CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH B

Lời Chúa: Ga 15,9 – 17
Đầu lễ:
Điểm nhấn của bài Tin Mừng hôm nay là gương yêu thương và hy sinh của Chúa Giêsu. Chính vì thế, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy bắt chước Chúa mà yêu thương nhau: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết yêu thương lẫn nhau trong gia đình: giữa vợ chồng với nhau; giữa cha mẹ với con cái với nhau; giữa anh chị em với nhau. Bên cạnh ấy, chúng ta cũng xin Chúa cho chúng ta luôn biết yêu thương, luôn biết chia sẻ giữa hàng xóm láng giềng với nhau trong các buôn làng của mình, cũng như nơi chính Giáo xứ của chúng ta.
Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy”. Sau đó Ngài mời gọi các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Để anh em biết yêu thương nhau, thì anh em phải: “anh em (hãy) giữ các điều răn của Thầy và ở lại trong tình thương của Thầy”
Như vậy, Chúa Cha nêu gương cho Chúa Giêsu noi theo, và Chúa Giêsu lại nêu gương cho chúng ta noi theo. Chúa Giêsu cũng đã nói rõ điều ấy: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,15). Vì thế, bổn phận của chúng ta là tiếp tục nêu gương tốt cho nhau, và cho mọi người. Nhờ đó, chúng ta trở nên “muối cho đời” và “ánh sáng cho trần gian” (x. Mt 5,13-16).
Gương của Chúa Giê-su trong việc yêu thương chúng ta là: Ngài yêu bằng những hành động cụ thể, nghĩa là hy sinh thật sự cho người mình yêu. Nhưng hy sinh cao độ nhất của Chúa Giê-su là hy sinh chính mạng sống mình: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Chúa Giêsu đã thực hiện chính sự hy sinh cao độ ấy, đó là “Chúa Kitô đã chết vì chúng ta” (Rm 5,6.8; x. Ep 5,2; 1Ga 3,16).
Như vậy, một trong những lý do quan trọng khiến chúng ta phải yêu thương nhau, đó là chính Thiên Chúa Cha và Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta: “Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau” (1Ga 4,11); “Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1Ga 4,19); “Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em” (1Ga 3,16).
Khi yêu thương nhau, Chúa mời gọi chúng ta trước tiên phải biết tôn trọng lẫn nhau. Dù người đó có làm trái ý ta, dù tính tình của họ khác ta, ta cũng phải tôn trọng họ, bởi vì mọi người là hình ảnh của Thiên Chúa. Có như thế, chúng ta mới tránh được những xung đột, sứt mẻ trong tình yêu thương nhau giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em với nhau.
Bên cạnh ấy, có rất nhiều người mà chúng ta chưa yêu thương họ được. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta luôn biết cố gắng yêu thương họ. Để làm được điều này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta phải biết dẹp bỏ mọi thành kiến, mọi kỳ thị, phải tôn trọng họ, ngay cả khi họ có những khuyết điểm, lỗi lầm, ta vẫn phải tôn trọng con người của họ, và yêu thương họ.
Đức Giêsu nói “Chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con”. Theo lời Chúa dạy, chúng ta hãy cố gắng yêu thương tất cả mọi người, và theo gương Chúa làm, chúng ta hãy cố gắng tôn trọng tất cả mọi người.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu thương chúng con, bằng một tình yêu thương vô bờ bến, xin cho chúng con cũng biết yêu thương mọi người chung quanh chúng con bằng những việc làm cụ thể, chứ không phải chỉ trên đầu môi chót lưỡi. Xin cho mọi người sống chung quanh chúng con cảm nghiệm được tình yêu chân thật của chúng con dành cho họ, để chính họ cũng biết yêu thương anh chị em mình nhiều hơn nữa.