CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN B

Lời Chúa: Mc 16,15 – 20.
Đầu lễ:
Mừng Chúa lên trời có nghĩa là mừng Ngài được tôn vinh sau khi hoàn thành sứ mạng Chúa Cha đã trao phó. Ngài đã hoàn thành trong sự vâng phục và yêu thương, ngay cả trong việc chấp nhận thập giá để cứu chuộc mọi người.
Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết vâng phục Thiên Chúa và chấp nhận tất cả mọi khốn khó và vất vả với một cõi lòng yêu thương và phục vụ trong chính gia đình của mình, cũng như nơi buôn làng của mình.
Suy niệm:
Chúa Giêsu “được rước lên trời  và ngự bên hữu Thiên Chúa” (Mc 16,19 đó là một lối nói của Kinh Thánh nhằm diễn tả việc Chúa Phục Sinh từ giã trần gian để về cùng Thiên Chúa Cha. Ngài từ Cha mà đến và nay trở về với Cha. “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng đã-từ-trời xuống” (Ga 3,13).
Lễ Chúa Thăng Thiên không phải là một cuộc chia ly, tiễn đưa Chúa Giêsu vào một phương trời xa lạ và cắt đứt tương quan với Ngài. Chúa về trời là để có thể ở lại với chúng ta mọi thời, mọi nơi. Điều duy nhất mất đi là chúng ta không còn có thể thấy, đụng chạm, nghe Ngài bằng giác quan tự nhiên. Nhưng chúng ta vẫn có thể gặp gỡ Ngài bằng chính lòng tin của chúng ta. Chúa Giêsu khẳng định:“Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Tin Mừng hôm nay cho thấy các tông đồ có cảm nghiệm rằng “Chúa đang làm việc với họ và xác nhận lời họ rao giảng bằng những dấu lạ kèm theo” (Mc 16,20). Như thế sự vắng mặt hữu hình của Chúa Giêsu không cản trở việc Ngài tiếp tục hiện diện và hoạt động bên các tông đồ. Vì thế, chúng ta luôn tin tưởng rằng, Chúa Giê-su về trời, nhưng không sa rời chúng ta, mà vẫn luôn hiện diện và hoạt động bên chúng ta, ở cùng chúng ta, và hướng dẫn chúng ta.
Đối với chúng ta ngày nay, việc Chúa Giê-su lên trời, nhắc chúng ta nhớ rằng: “Quê hương chúng ta ở trên trời… Anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời” (Pl 3,20; Cl 3,1). Nói thế, để cho chúng ta thấy rằng cuộc đời cuối cùng của chúng ta chính là quê trời, là thiên đàng, nơi mà Chúa Giê-su hôm nay lên trời, để dọn sẵn chỗ cho chúng ta, để mai ngày chúng ta cùng được chung hưởng vinh quang với Chúa.
Vui sướng biết bao: “Chúa vẫn ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế”. Ngài không bao giời rời bỏ chúng ta. Thật là ích lợi cho chúng ta khi Ngài khuất mắt chúng ta về phương diện thể lý, để chúng ta luôn gặp được Ngài hiện diện ở khắp mọi nơi mọi lúc, không còn giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Đặc biệt, chúng ta sẽ gặp được Ngài trong bí tích Thánh Thể, Chúa đến ở trong chúng ta, ban nguồn sinh lực giúp chúng ta hoàn thành bổn phận làm vợ làm mẹ, làm chồng, làm cha của chúng ta, nơi gia đình của chúng ta, cũng như cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con tin Chúa đang hiện trong thế giới này. Xin Chúa ban tràn đầy Ơn Chúa Thánh Thần trên chúng con, để chúng con biết ra đi loan báo Tin mừng cho anh chị em của mình. Đây chính là lệnh truyền mà Chúa muốn chúng con phải thi hành. Xin Chúa trợ lực và giúp sức cho chúng con. Amen.