CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH NĂM C

Lời Chúa: Ga 14,23 – 29.
-“Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em”
Ba năm chung sống với Thầy, được Thầy dạy dỗ bao điều, thế mà các môn đệ vẫn không hiểu hết, không nhớ hết.
Phúc Âm thường không dấu diếm những yếu kém, lỗi lầm của các ông. Nhiều điều Chúa nói các ông chẳng hiểu gì cả, chẳng nhớ gì cả.
Có lần Chúa phải khiển trách các ông: “Cả anh em nữa, bây giờ mà anh em vẫn còn ngu tối sao?”  (Mt 15,16).
Có khi Chúa phải than lên: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà, Tôi phải ở cùng các người và chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?”  (Lc 9, 41).
Nhiều lần Chúa buồn phiền vì các ông: “Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em chai đá thế? Anh em không nhớ sao? (Mc 8,17-18).
Cả Phêrô cũng có lần khiến Chúa phải nặng lời:“Satan lui lại đằng sau, anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa”  (Mc 8,33).
Ngay khi Người đã sống lại và sắp lìa xa các ông, các ông vẫn không chịu tin: “Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy”  (Mc 16, 14).
-“Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi”
Chắc chắn Chúa đã phải hết sức nhẫn nại, khoan dung để dạy dỗ các ông.
Chúa vẫn thương yêu các ông, chọn các ông, vẫn dùng các ông như những Tông đồ của Chúa, sai các ông đi thi hành sứ vụ của Chúa.
Đó là điều an ủi chúng ta, là niềm hi vọng cho chúng ta, bởi vì hôm nay chúng ta cũng chẳng hơn gì các môn đệ ngày xưa: yếu đuối cứng tin, nhiều sai sót lầm, biết bao lần làm buồn  lòng Chúa…Nhưng Chúa vẫn không chê bỏ, vẫn thương, vẫn nhận chúng ta làm môn đệ, vẫn giao sứ vụ và sai chúng ta  đi…
-“Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”
Ngày xưa, khi đã về trời, Chúa gửi Thánh Thần xuống đầy lòng các ông, biến đổi các ông, dạy dỗ các ông, soi sáng trí khôn các ông, đốt lửa mến Chúa yêu người trong lòng các ông.
Nhờ Chúa Thánh Thần, các ông được đổi mới, trở thành Tông đồ của Chúa, can đảm sống và làm chứng cho đức tin, bất chấp gian nan hiểm nguy: “Không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta”  (Rm 8, 35.39).
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Chúng ta hãy tin vào Tình yêu của Thiên Chúa, nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người đã ban cho chúng ta Thánh Thần của Người.
Ơn Chúa Thánh Thần ban xuống cho chúng ta qua các Bí Tích trong Hội Thánh, trong cuộc sống mỗi ngày, có khi trong cả những khó khăn, những đau khổ…
Có Chúa Thánh Thần ở cùng chúng ta, dạy dỗ ta, soi sáng ta, biến đổi ta. Hãy năng nhớ đến Chúa Thánh Thần, cầu xin với Chúa Thánh Thần, vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn bình an của Chúa. Con xin phó thác nơi Chúa mọi lo lắng ưu phiền trong cuộc sống của con. Xin ban Chúa Thánh Thần Đấng An Ủi đến cùng con.
Amen