CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – NĂM A

Lời Chúa: (Ga  14, 1-12).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.
-Anh em đừng xao xuyến: Chúa Giêsu đang ngồi ăn bữa tiệc ly với các môn đệ. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, Chúa sẽ rời xa các ông: Người sẽ bị bắt, bị giết chết. Lòng các môn đệ lúc này thật buồn sầu lo lắng. Chúa an ủi các ông.
-Nhà Cha của Thầy: chính là Thiên đàng, là “nhà” của Thiên Chúa, có đủ “chỗ ở” cho tất cả mọi người. Thiên đàng thì rộng rãi như chính tấm lòng bao dung của Thiên Chúa
-Thầy sẽ trở lại: Chúa Giêsu nói rõ Người sẽ trở lại trần gian vào ngày tận thế. Ngày đó, Chúa Giêsu sẽ đến trong vinh quang, sẽ đón nhận các môn đệ của Người vào “chỗ ở” của Người.
KỂ chuyỆn ĐỨc Giêsu
1.Hãy tin vào Chúa Cha, và tin vào Chúa Con Giêsu:
“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”
-Chúa Giêsu biết lòng các môn đệ buồn lắm: bao năm tháng qua, Chúa đã ở với các ông, dạy dỗ các ông, chở che các ông…Nay Chúa sắp rời xa các ông, lòng các ông tràn ngập hoang mang ưu phiền. Chúa an ủi các ông bằng những lời có lẽ là yêu thương dịu dàng nhất trong Phúc Âm:“Anh em đừng xao xuyến…”
-Đừng xao xuyến, vì Chúa không ra đi mãi mãi như một người đã chết không bao giờ trở lại: Chúa chết là Người trở về với Chúa Cha (Ga 13,1). Chúa ra đi không phải để bỏ rơi họ, nhưng Người đi trước để dọn chỗ cho họ trong nhà Chúa Cha, và để đưa họ đi với Người: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em” (Ga 14,2)
-Do đó, hãy TIN. Hãy tin vào tình yêu của Chúa Cha: Người sẵn sàng tiếp nhận chúng ta vào trong Nhà của Người. Ngôi Nhà của Chúa Cha có chỗ cho tất cả mọi người. Mỗi con người khi sinh ra trên cuộc đời này đều đã có chỗ dọn sẵn cho mình trong Nhà của Chúa Cha. Hãy tin vào tình yêu của Chúa Giêsu,  bởi vì Người muốn tất cả chúng ta được ở với Người. Thiên đàng là nơi ở của Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng sẽ được ở với Người mãi mãi ở đó: “Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó” (Ga 14,3).
2.Chúa Giêsu là con đường đến với Chúa Cha:
“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”
-Nhưng làm sao để có thể đến được ngôi Nhà ấy của Chúa Cha? bằng lối đi nào? ông Tôma đã hỏi như thế: “Làm sao chúng con biết được đường đi ?” (Ga 14,5). Chúa Giêsu đã trả lời: “Chính Thầy là con đường… (Ga 14,6). Chúa Giêsu không chỉ cho chúng ta những lời khuyên, dạy cho chúng ta những việc phải làm, chỉ cho ta lối phải đi…mà thôi, Người còn nắm lấy bàn tay chúng ta và dẫn chúng ta đi. Người là bạn đường cùng đi với chúng ta. Ngươi thêm sức cho chúng ta đi. Người chính là con đường cho chúng ta đi.
-Chỉ một mình Chúa Giêsu là con đường duy nhất để đến với Chúa Cha, chỉ một mình Người dẫn chúng ta vào Nhà Cha, bởi vì Người là Con Một Yêu Dấu của Chúa Cha: “Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Người đến từ Chúa Cha (Ga 7,29; 8,42; 16,28); Người và Chúa Cha là một (Ga 17,22); Người ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Người (Ga 14,10.11); nhìn thấy Người là thấy Chúa Cha (Ga 14,9). Nhìn Chúa Giêsu ta mới biết Chúa Cha yêu thương chúng ta thế nào, và nhìn Chúa Giêsu ta mới biết phải sống thế nào cho xứng đáng làm con cái Thiên Chúa.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Chúa Cha yêu thương loài người chúng ta biết bao: Chúa đã dọn sẵn chỗ cho mỗi người chúng ta trong Nhà của Người. Mọi người trong gia đình mình phải sống làm sao để tất cả chúng ta mai sau đều được vào trong ngôi Nhà vĩnh cửu của Chúa Cha trên Thiên đàng. Ở đó, chúng sẽ được sống với Chúa Giêsu, với Đức Mẹ, với các Thánh, với tất cả những người thân yêu.
Muốn vậy, chúng ta dốc lòng đi Con Đường Giêsu: nghĩa là phải tin vào Chúa Giêsu, phải đi theo làm môn đệ Chúa Giêsu, phải làm theo lời Chúa Giêsu dạy, nhất là sống theo giới luật yêu thương của Chúa Giêsu là điều căn bản nhất trong Phúc Âm của Người.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa, Chúa là con đường dẫn chúng con đến với Chúa Cha, Chúa còn là người bạn đường tốt nhất cùng đi với chúng con. Con xin đi theo Chúa mãi mãi, suốt cuộc đời con. Amen