúng ta có một Đấng toàn năng, thông biết mọi sự, sẵn sàng và có thể hướng dẫn chúng ta trong những nỗi khó khăn và vất vả trong cuộc sống mỗi ngày. Chính niềm tin này, chúng ta xin Ơn Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, giúp chúng tat ham dự thánh lễ nà thật sốt sắng.
Suy niệm:
Bài Tin mừng hôm nay diễn tả niềm vui và cảm nghiệm quí báu nhất của các môn đệ khi xem thấy Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín. Chúa Giê-su hiện đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”, rồi Người thổi hơi trên họ và nói: “Hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần” (Ga 20,21-22). Các ông vui mừng vì mình được ơn Chúa Thánh Thần, họ cảm nghiệm được sự hiện diện đầy yêu  thương của Chúa Giê-su ở với họ. Một cảm nghiệm về tình yêu sâu xa của Chúa dành cho họ qua sự chết và sự sống lại của Người. Nhờ Chúa Thánh Thần, họ gắn bó trọn vẹn cuộc đời của họ với Chúa Giêsu và trở nên những môn đệ trung thành dấn thân phục vụ Ngài trong việc rao giảng Tin mừng.
  1. Vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống người Kitô hữu chúng ta.
- Khi chịu Bí tích Rửa Tội, nhất là bí tích Thêm sức, Chúa Thánh Thần đã đến hoạt động trong ta, Chúa Thánh Thần thông ban cho chúng ta sự sống của Thiên Chúa, biến đổi chúng ta nên người Kitô hữu trưởng thành, mạnh mẽ, và giúp ta kết hợp mật thiết với Thiên Chúa.
- Chúa Thánh Thần cho ta được tham dự vào sứ mệnh của Chúa Kitô là cùng rao giảng, thánh hóa và cai quản dân Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi làm chứng nhân của Chúa Kitô qua lời nói và việc làm của ta, đồng thời nói về Chúa cho nhiều người nhận biết và yêu mến.
- Chúa Thánh Thần hoạt động trong ta với 7 ơn Chúa Thánh Thần, để soi sáng, hướng dẫn và giúp chúng ta nên thánh. Bảy ơn Chúa Thánh Thần, đó là: khôn ngoan hiểu biết, thông minh, lo liệu, đạo đức, kính sợ Chúa và ơn can đảm.
Chúa Thánh Thần rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Chính Đức Kit ô đã chết để cho chúng ta nhận lãnh dồi dào Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, gần như chúng ta ít khi nghĩ về Chúa Thánh Thần và cầu xin cùng Ngài, nghe theo sự hướng dẫn của Ngài.
Ơn Chúa Thánh Thần luôn đầy tràn, bao bọc lấy mỗi người chúng ta, nhưng chúng ta không cần đến Ơn Chúa, chúng ta chỉ sống theo ý riêng, thỏa mãn dục vọng, đi tìm những thú vui trần thế, tìm những lợi lộc cho bản thân mà không cần biết đến người chung quanh. Chúng ta chỉ biết có bản thân mình, nên để tự ái lên quá cao, dường như chỉ có con người của chúng ta là trên hết.
Cũng có những người lãnh nhận Ơn Chúa Thánh Thần rồi để cho Ơn Chúa bị Thánh Thần bị chết ngạt đi, vì tính lười biếng, không tham dự thánh lễ, không đọc kinh, không cầu nguyện mỗi ngày, nên ơn Chúa không sinh lợi gì cho ta cũng như cho những người chung quanh ta.
May mắn thay, Ơn Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động vững mạnh nơi những người trung thành sống đạo, trung thành theo Chúa. Họ sinh lợi bằng đời sống tốt đẹp, bằng những hành động chia sẻ – phục vụ, bằng những cử chỉ yêu thương – giúp đỡ. Và chỉ khi chúng ta thực sự biết đón nhận Chúa Thánh Thần thì chúng ta không còn nghi kỵ, ganh tỵ buồn giận, ganh ghét, gây bè phái nữa, nhưng sống hiệp nhất vui vẻ, yêu thương, bác ái huynh đệ, phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau.
Chính nhờ ơn Chúa Thánh Thần dẫn dắt mà chúng ta mới dám sống cho sự thật và tình yêu. Mất Chúa Thánh Thần đời chúng ta như cây không còn nước: khô khan, mệt mỏi, lạnh lẽo và sẽ chết dần chết mòn. Vậy chúng ta hãy sám hối để được tha tội và anh em sẽ được ân huệ Thánh Thần (x.Cv 2,38)
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, xin sự thánh thiện của Người hoạt động trong chúng con, để chúng con có thể nghĩ về Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần đánh động lòng chúng con, để chúng con có thể hành động cho Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần khích lệ chúng con để chúng con có thể yêu mến Người. Xin Chúa Thánh Thần tăng sức cho chúng con, để chúng con có thể trugn tín với Người. Xin giữ gìn chúng con để chúng con không bao giờ lìa bỏ Người. Amen.