CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Lời Chúa: Ga 1,29 – 34.
Đầu lễ:
Tin mừng ghi lại việc Thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giê-su là “chiên của Thiên Chúa” cho mọi người. Đồng thời, ông còn khiêm tốn nhận mình là người đến sau và chỉ là người dọn đường cho Chúa Giê-su mà thôi. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng có nhiệm vụ biết giới thiệu Chúa Giê-su cho anh chị em của mình, qua hành động, lời nói của mình. Muốn được như thế, chúng ta hãy sám hối để xứng đáng cử hành thánh lễ này.
Suy niệm: 
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu cho dân chúng về Đấng luôn yêu thương họ, Đấng ấy đã được tiên báo từ lâu, Ngài là: “Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian” (X. Ga 1,29).
Gioan Tẩy Giả khẳng định, Chúa Giêsu đến trần gian với một sứ vụ đặc biệt là giải thoát con người khỏi tội lỗi. Người giải thoát con người bằng tình yêu. Bởi tình yêu là khí cụ duy nhất để chiến thắng sự dữ và sự tội. Chúa Giêsu yêu chúng ta bằng một tình yêu thí mạng sống mình. Ngài là Con Chiên duy nhất chết thay cho đoàn chiên là chúng ta. Không những thế, Ngài còn phục hồi tất cả những ai sống trên trần gian này và cứu chuộc họ, mang họ về cho Thiên Chúa Cha.
Bên cạnh, Chúa Giê-su còn là Đấng xóa tội trần gian. Tội lỗi là nguồn gốc và là căn nguyên của sự chết. Chúa Giêsu là Đấng vô tội đã gánh chịu những đau khổ và mang lấy tật nguyền của chúng ta (x. Is 53,4) Người đã vui lòng chịu chết trên thập giá và hiến tế vì chúng ta, đúng thật Người là Con Chiên đã chịu chết và sống lại để tiêu diệt sự chết và tẩy xóa tội lỗi chúng ta.
Khi giới thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa”, một mặt Gioan muốn nói đến sứ vụ của Đức Giêsu là Đấng đền tội cho dân, mặt khác, ngài muốn nói đến vai trò cứu chuộc của Đức Giêsu. Dưới tước hiệu “Chiên của Thiên Chúa”, Chúa Giêsu chính là Đấng vô tội và thánh thiện, dưới tước hiệu “Đấng xóa tội trần gian”, Ngài chính là Đấng đã được Cựu Ước loan báo như là Vị Tôi Tớ đau khổ, trung thành, chết thay và đền tội cho dân.
Nếu Chúa Giêsu không phải là Chiên vô tội thì không thể cứu chuộc được nhân loại. Ngài là Đấng thánh thiện, tinh tuyền, khiêm tốn và tự hủy, cho nên Ngài đã trở thành Vị Tôi Tớ của Giavê mà tiên tri Isaia đã loan báo, là Đấng xóa bỏ tội trần gian.
Chính nhờ Đấng Trung Gian đã giao hòa thế gian với Thiên Chúa bằng chính cái chết của mình nên Ngài đã trở thành Ađam mới, đã hoàn tất sứ mạng của mình bằng con đường hy sinh, gánh lấy tội lỗi của cả nhân loại để rồi đem lên trên cây thập giá và cùng với của lễ là chính bản thân để đền tội và tẩy xóa cho nhân loại.
Mỗi người Kitô hữu chúng ta hôm nay cũng được đón nhận cùng một sứ mạng ngôn sứ như Gioan ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Vì thế, chúng ta cũng phải giới thiệu Chúa cho người khác. Tuy nhiên, mỗi người mỗi hoàn cảnh, chẳng ai giống ai, nhưng chúng ta đều có trách nhiệm là men là muối trong đời sống thường ngày bằng việc sống chứng nhân qua gương sáng, qua việc tốt mà chúng ta làm cho anh chị em của mình nơi gia đình, nơi buôn làng, nơi giáo xứ.
Bên cạnh ấy, Chúa Giê-su cũng mời gọi chúng ta sống thật thà, không gian dối lọc lừa; sống quảng đại đừng sống ích kỷ, hưởng thụ, ghen ghét, hận thù và luôn biết sống chung thủy giữa vợ chồng.
Cầu nguyện: 
Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin giúp chúng con biết dùng lời nói và việc làm để loan báo Tin Mừng của Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.