Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi

Loi Chua: Mt 28,16 – 20.
Đầu lễ:
Hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta mừng trọng thể lễ “Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.
Thật là ý nghĩa cho chúng ta trong ngày lễ hôm nay, khi chúng ta được mời gọi chiêm ngắm khuôn mặt đầy yêu thương của Chúa Cha, Chúa Con va Chúa Thánh Thần. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết yêu mến, cậy trông và tin tưởng vào Thiên Chúa Ba Ngôi mỗi ngày nhiều hơn nữa.
Suy niệm:
Bài Tin mừng Matthêu hôm nay, gợi lên cho chúng ta nhiệm vụ mà Chúa Giê-su trao cho các tông đồ năm xưa, cũng là nhiệm vụ của chúng ta hôm nay, đó là “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19). Mệnh lệnh của Chúa Giê-su mời gọi các tông đồ, đó là “Anh em hãy đi, và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa”, nhưng để thực hiện mệnh lệnh đó, các tông đồ phải nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần; hay nói cách khác hơn, phải nhân danh chính Ba ngôi Thiên Chúa để thực hiện, chứ không phải nhân danh mình: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.
Vậy điểm nhấn thứ nhất, nơi bài Tin mừng Matthêu hôm nay, đó là Chúa Giê-su mời gọi các tông đồ “làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa”. Hay nói cách khác, trước khi Chúa Giê-su về trời, Ngài giao cho các tông đồ một sứ mạng, đó là ra đi và làm cho mọi người trong thế gian này trở thành môn đệ của Chúa. Nghĩa là, làm cho mọi người nên giống các tông đồ, đó là “tin và đi theo Chúa Giê-su”. Tất cả những ai tin vào danh Chúa Giê-su và thực hành Lời của Người dạy, đều là môn đệ của Chúa Giê-su Kitô, vị thầy duy nhất: “anh em chỉ có một thầy… là Đức Kitô” (Mt 23,8)
Điểm nhấn thứ hai, nơi bài tin mừng này, đó là Chúa Giê-su mời gọi các tông đồ “làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.
Trong Cựu ước, người ta tôn thờ một Thiên Chúa cao siêu, xa vời với con người. Nhưng trong thời Tân ước, thời Chúa Giê-su thì Thiên Chúa đã đến với con người, tỏ mình ra cho con người biết: Người là Cha của Đức Giê-su Kitô, và là Đấng không ngừng ban phát thần khí Con của Người cho trần gian. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được Người “lôi kéo” vào trong sự sống Thần linh của Ba Ngôi: “Cha, Con và Thánh Thần” (Mt 28,19).
Kính thưa quý ông bà, anh chị em và cộng đoàn thân mến.
Từ hai điểm nhấn nơi bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa không đơn độc một mình, mà là một cộng đồng ba ngôi vị, nghĩa là Thiên Chúa không khép kín, mà là một Thiên Chúa luôn luôn hướng mở ra với 3 ngôi vị với nhau. Và một thiên Chúa hướng mở ra như thế, thì không phải để áp chế người ta, hay là trục lợi, mà là để hiến thân, trao tặng, vì tình yêu: “Tất cả những gì Con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của Con” (Ga 17,10); “Tôi và Chúa Cha là một” và “thầy sẽ xin Chúa cha, và người sẽ gửi đến Đấng Bảo trợ khác, ở với anh em mãi mãi” (Ga 14,16).
Như vậy, chúng ta thấy giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, luôn mở ra để trao tặng, để dâng hiến, để yêu thương. Và khi mỗi người trong chúng ta và mỗi gia đình trong chúng ta thật sự tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, thì chính mỗi người trong chúng ta, mỗi gia đình chúng ta, sẽ dội lại một thái độ sống: không khép kín, không ích kỷ, không nhỏ nhen, không ganh ghét, không đố kị; nhưng luôn luôn mở ra với người khác, không phải để áp đặt, trục lợi, nhưng với một cõi lòng bao dung, tha thứ, bác ái, chia sẻ, và yêu thương không cùng trong chính cuộc sống của chúng ta.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em và cộng đoàn thân mến.
Bài tin mừng hôm nay, cũng nhắc nhớ chúng ta đến bí tích Thánh Tẩy: “anh em hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa con và Chúa Thánh Thần”.
  • - Phép rửa tội là cánh cửa dẫn chúng ta vào đời sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.
  • - Chính phép rửa tội làm cho chúng ta được trở thành con của Chúa Cha, được gọi Người là “Abba! Cha ơi!”
  • - Chính bí tích rửa tội làm cho chúng ta được nên “đồng hình đồng dạng” với Chúa Con là Đức Kitô, được “thuộc về Đức Kitô” và ở trong Đức Kitô.
  • - Chính bí tích rửa tội, làm cho chúng ta được “tái sinh bởi Thần khí” (chính là Thánh Thần), như một người mẹ hiền, Chúa Thánh thần ban cho chúng ta sự sống, dạy dỗ nhắc nhở chúng ta, giúp chúng ta sống đời làm con Chúa Cha và nên giống Chúa Giê-su mỗi ngày.
Hạnh phúc cho người Kitô chúng ta biết bao, vì ngay từ đời này, chúng ta được sống trong gia đình Ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta sống trên trần gian này là đang tiến về niềm vui trọn vẹn trong Ba Ngôi Thiên Chúa; nhờ Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức, chúng ta bước theo Chúa con, là Giê-su; mắt chúng ta hướng về Chúa Cha, người đang chờ chúng ta là con cái về xum họp trong niềm hạnh phúc muôn đời.
Cầu nguyện:
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, với cử chỉ và lời đọc của dấu thánh giá: “Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”; xin Chúa cho chúng con luôn biết ý thức hơn nữa mỗi khi chúng con làm dấu thánh giá, vì nơi đó, chúng con đang tuyên xưng đức tin, tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa Ba ngôi. Amen.