CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH – NĂM A

Lời Chúa: (Ga  14, 15-21).
Đầu lễ:
Hôm nay, Chúa Nhật 6 Phục sinh, Lời Chúa nói với chúng ta về việc Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần để ở với các môn đệ luôn mãi, còn phần Chúa Giêsu, tuy sẽ chịu chết, sống lại và lên trời, nhưng chính Người vẫn còn hiện diện cách nhiệm mầu trong Hội Thánh, đặc biệt nơi Bí Tích Thánh Thể. Xin cho mỗi người trong chúng ta trong thánh lễ này, luôn biết cậy trông vững vàng và luôn biết tin tưởng vào hoạt động của Chúa trong Hội Thánh để ta yêu mến và gắn bó với Hội Thánh hơn nữa.
Suy niệm: 
  1. “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”
Người Kitô hữu là người có Đức Kitô, nhờ theo Ngài và yêu mến Ngài. Ai không yêu mến Ngài, không theo Ngài, thì không có Ngài, nên họ không phải là Kitô hữu đích thực. Khi yêu mến Ngài, chúng ta sống trong Ngài: “Anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em”. Người ta chỉ sống trong nhau vì nhau, cho nhau khi người ta yêu thương nhau thật sự. Vì thế, chúng ta chỉ sống trong Đức Kitô và được Đức Kitô sống trong ta khi yêu mến Ngài.
Nhưng làm sao yêu mến Ngài được khi mà ta không hề thấy Ngài cách hữu hình, không nghe Ngài nói trực tiếp, không động chạm đến Ngài? Chúa cho chúng ta một tiêu chuẩn để dựa vào đó mà biết mình có yêu Ngài hay không: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Vậy để yêu mến Chúa thì chúng ta phải giữ Điều răn của Chúa. Và Điều răn của Chúa là gì? Chúa xác định rõ ràng điều răn cốt yếu: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau” (Ga 13,34). Ai yêu thương những người gần gũi mình, những người mình gặp gỡ hằng ngày, người ấy mới thật sự yêu mến Thiên Chúa.
  1. “ Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với an hem luôn mãi” ( c 16).
“Đấng Bảo Trợ” khác sẽ ở cùng các môn đệ luôn mãi, chính là “Chúa Thánh Thần “. Như vậy, khi Chúa Giêsu không còn hiện diện hữu hình nữa, có nghĩa là nơi trần thế, Người đã hoàn tất mầu nhiệm cứu chuộc, thì Chúa Thánh Thần sẽ hiện diện cách cụ thể để điều khiển con thuyền Hội Thánh, hướng dẫn cuộc đời mỗi người trong chúng ta. Theo đó, Chúa Thánh Thần sẽ đến với những ai tin vào Đức Kitô, và nhờ đó, những ai chưa tin vào Đức Kitô, thì Chúa Thánh Thần chính là Người sẽ hướng dẫn họ trở thành chứng nhân Tin Mừng Nước Trời. Đồng thời chính Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đón nhận Lời Chúa là Lời Chân Lý, giúp chúng ta nhận biết mình có tội và hối cải, và giúp chúng ta tiến bước trong giới luật yêu thương.
Từ nay để gặp gỡ Chúa, để yêu mến Chúa, để sống với Chúa, cần phải có đức tin và tình yêu. Tin và Yêu là hai cánh cửa mở vào sự sống thần linh. Tin và Yêu không chỉ cho ta nhìn thấy Chúa, gặp gỡ Chúa mà còn cho ta được tham dự vào sự sống của Chúa. Sự sống đó là hiệp thông, như Chúa Cha ở trong Chúa Con và như Chúa Con ở trong Chúa Cha, ta sẽ được ở trong sự sống mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi và Ba Ngôi đến ở trong ta như lời Chúa Giêsu nói : “Ngày đó, anh em sẽ biết Thầy ở trong Cha Thầy, Thầy ở trong anh em và anh em ở trong Thầy. Ai có và giữ các giới răn của Thầy, người ấy là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ cho người ấy biết Thầy” (Ga 14,20-21)
Cầu nguyện:
Nguyện xin Chúa Kitô Phục sinh luôn đồng hành với chúng ta và chúc lành cho cuộc đời chúng ta được bình an để chúng ta mãi trung thành với Chúa.