CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH B

Lời Chúa: Ga 15,1 – 8.
Đầu lễ:
Bài Tin mừng hôm nay nhắc đến hình ảnh và lời mời gọi của Chúa Giêsu với các Tông Đồ và mọi người tín hữu chúng ta: Thày là Cây Nho, chúng con là ngành nho… Những ngành nho chỉ sinh hoa kết trái nếu gắn liền với thân cây nho, thì chúng ta cũng chỉ có thể là môn đệ đích thực của Chúa , và ‘sinh nhiều hoa trái’ nếu chúng ta biết sống hiệp nhất với Chúa và hiệp nhất với nhau trong tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Khi chúng ta tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết siêng năng chạy đến với Chúa qua thánh lễ và qua đời sống cầu nguyện mỗi ngày, có như thế Chúa mới ở trong chúng ta và chúng ta mới ở trong Chúa.
Suy niệm:
Bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho và cành nho để nói đến sự thông hiệp giữa con người với Thiên Chúa. Cành nho phải gắn vào thân nho để sống và sinh hoa trái. Cành nho càng kết hợp chặt chẽ với cây nho thì càng sinh nhiều hoa trái. Qua hình ảnh này cây nho và cành nho, Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta điều kiện căn bản là biết kết hợp với Chúa, khi chúng ta kết hợp với Chúa, chúng ta sẽ có được nhiều ơn lành của Chúa cho chính bản thân chúng ta và cho người khác.
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái”(Ga 14,5). Mỗi người phải “ở lại trong Thầy”, bởi vì: “Không có Thầy, các con không thể làm được gì” (Ga 14,5). Nếu chúng ta được ở lại trong Chúa Giêsu, được kết hợp với Ngài thì chúng ta sẽ lãnh được sức sống của Ngài. Chúa Giêsu ở trong Thiên Chúa Cha nên khi kết hợp với Ngài, chúng ta cũng được kết hợp với Thiên Chúa Cha và múc được sự sống của Chúa Ba Ngôi.  Cho nên, mỗi khi chúng ta rước lấy Chúa vào lòng, là chúng ta được lưu lại trong Chúa.
Cành nho gắn với thân nho và liên kết với những cành khác. Cành nho nào không tiếp nhận nhựa sống sẽ cằn cỗi, khô héo. Nhựa sống trong thân cây lưu chuyển, cho mọi cành để cùng nhau sinh nhiều hoa trái. Chúng ta cần cộng tác với nhau trong các buôn làng, trong giáo xứ, cần nâng đỡ nhau, cần kết hợp với nhau trong mọi công việc của buôn làng, của giáo xứ, thì buôn làng của chúng ta, giáo xứ của chúng ta sẽ có Chúa hiện diện, sẽ có sự hiệp nhất, sẽ có sự yêu thương, biết lo lắng và biết quan tâm đến nhau.
Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Tách lìa Người, chúng ta không thể sống, càng không thể phát triển được. Thiên Chúa là dòng sông ân sủng. Khi kết hiệp với Người, ân sủng tuôn đổ vào linh hồn, làm cho chúng ta được sống và sống sung mãn. Ân sủng thấm nhập nội tâm, uốn nắn tình cảm, củng cố ý chí, sinh ra những hoa trái thiêng liêng trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa, chúng ta được sống sự sống của Người, nói lời nói của Người, hành động theo gương của Người, phán đoán theo chuẩn mực của Người, nhìn con người và sự việc bằng cặp mắt của Người, yêu thương bằng trái tim của Người. Chúng ta càng kết hiệp mật thiết với Chúa, thì chính Chúa sẽ hành động qua ta và vì thế, chúng ta sẽ trở nên người biết yêu thương, biết phục vụ, biết quan tâm đến người khác nhiều hơn trong cuộc sống của chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Đức Giêsu là Cây Nho Thật, xin cho chúng con biết kết hiệp mật thiết với Chúa. Xin hãy cắt tỉa những tính hư tật xấu trong chúng con, để chúng con sinh nhiều hoa trái yêu thương, bác ái, phục vụ mà Chúa hằng mong ước. Amen.