CHÚA NHẬT 5 TN – C

Lời Chúa: (Lc 5, 1-11).
1Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để nghe lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ Ghennêxarét. 2Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3Ðức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. 4Giảng xong, Người bảo ông Simôn: Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá». 5Ông Simôn đáp: «Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới». 6Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7Họ Làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. 8Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Ðức Giêsu và nói: «Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!» 9Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simôn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simôn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Ðức Giêsu bảo ông Simôn: «Ðừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá. 11Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
Chú giải
-“Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn”  (5,3): Để rao giảng “Lời Thiên Chúa”  (5,1) cho dân chúng, Đức Giêsu cần đến sự giúp đỡ của con người, ở đây là xin ông Simôn Phêrô cho mượn chiếc thuyền. Làm “Tông đồ” chính là làm người cộng sự viên cho Chúa. Chúa chỉ sai đi làm việc cho Người những ai đồng ý cộng tác với Người.
-“Từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá” (5,10): Đức Giêsu kêu gọi Simôn Phêrô trở thành một người thợ đánh cá khác, đó là “Qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối”  (Ga 11,52).
-Rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người”  (5,11): Của cải của các ông chẳng có bao nhiêu, nhưng đó là tất cả đời họ: chiếc thuyền, lưới đánh cá, căn nhà, gia đình, và cả cái nghề đánh cá của họ nữa…Từ nay tay trắng để đi theo Chúa.
Kể chuyện Đức Giêsu
-“Chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới
Sáng hôm ấy, bên bờ hồ Ghênnêxarét, ông Simôn và các bạn chài Giacôbê và Gioan đang giặt lưới, dáng vẻ mệt mỏi và buồn sầu…Nghề đánh cá của các ông thật vất vả, lại nguy hiểm, thường phải đương đầu với sóng to gió lớn, có khi “phải vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả”  (5,5) như các ông hôm nay.
Chúa Giêsu đến, Người xin Simôn cho mượn chiếc thuyền và nhờ ông chèo ra xa bờ một chút, để Người ngồi đó mà giảng cho dân chúng chen chúc trên bờ. Chắc chắn Simôn và các bạn ông cũng chăm chú lắng nghe những lời của Chúa.
Giảng xong, Đức Giêsu bảo ông Simôn: Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”  (5,4). Simôn thầm nghĩ trong lòng, mình là ngư phủ đánh cá chuyên nghiệp, có kinh nghiệm dư thừa, mà còn chẳng làm gì được. Còn ông Giêsu này…chỉ là người thợ mộc, có biết gì về chuyện chài lưới đâu?
Nghĩ vậy, nhưng ông vẫn tin và vâng phục: “Dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”  (5,5). Các ông làm như vậy và bắt được vô số cá. Simôn sợ hãi vì biết rõ ràng đây không do công trạng gì của mình, nhưng chỉ có thể là nhờ Chúa thôi. Ông sấp mình xuống dưới chân Chúa và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. Lúc đó, Chúa mới giao sứ vụ cho ông: “Từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá”, nghĩa là qui tụ loài người lại, thu phục họ về Cho Thiên Chúa.
-“Ðừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói: “Hãy ra khơi”. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nói: “Hãy ra đi đến vùng biên” để loan báo Tin Mừng. Nghĩa là đừng quanh quẩn ở gần bờ, đừng đóng cửa ở trong nhà, vì sợ hãi, vì thiếu tin tưởng, vì thất bại mà nản chí ngã lòng. Nhưng hãy ra khơi, hãy đi xa, nơi có thể có sóng to gió lớn, có biết bao hiểm nguy, để đánh bắt các linh hồn về cho Chúa.
Biển khơi chính là thế giới của nhân loại hôm nay. Trong thế giới đó, Giáo Hội ngày càng trở nên bé nhỏ, yếu ớt. Có quá nhiều trở ngại, nhiều hiểm nguy, làm cho chúng ta ngại không dám xông vào sứ mạng rao giảng ơn cứu độ cho con người.
Tuy nhiên, dựa vào Lời Chúa, người môn đệ Chúa hôm nay phải ra chỗ sâu mà thả lưới. Cứ tin nơi Chúa và làm hết sức mình, rồi Chúa sẽ giúp.
Hãy noi gương các Vị Thừa Sai đầu tiên lên miền đất Tây Nguyên này: lúc bỏ quê hương ra đi, các ngài không có gì cả, tiếng nói không biết, phong tục không quen, nhà cửa không có…chỉ có trong tim một tình yêu vô hạn đối với Chúa và các linh hồn, rồi hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Chúa đã cho các ngài bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới”.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Các Môn đệ, cũng như các Vị Thừa Sai Tây Nguyên đã mau mắn đáp lời Chúa Giêsu kêu gọi “Hãy theo Thầy”, để đi theo Chúa, từ bỏ tất cả, hiến thân cho sứ vụ thả lưới bắt các linh hồn về cho Chúa giữa biển đời trần gian, hiến dâng tất cà cho Chúa và cho tha nhân.
Lời mời gọi ấy của Chúa, hôm nay cũng được gửi đến cho tất cả chúng ta. Đừng sợ khi thấy mình yếu đuối tội lỗi. Hãy tin vào Chúa. Cứ một lòng theo Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Cha Giầu Lòng Thương Xót, con là kẻ tội lỗi. Xin xót thương con. Xin biến đổi con. Xin giúp con biết loan báo tình thương của Cha cho mọi người. Amen
Câu chuyện minh họa:
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, khi được bầu chọn lên ngôi Giáo hoàng, đã rất run rẩy lo sợ. Trong bài viết “Lời tâm tình đầu tiên” của ngài, ngài chia sẻ cảm xúc đó: “Tôi cảm thấy bất xứng và lo lắng trước trách nhiệm nặng nề Chúa giao phó, nhưng “Ơn Chúa đủ cho tôi” (II Cr 12,9)... Rồi Đức Giáo hoàng nói tiếp: “…Khi ấy, tôi cảm thấy như bàn tay quyền năng của Thiên Chúa nắm chặt lấy tay tôi. Tôi như nhìn thấy ánh mắt tươi cười của Chúa, và nghe thấy tiếng Chúa nói với tôi đặc biệt lúc này: “Con đừng sợ”. Và tôi đã trả lời như Mẹ Maria: “Xin vâng”.