CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Lời Chúa: (Mt 5,13-16).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-“Muối cho đời”  (5,13): các môn đệ của Chúa Giêsu có sứ mạng Truyền giáo. Như muối làm cho đồ ăn được mặn mà tốt tươi, người môn đệ cũng phải làm cho Tin Mừng của Chúa biến đổi thế gian nên tươi đẹp tốt lành.
-“Ánh sáng cho trần gian”  (5,14): Thế gian còn nhiều bóng tối của tội lỗi và đau khố (8,12) do “Quyền lực của bóng tối”  (Lc 22,53) là ma quỷ. Người môn đệ của Chúa ở giữa thế gian như những ngọn đèn tỏa sáng “đặt trên đế soi sáng cho mọi người”, để mọi người nhận ra Đức Kitô chính là “Ánh Sáng thật cho nhân loại, ánh sáng chiếu soi trong bóng tối”  (Ga 1,4-5).
-“Để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”  (5,16): Người môn đệ làm các việc tốt, không phải để khoe mình: “Anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy…cốt để người ta khen”  (6,1-2), nhưng để giúp mọi người nhận ra và “tôn vinh Cha, Đấng ngự trên trời”  (5,16).
KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
Đức Giêsu là Đấng đến để cứu độ trần gian, “Người là ánh sáng thế gian”  (Ga 8,12), ban sự sống cho loài người.
Hôm nay, Lời Chúa dạy người môn đệ của Người cũng phải trở nên “muối cho đời”  (5,13) và “ánh sáng cho trần gian”  (5,14), và đừng để cho “muối nhạt đi”  hay “che giấu đèn…lấy thùng úp lại”  không cho ánh sáng soi sáng cho mọi người.
Được làm môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta là người có phúc, chúng ta được nhiều ơn lành của Chúa. Hãy biết cảm tạ Chúa và dùng những ơn lành đó để trở nên muối và ánh sáng cho đời.
Đâu là những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta?
1.Ơn Đức Tin
Đức tin là ơn quý giá lắm, tốt đẹp lắm.
Tin Thiên Chúa là Cha của tôi, tôi là con của Người.
Tin Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ tôi, chết cho tôi.
Tin Chúa Thánh Thần là sức mạnh của tình yêu trong tôi, biến đổi tôi…
Đức Tin ấy làm cho cuộc đời tôi sáng lên đẹp lên, đời tôi có một hướng đi, lòng tôi có một sức mạnh giữa những khó khăn của cuộc sống.
Khi tôi cầu nguyện với Đức Tin, Thiên Chúa Ba Ngôi đổ vào lòng tôi nguồn ơn thiêng, có sức thay đổi con người tôi, tôi trở thành một người mới…Đức Tin quý lắm !
2.Ơn Lời Chúa
Chúa còn ban cho tôi một ơn cao quý khác: Ơn Lời Chúa.
Lời Chúa là ánh sáng soi đường dẫn lối tôi đi.
Đọc Lời Chúa, nghe Lời Chúa, là tôi được gặp gỡ chính Chúa.
Được gặp Chúa, đời tôi tràn đầy niềm vui và hi vọng. Vui và hi vọng trong những thành công và trong cả những thất bại;  Vui và hi vọng khi tôi làm điều lành và cả những lúc tôi sa ngã yếu đuối…Lời Chúa là ơn cao quý lắm !
3.Ơn Phép Thánh Thể
Khi tôi đi lễ, tôi rước Chúa Giêsu vào lòng tôi. Chúa ở với tôi. Chúa đi vào cuộc đời tôi.
Lòng tôi có Chúa. Đời tôi có Chúa.
Chúa biến đổi tôi, Chúa san sẻ vào lòng tôi những gì là của Chúa: dần dần tôi biết suy nghĩ như Chúa, nói năng như Chúa, sống như Chúa: “Không phải là tôi sống nữa, nhưng chính Đức Kitô sống trong tôi”  (Gl 2,20).
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Làm môn đệ của Chúa, chúng ta được Chúa yêu thương ban cho nhiều ơn lành. Đó là Ơn Đức Tin; Ơn Lời Chúa; Ơn Phép Thánh Thể. Đó là những ơn rất quý, biết bao nhiêu người khác không được như chúng ta.
Hãy đón nhận những ơn Chúa ban: hết lòng Tin yêu Chúa; Đọc và nghe Lời Chúa; Đi Lễ và Rước Chúa.
Hãy đón nhận ơn Chúa để trở thành muối và ánh sáng cho đời, nghĩa là biết yêu thương giúp đỡ mọi người và biết rao truyền tình thương của Chúa cho mọi người.
Cầu nguyện
Lạy  Chúa Giêsu, biết bao lần con đã coi thường không biết đón nhận những ơn lành Chúa đã ban cho con. Biết bao lần con cũng đã không biết chia sẻ cho anh em những ơn lành Chúa đã ban cho con. Xin Chúa tha thứ. Xin Chúa biển đổi con mỗi ngày trở nên muối và ánh sáng cho mọi người. Amen