CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Lời Chúa: (Mt 5, 38-48).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.
-Mắt đền mắt, răng đền răng: Đó là luật thời Cựu Ước (Xh 21, 23-25; Lv 24, 19-20; Đnl 19,21): Nếu ai làm cho người khác bị thiệt hại điều gì, thì người đó phải chịu thiệt hại tương đương. Mục đích của luật này là để giới hạn việc trả thù, không được vượt quá sự thiệt hại đã gây ra.
-Hãy đi với nó hai dặm: Người môn đệ của Chúa phải biết luôn luôn giúp đỡ và phục vụ không giời hạn.
-Hãy để cho nó lấy cả áo ngoài:  “áo trong” là áo dài, giống như cái bao, mặc ở trong. Người nghèo nhất cũng có nhiều áo trong để thay đổi. “Áo ngoài” giống như cái mền, để mặc bên ngoài ban ngày, ban đêm thì dùng làm mền. Mỗi người Do Thái thường chỉ có một áo ngoài. Luật Do Thái không cho phép tước đoạt áo ngoài của người khác (Xh 22, 26-27). Người môn đệ của Chúa  thì sẵn sàng vui  chịu những ngược đãi.
-Ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi:  Người Do Thái không được phép cho người đồng bào mình vay lấy lãi (Xh 22,24; Lv 25, 35-37; Đnl 15, 7-11).
KỂ chuyỆn ĐỨc Giêsu
1.Không được trả thù:
“Đừng chống cự người ác”
-Luật xưa cho phép báo thù: “Mắt đền mắt, răng đền răng”, nhưng luật bác ái của Phúc Âm Chúa Giêsu không cho phép như vậy. Người Kitô hữu không bao giờ được thù hận hay báo oán.
-Chúa Giêsu đã làm gương trước cho người Kitô hữu chúng ta noi theo: Người đã không đáp lại sự dữ bằng sự dữ, nhưng đáp lại sự dữ bằng sự lành. Người đã vui chịu để kẻ ác vu khống, chịu vác Thánh giá nặng nề, chịu đóng đinh vào Thập giá đau đớn, chịu chết nhục nhã.
-Các thánh Tử Đạo Việt Nam cũng đã làm gương cho chúng ta noi theo: các ngài đã vui chịu ngược đãi, chịu chết cách bất công tàn ác, nhưng lòng không oán hận hờn căm.
2.Hãy yêu kẻ thù:
“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện  cho những kẻ ngược đãi anh em”
-Luật xưa cho phép ghét kẻ thù: “Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù”, nhưng Chúa Giêsu dạy hãy yêu thương hết mọi người, phải làm điều tốt cho tất cả mọi người, kể cả những người làm khổ chúng ta.
-Chính Thiên Chúa là Cha trên trời đã làm gương trước cho chúng ta: “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” . Là con cái của Chúa Cha, Đấng ngự trên trời, chúng ta phải cố gắng trở nên giống như Người.
-Chính Chúa Giêsu cũng đã làm gương trước cho chúng ta noi theo. Người đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đã giết mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”  (Lc 23, 34).
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Là người có đạo, chúng ta phải ý thức yêu thương bác ái là việc chính trong đạo, là ưu tiên hàng đầu, là điều phải làm trên tất cả mọi việc. Sống đạo là luôn luôn yêu thương và chỉ có yêu thương mà thôi, không có gì khác. Chúng ta làm các việc đạo như đi lễ, đọc kinh cầu nguyện, xưng tội rước lễ…Tất cả những việc đó đều rất tốt, rất cần, nhưng phải kèm theo đời sống bác ái yêu thương với hết mọi người. Chúa sẽ thưởng công Nước Trời cho chúng ta, nếu chúng ta biết vì Chúa mà yêu thương hết mọi người.
Cầu nguyện
Lạy  Chúa Giêsu ! con biết yêu thương mọi người là khó lắm. Tự sức con không thể được. Nhưng con xin hứa với Chúa là con sẽ cố gắng. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho con. Amen