CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

Lời Chúa: (Ga 16, 12-15).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-“Thần Khí sự thật” (16,13): Chúa Thánh Thần là Đấng dạy dỗ, đem sự thật của Thiên Chúa đến cho loài người. Người như một “thầy dạy”, nhắc lại cho các môn đệ tất cả mặc khải của Đức Giêsu và giúp hiểu thấu hơn: “Đấng ấy sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (14,26)
-“Mọi sự Cha có, đều là của Thầy…Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em” (16,15): Chúa Giêsu mặc  khải cho ta biết về Ba Ngôi Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Thần. Có 3 ngôi vị, 3 khuôn mặt khác nhau, nhưng chỉ có 1 tình yêu, 1 sự sống, 1 quyền năng. Vì thế ta không nói là 3 Thiên Chúa, nhưng 3 Ngôi Vị hiệp nhất nên một Thiên Chúa duy nhất.
KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
-Thiên Chúa là tình yêu
Mỗi ngày, khi cử hành Thánh Lễ, chúng ta đều dâng mọi lời chúc tụng và vinh quang lên Chúa Cha, nhờ Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần, như lời vị Chủ tế chào cộng đoàn lúc đầu lễ: “Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, ở cùng anh chị em”.
Tuy nhiên, Hội Thánh muốn dành riêng một ngày Chúa Nhật, Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, để cho ta có dịp suy gẫm về mầu nhiệm tình yêu, ngay trong bản thể của Thiên Chúa: Thiên Chúa không phải là một Đấng toàn năng, phép tắc, nhưng đơn độc xa xôi, trơ trọi một mình. Người là “Tình yêu”  (I Ga 4,8).
Người là một cộng đồng ba ngôi vị liên kết trong một tình yêu. Mọi công trình của Người: tạo dựng; cứu chuộc; thánh hóa, đều phát xuất từ vực thẳm tình yêu vô biên đó: Chúa Cha là tình yêu tạo dựng; Chúa Con là tình yêu cứu chuộc; Thánh Thần là tình yêu thánh hóa.
-Người yêu thương chúng ta trước
Không phải con người đã tìm thấy Thiên Chúa và yêu mến Người, nhưng chính Thiên Chúa đã yêu thương con người và đến với con người: “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta”  (I Ga 4,10).
Thánh Phaolô cũng nói như thế: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi: đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta”  (Rm 5,8).
Người ban cho chúng ta chính Con Một của Người. Người Con ấy chính là Đức Giêsu, đã nhập thể làm người, đã đổ máu ra trên Thập giá để mặc khải cho loài người thấy lòng thương xót của Cha đối với kẻ tội lỗi, và dẫn đưa họ về với Cha: “Thiên Chúa yêu trần gian, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời” (3,16).
Người còn ban cho chúng ta Thần Khí của Người là Chúa Thánh Thần. Thần Khí ấy, Người đã trao cho Đức Giêsu Kitô, và Đức Giêsu Kitô sau khi Phục sinh đã tuôn đổ xuống cho những ai tin: “Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm  cho Người sống lại; về điều này tất cả chúng tôi xin làm chứng. Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người Thánh Thần đã hứa, để Người đổ xuống: đó là điều anh em đang thấy đang nghe”  (Cv 2,32-33).
-Sống trong Ba Ngôi Thiên Chúa
Bí Tích Thánh Tẩy “Nhân Danh Cha, Con và Thánh Thần” (Mt 28,19), dẫn người tín hữu chúng ta bước vào gia đình của Thiên Chúa, vào cuộc sống trong Thiên Chúa Ba Ngôi: Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đi theo Người Con Chí Ái Giêsu, mà đến cùng Chúa Cha là nguổn mạch mọi ơn phúc.
Ơn phúc không phải ở chỗ ăn ngon mặc đẹp, ở nhà sang, sống lâu sống thọ…Ơn phúc nằm trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đó là: Được làm con cái của Chúa Cha, gọi Chúa Cha là “Cha ơi” (Rm 8,15). Được làm những người em của Chúa Giêsu, là “Trưởng Tử giữa một đoàn em đông đúc” (Rm 8,29), được “đồng thừa tự với Chúa Kitô” , nghĩa là sẽ “được cùng Người hưởng phước vinh quang”  (Rm 8, 17). Được Chúa Thánh Thần dạy dỗ, chăm sóc, dưỡng nuôi, như một người mẹ hiền.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Để sống đúng, sống đẹp, sống hạnh phúc, con người phải sống theo mẫu gương của Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu. Chúng ta hãy khích lệ nhau biết yêu thương, hãy dạy cho con cháu biết yêu thương. Nếu chúng ta biết yêu thương, Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ ở trong tâm hồn chúng ta, ở trong gia đình ta, buôn làng ta. Có Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ sống an vui hạnh phúc đời này, và mai sau được gặp lại Chúa Ba Ngôi trên trời, mãi mãi.
Cầu nguyện
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, con tin Chúa, con thờ lạy Chúa, con tôn vinh chúc tụng Chúa đến muôn đời. Xin ở với con. Xin biến đổi con. Amen