CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH NĂM C

Lời Chúa: Ga 13,31 – 35.
Đầu lễ:
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “anh em hãy yêu thương nhau”. Đó là nét đặc thù của người Ki tô hữu của chúng ta. Nó còn là dấu chỉ sáng giá nhất chứng tỏ chúng ta là môn đệ của Chúa Giê-su. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết yêu thương nhau nơi gia đình của chúng ta, nơi  giáo xứ của chúng ta, nơi buôn làng của chúng ta nhiều hơn nữa.
Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ:“Các con hãy yêu nhau như Thầy đã yêu…”. Người nhấn mạnh đây là “Điều Răn Mới”…, là một lệnh mệnh của Thầy trước khi ra đi về cùng Cha.
Chúa Giêsu khi đến trần gian là để hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu, một tình yêu của Thiên Chúa (Ga 15,9.13).Chúa Giêsu dạy: “Yêu thương tha nhân như chính Chúa yêu thương chúng ta”. Yêu như Chúa Giêsu, đó là Ngài quỳ gối xuống rửa chân cho các môn đệ của mình, một cử chỉ phục vụ như người tôi tớ phục vụ chủ (Ga 13,14). Tình yêu Chúa Giêsu đối với chúng ta là ân cần, tận tâm, vô vị lợi (x. Ga 13,13-16; 15,16-19; Rm 15,13). Đỉnh cao tình yêu của Chúa Giê-su là Người đã hiến thân mình cho nhân loại đến cùng, nghĩa là cho đến chết (Ga 13,1; 15,12-14). Thật thế, Chúa đã yêu thương chúng ta đến độ Ngài sẵn sàng chết để chúng ta được sống, Thánh Gioan đã xác quyết: “Tình yêu cốt tủy ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau” (1Ga 4,10-11).
Hơn nữa  yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta, đó là dấu chỉ chúng ta trở nên người môn đệ của Chúa Kitô: “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 35)
Khi chúng ta sống trong yêu thương, chúng ta được mời gọi phải biết “Nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy sự chân thật…” (1 Cr 13,4-6).
Với tấm lòng luôn biết yêu thương nhau, chúng ta sẽ luôn biết phục vụ lẫn nhau, bởi vì khi chúng ta biết cho đi thì là lúc chúng ta được nhận lại. Hạnh phúc đến từ lòng yêu thương và cũng từ sự yêu thương anh em mình mà chúng ta nhận được hạnh phúc.
Hơn bao giờ hết, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tập sống tinh thần yêu thương ấy ngang qua việc hãy yêu thương kẻ thù của mình. Bởi vì yêu được kẻ thù, ấy là chúng ta đang thực thi cốt lõi của tình yêu, là phản ảnh lòng dạ thương xót của Thiên Chúa nơi gia đình của chúng ta, nơi buôn làng của chúng ta.
Bên cạnh ấy, khi người anh chị em chúng ta xúc phạm đến ta, hãy coi nhẹ lỗi của họ, sẵn sàng tha thứ cho họ. Tiếp theo, noi gương Đức Giêsu trên thập giá, Ngài không ngớt cầu xin Chúa Cha tha cho kẻ hại mình. Vì thế, khi gặp phải những người hại ta, hãy cầu nguyện cho họ. Xin cho họ được bình an. Cuối cùng, khi bị hiểu lầm, vu khống, bị khinh chê, bị xem thường, ta hãy vui mừng, bởi lẽ, đó là lúc ta được tôn vinh vì đang được hiệp thông với Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá.
Ước gì, xin Chúa cho chúng ta luôn biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Đấng hiện thân của lòng thương xót, xin Chúa ban cho chúng con được ở lại trong tình yêu của Chúa và luôn biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu và thương xót chúng con. Amen.