CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM A

Lời Chúa: Ga 3,16 – 18.
Suy niệm:
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một mầu nhiệm cao siêu, xa vời, trừu tượng và khô khan, mà trước hết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi chính là “sự sống”. Sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống của chúng ta, gần gũi với chúng ta, sống thân mật với chúng ta.
Bài Tin mừng mà chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã khẳng định với chúng ta: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nổi đã ban Con một của Người để thế gian nhờ Con của Người mà được sống, được cứu độ” (Ga 3,16).
Thiên Chúa Cha yêu thế gian, và tình yêu này được thể hiện qua việc hiến ban người con một, có nghĩa là hiến ban chính mình cho thế gian. Sự hiến ban này đạt đến đỉnh cao nơi thập giá. Vì vậy khi chúng ta chiêm ngắm thập giá, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa Cha là tình yêu đóng đinh, bời vì Chúa Cha trao Con của Người cho thế gian và chấp nhận để cho thế gian đóng đinh Con mình vào thập giá. Chúa Con  là tình yêu bị đóng đinh, một tình yêu hiện thân bị đóng đinh trên thập giá, bởi vì Người hiến dâng chính mạng sống của Người cho thế gian. Và Thánh Thần là ai? Thánh Thần là sức mạnh của Thập giá, là sức mạnh của tình yêu. Thế cho nên, nói đến mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không gì khác hơn là mầu nhiệm Thiên Chúa tình yêu. Và khi chúng ta trở nên con của Chúa qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi bước đi trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi chúng ta bước đi trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, thì chúng ta được mời gọi phải biết yêu thương anh chị em của mình, phải biết phục vụ anh chị em của mình, phải biết chia sẻ cho anh chị em của mình.
- Nhìn vào Chúa Cha: Thiên Chúa Cha đã yêu chúng ta đến nỗi đã ban Con Một của Người cho chúng ta. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì ơn trọng đại này, và đồng thời chúng ta hãy biết noi gương Chúa Cha biết chia cơm sẻ áo cho anh chị em chúng ta, biết giúp đỡ, biết phục vụ anh chị em của chúng ta.
- Nhìn vào Chúa Giêsu: Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để chuộc tội chúng ta. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy biết vâng lời Chúa, làm theo thánh ý Chúa, siêng năng đọc Kinh Thánh để được Chúa hướng dẫn mỗi ngày.
- Nhìn vào Chúa Thánh Thần: Chúa Thánh Thần là Đấng hiệp nhất, yêu thương giữa Ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta xin Chúa Thánh Thần cho chúng ta biết sống sự hiệp nhất yêu thương trong gia đình của chúng ta, trong buôn làng của chúng ta.
Thiên Chúa Ba Ngôi luôn luôn hướng dẫn chúng ta. Con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Chính vì thế, chúng ta luôn được mời gọi sống lấy những tâm tình sau đây: sống tình yêu thương từ nơi Thiên Chúa Cha, khi trao ban người Con Một cho chúng ta; sống tình yêu cứu độ phát xuất từ Chúa Con, khi Ngài xuống thế cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và khỏi phải chết đời đời; sống tâm tình hiệp nhất và thanh hóa của Chúa Thánh Thần, để chúng ta biết sống hiệp nhất và yêu thương nhau trong gia đình và nơi buôn làng.
Người công giáo chúng ta có một lời nhắc nhớ thường xuyên nhất về mầu nhiệm cao cả này, đó là làm dấu thánh giá: nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Nguyện xin Chúa cho chúng ta biết làm dấu thánh giá không phải như là một thói quen mà là với ý thức đức tin rằng khi tôi bắt đầu một ngày sống, một công việc với dấu thánh giá là tôi muốn sống ngày hôm đó, tôi muốn làm công việc đó nhân danh Thiên Chúa tình yêu, để tình yêu của Chúa trở thành ánh sáng, trở thành động lực, thúc đẩy tôi sống và làm việc, được như thế thì mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không chỉ còn là một công thức đức tin nhưng đã thấm sâu vào tâm hồn và đời sống chúng ta, và xin Chúa cho chúng ta được sống như thế.
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin cho con luôn biết siêng năng chạy đến với Chúa, để được Chúa hướng dẫn, dìu dắt và nâng đỡ mỗi khi con cảm thấy chán nản và buôn xuôi, mỗi khi con thấy nguội lạnh và thiếu lòng nhiệt thành trong đức tin. Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành và sự bình an của Chúa trên con, để con can đảm sống đức tin, đức cậy và đức mến yêu trong đời sống Kitô hữu của con. Amen.