CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHIỤ PHÉP RỬA

Lời Chúa: Mc 1,7 – 11.
Đầu lễ:
Hôm nay bài Tin mừng thuật lại việc Chúa Giê-su bước xuống dòng sông để được thánh Gioan làm phép rửa cho mình. Khi bước xuống dòng sông Giođan, Chúa Giê-su muốn chu toàn bổn phận của mình  trước mặt Chúa Cha và luôn luôn sống thánh ý Chúa Cha trong mọi hoàn cảnh của mình. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết chu toàn bổn phận làm chồng làm cha, làm vợ làm mẹ và làm con cái trước mặt Chúa và trước mặt nhau trong cuộc sống gia đình.
Suy niệm: 
Kính thưa quý ông bà, anh chị em và cộng đoàn,
Chúa Giêsu đến với Gioan và xin ông làm phép rửa cho mình. Được ơn soi sáng. Gioan biết mình đang đứng trước mặt Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần, nên ông đã từ chối: “Chính tôi cần được Ngài thanh tẩy cho, thế mà Ngài lại đến với tôi”. Nhưng Chúa Giêsu đã thuyết phục Gioan hãy làm theo thánh ý Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu vừa lên khỏi nước, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa lấy hình bồ câu đậu xuống trên Ngài, và có tiếng tự trời: “Con là Con chí ái của Ta, kẻ Ta đã sủng mộ”.
Phép rửa mà Chúa Giêsu đã lãnh nhận đã khai mào cho sứ vụ và con đường cứu thế của Ngài: con đường của người tôi tớ đau khổ. Mỗi kitô hữu chúng ta cũng đã lãnh nhận phép rửa trong Chúa Thánh Thần, nhờ đó chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa. Phép rửa đó đã biến chúng ta thành một tạo vật mới, và chính cuộc sống mới này đòi hỏi chúng ta phải đi vào con đường của Chúa Giêsu: trở thành tôi tớ của Thiên Chúa, đồng thời trở thành tôi tớ mọi người, hiến thân phục vụ vì hạnh phúc của mọi người.
Đức Kitô đã khởi đầu cuộc sống công khai của mình bằng cách chịu phép rửa của Gioan. Dĩ nhiên phép rửa của Gioan không phải là một bí tích mà chỉ là một nghi thức sám hối, để đánh dấu sự chỗi dậy quay trở về cùng Chúa. Sở dĩ Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa của Gioan là vì Ngài muốn hòa mình vào dòng người tội lỗi cần sám hối, Ngài muốn liên đới với họ và trở nên người anh em của họ. Không ai nhận ra Ngài. Mọi người đều cho rằng Ngài là một trong những kẻ tội lỗi. Bước vào cuộc đời công khai rao giảng, Chúa Giê-su cảm thấy cần phải thanh tẩy con người mình, để có thể gần gũi với mọi người, cùng chung kiếp sống như con người. Ngài muốn dòng nước để tẩy sạch đi những gì ngăn cách Ngài với anh chị em của mình. Ngài không muốn người ta xa cách mình. Ngoài ra, cũng nhờ đó, Ngài thánh hóa nước để dùng trong bí tich Thánh Tẩy sau này.
Chính vì thế, biến cố ngày hôm nay còn nhắc nhở cho chúng ta về bí tích rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận. Chúng ta cũng được mời gọi cộng tác với Đức Kitô, loan báo cho mọi người nhận biết Ngài chính là Đấng Cứu thế, đồng thời tiếp tay với Ngài trong công cuộc cứu độ trần gian bằng mầu nhiệm thập giá.
- Là những người cha và những người mẹ, chúng ta hãy nói cho con cái chúng ta những điều Đức Kitô đã nói và đã làm. Như thế, chúng ta cũng đang loan truyền Đức Kitô cho con cái chúng ta vậy.
- Là người giáo dân, chúng ta hãy cố gắng sống theo tinh thần Phúc âm, và như thế chúng ta cũng đang làm chứng cho Đức Kitô trong cuộc sống của chúng ta.
Ngoài ra chúng ta còn có thể cộng tác và chia sẻ công việc với Ngài bằng cách dạy giáo lý, cầu nguyện và hy sinh cho việc loan báo Tin mừng, bố thí và giúp đỡ những kẻ nghèo đói và bất hạnh. Mỗi việc chúng ta làm nhân danh Kitô hữu là chúng ta cộng tác với Ngài để đem sức sống và sức mạnh của Ngài cho nhân loại.
Mỗi người chúng ta cần phải biết chu toàn thánh ý Ngài giữa lòng cuộc đời, để rồi trong ngày sau hết, chính Chúa Cha sẽ tuyên phong chúng ta, như ngày xưa Ngài đã tuyên phong Chúa Kitô bên bờ sông Giocđan: “Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã từ bỏ giàu sang, danh vọng, hạ mình xuống thế làm người và đồng hành với thân phận con người như chúng con, chỉ vì Chúa yêu thương chúng con, Chúa muốn cứu chuộc chúng con. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng con luôn biết sống yêu thương và khiêm nhường trong cuộc sống thường ngày của chúng con nhiều hơn nữa. Amen.