CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Lời Chúa: (Mt 5, 17-37).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.
-Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ: đây là cách người Do Thái gọi để chỉ chính Kinh Thánh, tức là phần Cựu Ước của chúng ta ngày nay.
-Kiện toàn:  Chúa Giêsu đến để “kiện toàn” Kinh Thánh, có nghĩa là Người đem đến cho Kinh Thánh ý nghĩa trọn vẹn.
-Một chấm một phết: là con chữ nhỏ nhất trong bảng chữ cái Do Thái.
-Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp:  Chúa Giêsu không cho phép việc rẫy bỏ vợ (ly dị), trừ khi đó là hôn nhân không thành phép do ngăn trở, thí dụ do họ máu.
KỂ chuyỆn ĐỨc Giêsu
1.Đức Giêsu đến để kiện toàn đời sống đạo:
“Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn”
-Người Do Thái giữ luật, nhưng chỉ chú tâm sao cho đúng theo hình thức bề ngoài, chi li, vụn vặt. Họ nghĩ rằng thờ phượng Thiên Chúa là phải giữ cho đúng hàng ngàn những khoản luật do các Kinh sư giải thích thêm ra.
-Chúa Giêsu cho thấy thờ phượng Thiên Chúa không phải ở chỗ tuân giữ vô số những lề luật chi li nhỏ nhặt, không phải chỉ ở hình thức bề ngoài…Nhưng ở TÌNH YÊU. Người dạy điều chính yếu trong đạo là lòng MẾN CHÚA và YÊU NGƯỜI (Mt 22, 34-40).
2.Chúa Giêsu đề cao đức bác ái:
“Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa”
-Chúa Giêsu đặc biệt chú trọng đến đức bác ái thương người: những tội ta nghĩ là nhỏ, như: “giận anh em mình”; “mắng anh em mình”; “chửi anh em mình”…thì Chúa cho là đáng “đưa ra toà”, thậm chí “đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt”. Chúa xem tội lỗi phạm đến đức bác ái là tội lớn, vì giới luật bác ái yêu thương  là giới răn chính trong đạo.
-Chúa Giêsu còn coi việc làm hoà với anh em mình quan trọng hơn là dâng của lễ cho Chúa: “Hãy bỏ của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy trước đã”.
-Chúa Giêsu dạy phải tôn trọng người phụ nữ, và chồng không được bỏ vợ mình, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất chính (Lv 18,6-18; Cv 15,29; I Cr 5,1)
3.Chúa Giêsu dạy phải tôn trọng sự thật:
“Có thì phải nói có, không thì phải nói không”
-Chúa muốn chúng ta phải thành thật trong lời nói, không được thêm thắt, không được quanh co gian dối. Mọi dối trá đều do ma quỷ, bởi vì ma quỷ chính là “kẻ nói dối”
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Bài học Chúa Giêsu dạy hôm nay: phải bác ái trong lời nói với nhau, nhất là giữa mọi người trong gia đình. Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng ngày lễ Thánh Gia 2013: “Hãy giữ gìn vẻ đẹp truyền thống trong đời sống gia đình, như nói năng nhỏ nhẹ, cư xử hoà nhã tế nhị, biết nói lời “xin phép”, “xin lỗi”, “cám ơn”: 3  tiếng thông  thường  nhưng  rất  quan  trọng”.
Chúng ta hãy dốc lòng không bao giờ nóng nảy, nặng lời chửi mắng nhau, nhưng “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Nhất là không bao giờ dối trá trong lời nói: “Có thì nói có, không thì nói không”
Cầu nguyện
Lạy  Chúa Giêsu ! con cảm tạ Chúa đã dạy chúng con sống yêu thương nhau, trong lời ăn tiếng nói cũng như trong việc làm. Xin Chúa ban ơn giúp gia đình chúng con biết “trên kính dưới nhường, mọi người hoà thuận yêu thương nhau. Amen.