CHÚA NHẬT LỄ CHÚA LÊN TRỜI

Lời Chúa: (Mt 28,16-20).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.
-Mười một môn đệ: Chúa Giêsu có một nhóm “môn đệ” (Mt 5,1; 9,10; 12,1; 13,10…), có khi được gọi là “nhóm mười hai” (Mt 20,17; 26,20), có khi còn đượ gọi là “mười hai tông đồ” (Mt 10,2). Họ là những người đi theo Chúa (Mt 9,19), ở với Chúa, cùng làm việc với Chúa để phục vụ đám đông (Mt 9,36-37), được Chúa xem như thuộc về gia đình đích thực của Chúa (Mt 12,46-50). Nhưng nay chỉ còn “mười một môn đệ”, nhắc đến sự vắng mặt thê thảm của Giuđa.
-Nhưng có mấy ông lại hoài nghi: Phúc Âm không hề che giấu sự yếu kém đức tin nơi các môn đệ (Mt 6,30; 8,26-27; 14,31; 16,8; 17,20…), khiến Chúa nhiều lần phải buồn phiền.
-Toàn quyền trên trời dưới đất:  Đúng như lời rao giảng tiên khởi (kerygma) của các Tông đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Giêsu Phục sinh đã được“Chúa Cha tôn vinh, đặt Người làm Đức Chúa” (Cv 2,36). Người có quyền trên trời dưới đất. Người hiển trị bây giờ và cho đến tận thế.
-Trở thành môn đệ: Kitô hữu là người“môn đệ” của Đức Giêsu. Tất cả những ai tin và chịu Phép Rửa đều trở thành môn đệ của Vị Thầy Duy Nhất đó (Mt 23,8.10)
KỂ chuyỆn ĐỨc Giêsu
1.Chúa lên trời về với Chúa Cha:
“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất”
-Chúa đã đã sống trên trần gian 33 năm, đã chịu chết để chuộc tội cho loài người. Chúa Cha đã cho Người Phục sinh và đã nâng Người lên làm Đức Chúa, và làm Đấng xét xử loài người. Người đã hoàn tất thánh ý Chúa Cha. Nay Người lên trời về với Chúa Cha, về với vinh quang của Thiên Chúa.
-Chúa đã sống lại, và 40 ngày sau đó, Chúa tiếp tục hiện ra nhiều lần với các môn đệ để dạy dỗ, đào tạo lòng tin của các ông. Biến cố Lên trời hôm nay là lần hiện ra cuối cùng, từ nay chấm dứt thời gian Người ở trong thân xác trên trần gian này, để bắt đầu thời gian của Chúa Thánh Thần nơi Hội Thánh.
-Chúa Giêsu lên trời về với Chúa Cha không phải để vĩnh viễn rời xa loài người chúng ta. Chúa về với Chúa Cha để “dọn chỗ” cho chúng ta, và “đem chúng ta về”  với Người (Ga 14,2- 3). Chúa về trời để ban Chúa Thánh Thần giúp sức cho chúng ta đến cùng Chúa Cha (Ga 16,7). Nhà của Chúa Cha trên trời cũng là nhà của chúng ta, là quê hương của chúng ta.
2.Chúa lên trời sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng:
“Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ”
-Lời sau cùng của Chúa Giêsu trước khi rời xa các môn đệ lên trời: hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Đó là lệnh Chúa truyền. Đó là ước muốn tha thiết nhất của Chúa để lại cho Hội Thánh chúng ta.
-Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong Tông Huấn “Niềm vui Tin Mừng”: “Nguồn gốc của hoạt động Truyền giáo là ở điều này: Khi một người đã nhận được niềm vui của Tin Mừng, là điều đem lại cho họ ý nghĩa cuộc đời, thì làm sao người ấy có thể ngồi yên mà không ra đi chia sẻ nó cho những người khác” (Evangelii Gaudium, 8). Chúng ta đã tin và chịu Phép Rửa trở thành môn đệ của Chúa Giêsu rồi, chúng ta cũng phải ra đi “làm cho muôn dân trở thành môn đệ”  (Mt 28, 19), để tất cả mọi người trên trần gian này được hưởng niềm vui bất tận trong Nhà Cha trên trời. Chúa Giêsu muốn như thế.
3.Chúa lên trời ở với chúng ta mãi mãi:
“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”
-Khi sinh ra vào đời làm người, Chúa Giêsu chính là đấng “Emmanuel” , “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23). Nay Người rời thế gian để về cùng Chúa Cha, Người hứa sẽ vẫn mãi mãi ở cùng chúng ta“mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
-Khi Chúa còn ở trong thân xác, chỉ một số ít người được phúc nhìn thấy Chúa, được phúc nghe tiếng Chúa. Nhưng khi về ngự bên hữu Chúa Cha, Người ở với mọi người cách nhiệm mầu và thâm sâu hơn: Người ở với Hội Thánh: “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20); Người ở nơi những anh em nghèo khổ chung quanh ta: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho những anh em bé nhỏ nhất, là các người đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40); Người ở trong Phép Mình Máu Thánh: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy” (Mt 26,26); Người hiện diện trong chính tâm hồn chúng ta: “Ai yêu Thầy sẽ giữ Lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23).
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Mừng Chúa Giêsu về trời, chúng ta hãy biết rằng: chúng ta không sống mãi trên cuộc đời này. Chúng ta phải sống làm sao để mai kia, khi những ngày đời của chúng ta trên trần gian này chấm dứt, mọi người trong gia đình chúng ta được vào Thiên đàng là nhà Cha trên trời. Đường lên trời là đường nào? Là Đức Giêsu. Nghĩa là trong cuộc sống này, chúng ta phải tin vào Đức Giêsu, phải đi theo Đức Giêsu, phải làm môn đệ Đức Giêsu, và phải “làm cho mọi người trở thành môn đệ” của Đức Giêsu bằng hăng say ra đi truyền giáo.
Con đường lên trời không xa xôi khó khăn. Con đường lên trời ở ngay trong cuộc sống đời thường: khi chúng ta biết cố gắng SỐNG ĐẠO và TRUYỀN ĐẠO.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con rất hạnh phúc được làm con của Chúa Cha và làm môn đệ của Chúa. Con hứa với Chúa sẽ làm hết sức để làm cho mọi người khác cũng được làm con Cha và làm môn đệ Chúa, để tất cả chúng con được xum họp cùng Chúa trong Nhà Chúa Cha . Amen