CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM C – Chúa Chiên Lành

Lời Chúa: Ga 10,27 – 30.
Đầu lễ:
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy đặc tính của người mục tử tốt lành là biết các con chiên của mình, biết đồng nghĩa với yêu. Khi thực sự yêu thì người mục tử sẵn sàng hiến mạng sống mình cho đoàn chiên. Chính Chúa Giê-su đã hiến mình cho con người, Ngài chính là người mục tử nhân lành. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết nhận ra tình yêu mà Chúa Giê-su luôn dành cho chúng ta và gia đình của chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống.
Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói “Ta biết chiên của Ta”. Ngài biết chiên Ngài bởi vì Ngài là mục tử tốt lành. Chúa Giêsu biết chiên của Ngài và chiên của Ngài cũng biết Ngài. Chúa Giê-su biết chúng ta nghĩ gì, cần gì, đang lo buồn về chuyện gì và đang hy vọng những gì. Chúa Giê-su là người mục tử tốt lành. Ngài muốn ban cho chúng ta sự sống đời này và cả đời sau.
Chúa Giêsu chính là vị mục tử tốt lành, yêu thương và tận tuỵ chăm sóc đàn chiên. Chính Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời (Ga 10, 28) và không ai có thể đánh cắp, giựt mất đàn chiên tín hữu khỏi bàn tay của Ngài. Do đó về phần mình, là những con chiên, là người con của Chúa, chúng ta hãy “nghe tiếng Chúa” và “bước theo Chúa” vì “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta”. Chiên con phải biết lắng nghe chủ chiên Giêsu. Nghe tiếng Giêsu là tin nhận Lời của Ngài và bước theo Ngài, can đảm dấn thân sống Lời Chúa một cách tự do và chủ động, sống gắn bó thiết thân với Chúa, để cho Lời Chúa thấm sâu vào lòng mình và quyết định sống theo những gì Ngài muốn, thực hành giáo huấn của Chúa trong hoàn cảnh sống hằng ngày của chúng ta. Và chúng ta phải có thái độ vâng nghe lời ấy được thể hiện trong sự cộng tác, đóng góp vào các sinh hoạt của giáo xứ, của buôn làng, làm cho giáo xứ và buôn làng của chúng ta trở thành một môi trường đầy yêu thương, bác ái, mọi người biết tương trợ lẫn nhau như trong cộng đoàn Kitô tiên khởi thời các thánh tông đồ. Như thế, tiếng Chúa đang vang dội từng ngày, từng giờ. Nó thúc bách chúng ta hăng hái, nhiệt tình, dấn thân theo Chúa trên mọi nẻo đường yêu thương, phục vụ, hy sinh. Yêu thương, phục vụ đến chỗ không còn tìm gì cho riêng mình, không giữ lấy gì cho riêng mình, mà cho lợi ích của anh chị em mình.
Tuy nhiên, theo Chúa đòi người chúng ta phải gắn bó và ràng buộc cuộc đời mình vào Chúa. Điều này đòi chúng ta phải từ bỏ chính mình, phải có một con tim yêu thương và một mối quan hệ mật thiết với Chúa để chúng ta đừng đi lạc xa khỏi đoàn chiên và vị chủ chăn tốt lành.
Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành vẫn yêu thương và tìm kiếm cũng như tha thứ cho chúng ta. Ngài biết rõ từng tên, từng nhu cầu của mỗi người chúng ta. Không chỉ biết, Người còn cảm thông với từng hoàn cảnh của chúng ta và gia đình chúng ta. Người biết tận đáy lòng chúng ta và gia đình chúng ta, nên Người có thể chăm sóc, ủi an từng người chúng ta và gia đình chúng ta luôn mãi.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên nhỏ bé đơn sơ để chúng con được nằm gọn trong bàn tay yêu thương của Chúa.Amen.