CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH – NĂM A

Lời Chúa: Ga 14,1 – 12
Đầu lễ:
Bài Tin mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu trả lời cho Tông đồ Tôma rằng: “Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Như vậy chính Chúa Giêsu là con đường dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, là ơn cứu độ duy nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho trần gian, là con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc viên mãn, hạnh phúc nước trời. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết chạy đến với Chúa Giêsu, cầu nguyện với Ngài, nương tựa vào Ngài và luôn yêu mến Ngài nhiều hơn nữa.
Suy niệm: 
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thoạt đầu nói về việc Ngài đi dọn chỗ cho các môn đệ, và chỉ cho các ông đâu là lối đường đưa họ đến đó. Sau đó, Tôma hỏi Chúa, “Chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường đi?”. Chúa Giêsu trả lời: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Chúa Giêsu không phải chỉ là người đưa đường dẫn lối; Ngài tự nhận mình là Con Đường, thậm chí là Con Đường độc nhất dẫn đến Chúa Cha: “Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (14,6). Mọi con đường cứu độ đều phải đi vào Con Đường Giêsu.
Chúa Giêsu là con đường duy nhất đưa chúng ta đến Thiên Chúa Cha, vì Ngài được Chúa Cha sai đến để cứu chuộc muôn người, làm trung gian giữa Thiên Chúa Cha và con người. Ngài là sự thật, vì ngài đã tỏ cho biết Thiên Chúa là Cha, thương yêu con cái loài người đến nỗi đã trao ban chính Con Một làm giá cứu chuộc con người. Ngài là sự sống, bởi vì ngài giúp chúng ta nhận biết Thiên Chúa Cha và Đức Kitô, Đấng Cứu Thế nhân loại.
Chúa Giêsu làm bảng chỉ đường, giúp chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Cha, Đấng hằng yêu thương, dẫn dắt chúng ta đi về Nước Trời. Tất cả những Lời ngài dạy, tất cả những việc Ngài làm, cách thức Ngài đón tiếp người nghèo, tha thứ cho kẻ tội lỗi, nâng đỡ những người đau khổ… là con đường mà chúng ta phải theo để đi về với Thiên Chúa Cha.
Chúng ta đang ở trong mùa Phục Sinh, mùa mừng Chúa sống lại. Chúa sống lại để đem lại ơn cứu rỗi cho chúng ta, để dẫn đưa chúng ta về Nhà Cha, Nước Trời. Và để có thể đạt được mục đích cuối cùng đó, chúng ta cần phải đi theo con đường của Chúa Giêsu đã đi: sống yêu thương bằng hành động, bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống, với những con người bằng xương, bằng thịt ở chung quanh chúng ta. Nghĩa là phải biết nổ lực cộng tác với mọi người để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, công bình hơn, nhân bản hơn. Đồng thời, cũng phải biết xây dựng chính mình, loại trừ những tính hư, nết xấu, thăng tiến bản thân hằng ngày bằng những việc thiện, việc tốt, việc lành. Nếu chúng ta thực hiện được điều đó trong cuộc sống, thì Nước Trời sẽ ở bên cạnh chúng ta và hạnh phúc thiên đàng sẽ là phần thưởng dành cho chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, xin cho chúng con biết đi trong con đường của Người. Amen