CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH (Lễ Ba Vua)

Lời Chúa: Mt 2,1 – 12.
Đầu lễ:
Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Hiển linh, kỷ niệm việc ngày xưa Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các đạo sĩ, đại diện cho lương dân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người ngoài Kitô giáo cũng nhận được ánh sáng Chúa. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chính chúng ta ý thức bổn phận mang ánh sáng Chúa đến cho mọi người, đặc biệt những người nguội lạnh, thờ ơ, bỏ Chúa và những người chưa biết Chúa. Vì đó là công việc được trao cho chúng ta.
Suy niệm:
Các “đạo sĩ” là những nhà trí thức ở vùng Babylon phía Đông xứ Palestine. Do niềm tin có phần mê tín rằng ngôi sao lạ là điềm báo một Đấng cứu tinh đã sinh ra, họ đã đi theo ánh sao và tìm đến với Hài nhi Giêsu.
Nhưng cuộc hành trình của các ngài cũng không phải là trơn tru và dễ dàng, vì có lúc ánh sao biến mất. Nhưng nhờ các ngài kiên trì, ánh sao đã xuất hiện lại và cuối cùng các ngài đã tìm đến nơi, họ đã quì lạy Hài Nhi Giêsu và tiến dâng Ngài lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược.
Như thế, qua ánh sao lạ, Chúa Hài nhi đã tỏ mình ra cho các đạo sĩ, là những người đại diện cho lương dân,  đang khi các nhà trí thức Dothái ở Giêrusalem tuy thông thạo Thánh Kinh nhưng đã không nhận ra Chúa.
Chúa Giêsu chính là Ánh Sáng của muôn dân. Ngài chính là ánh sáng Ơn Cứu Độ. Bởi thế, ngay sau khi giáng sinh, Ngài đã tỏ mình ra cho những kẻ chăn chiên nghèo hèn, và Chúa Giêsu cũng sớm tỏ mình ra cho các đạo sĩ, đại diện cho lương dân.
Vì Chúa muốn tỏ mình ra cho muôn dân, cho nên lương dân có quyền được biết Chúa, và những người đã biết Chúa có bổn phận giúp cho lương dân biết Chúa.
Ngày nay có nhiều người đang tìm kiếm Chúa. Nhiều người muốn biết Chúa để theo Chúa. Nhưng họ không biết đường biết hướng. Cũng như Ba Vua, họ cần có những ánh sao soi đường dẫn lối.
Tìm đâu ra ngôi sao xưa đã soi đường cho Ba Vua? Ngày nay, Chúa không dùng ngôi sao xuất hiện trên trời, nhưng muốn mỗi người chúng ta trở thành một vì sao soi dẫn mọi người đến với Chúa.
Mỗi người trong chúng ta phải chiếu lên “ánh sáng hy vọng”. Niềm hy vọng vào ơn cứu độ của Chúa giúp ta vững bước trên đường theo Chúa. Niềm hy vọng vào hạnh phúc thiên đàng mai sau. Hy vọng là ánh sáng làm tươi đẹp con người và cuộc đời.
Mỗi người trong chúng ta phải chiếu lên “ánh sáng yêu thương”. Yêu Chúa và yêu người. Chính tình yêu thương sẽ làm cho cuộc sống chan hoà tình người. Yêu thương để tha thứ hoà giải mọi người với nhau. Yêu thương để vượt qua mọi bóng tối thù hận, chia rẽ, bất hoà. Yêu thương là ánh sáng ấm áp làm cho mọi người trở nên gần gũi, thân thiện.
Mỗi người trong chúng ta phải chiếu lên “ánh sáng công bình, bác ái”. Vì lòng yêu thương được chứng minh bằng đời sống công bình, bác ái. Tin Chúa được biểu lộ qua sự công bình trong đời sống. Yêu Chúa được thể hiện qua tình bác ái với tha nhân.
Thế giới đang mong chờ ánh sao dẫn đường. Chúa đang mời gọi chúng ta trở thành một ngôi sao chiếu lên ánh sáng của Chúa. Chính qua ánh sáng đời sống yêu thương, bác ái, mà mọi người sẽ nhận biết và yêu mến Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn biết biến đổi và trở thành ánh sáng để soi dẫn người khác đến với Ngài – Đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Amen.