CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa: Mt 5,38 – 48.
Đầu lễ:
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống một tinh thần mới của Chúa Giê-su, đó là việc yêu thương đến kẻ thù của chúng ta, làm ơn và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi chúng ta. Nếu chúng ta biết làm được điều Chúa Giê-su dạy chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ được nên hoàn thiện như Cha của chúng ta trên trời. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho anh chị em của chúng ta, cho dù người đó không yêu thương chúng ta.
Suy niệm: 
Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải yêu thương cả kẻ thù, phải thoả mãn cả những đòi hỏi phi lý nhất của kẻ khác: Nếu các con bị vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện các con để cướp lấy áo trong thì hãy cho nó lấy cả áo ngoài nữa. Nếu ai bắt các con đi một dặm thì hãy đi với nó hai dặm. Điều Chúa đòi hỏi qua những trường hợp cụ thể được nêu lên ở trên, đó là phải đi cho tới tận cùng của tình yêu thương, hãy hết lòng với người khác dù người đó chính là kẻ thù của mình. Khi chúng ta làm được như thế, chúng ta mới thực sự là con cái Thiên Chúa, như lời Người đã phán: Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con, như vậy các con mới được trở nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời vì Ngài cho mặt trời mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mua xuống trên kẻ dữ cũng như người lành.
 “Yêu thương kẻ thù” là một nghĩa cử anh hùng, một nổ lực vượt thắng tình cảm tự nhiên, vượt trên phản ứng thường tình của con người. “Yêu thương kẻ thù” là bước vào thế giới siêu nhiên của con cái Chúa, sống nhân hậu và hoàn thiện như Chúa Cha trên trời. Khi dạy “Hãy yêu kẻ thù”, Chúa Giêsu không có ý cổ võ sự nhu nhược, nhát đảm nhưng là để nêu cao tinh thần bao dung, hiền từ quãng đại, tha thứ cho anh chị em của chúng ta. Chính Chúa Giê-su đã làm gương khi Ngài xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ hành hạ mình, đóng đinh mình trên thập giá. Chính hành vi cao cả này đã thể hiện trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa. Đó cũng là nét cao quý nhất của Chúa Giê-su muốn trao gửi đến chúng ta. Người đến để yêu thương và cứu chuộc con người. Người đến để tha thứ và đem lại cho con người cơ may để sám hối và canh tân. Chính Chúa Giêsu mở ra con đường mới cho chúng ta noi theo. Con đường mới đó là lấy thiện thắng ác, lấy tình yêu vượt thắng hận thù. Chỉ có yêu thương như Chúa Giêsu mới làm cho chúng ta không còn thù hận với anh chị em của mình nữa.
Trong cuộc sống, chúng ta va chạm nhau rất nhiều qua lời nói vô tình, cử chỉ vô ý, một câu truyện bịa đặt cũng có thể là nguyên nhân của chuyện thù ghét oán hờn. Chúng ta cố gắng xây dựng hòa bình bằng sự chân thật và tình yêu thương tha thứ. Như thánh Phaolô khuyên dạy chúng ta: Anh em đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn (Ep 4,26).
Chúa Giêsu đến trần gian để đẩy lui sự ác, xóa bỏ tội lỗi. Chúa không đến để tiêu diệt người tội lỗi mà để cứu vớt. Tình yêu là vũ khí mạnh nhất để đẩy lui tội lỗi nơi con người, làm thay đổi một con người. Chỉ có tình thương mới xóa bỏ hận thù, ghen ghét, đố kỵ. Tình yêu có thể biến kẻ thù thành bạn hữu. Tình yêu có sức mạnh sáng tạo và cứu độ. Đối với người Kitô hữu, lý do căn bản để yêu thương kẻ thù chính là Lời Chúa: “Anh em hãy yêu kẻ thù…Như vậy phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao” (Lc 6,35)
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá, Chúa đã nêu gương tha thứ cho những kẻ giết Chúa. Xin Chúa củng cố tình thương của Chúa trong trái tim chúng con, để mỗi ngày chúng con luôn biết yêu thương và tha thứ cho anh chị em của chúng con nhiều hơn nữa. Amen.